نمایه نویسندگان

آ

 • آیت اللهی، مجیدرضا ارتعاشات آزاد تیر با دو ترک لبه ای غیر هم امتداد [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 15-15]
 • آخشیج، لیلی اکسیداسیون سیانید در پساب واحدهای عملیات حرارتی با استفاده از پراکسید هیدروژن و کاتالیزور [دوره 37، شماره 2، 1385، صفحه 25-25]
 • آدینه، رامین واکنش قلیایی- سیلیسی سنگدانه های بتن [دوره 31، شماره 1، 1382، صفحه 12-12]
 • آذر، مهین در راستای کنگره ملی نگهداری مواد غذائی [دوره 06، شماره 2، 1366، صفحه 265-269]
 • آذر، مهین تولید بتاکاروتن از گونه های مخمرRHODOTORULA [دوره 25، شماره 2، 1380، صفحه 228-236]
 • آذرمنش، محمدتقی طرح و ساخت صافی میانگذر به فرکانس 1/12 ژیگاهرتز با استفاده از خطوط میکرواستریپ بهم تزویج شده [دوره 08، شماره 1، 1368، صفحه 165-173]
 • آذرنوش، کورش توسعه یک مدل احتمالی برنامه ریزی احتیاجات ظرفیت (CRP)­­­ برای مراکز بازسازی (تعمیرگاهی) [دوره 28، شماره 1، 1381، صفحه 352-360]
 • آذرون، امیر تعیین تابع توزیع زمان کوتاهترین مسیر در در شبکه های صف [دوره 24، شماره 1، 1379، صفحه 379-388]
 • آذین، رضا بررسی نوع میزان چربی و اسیدهای چرب موجود در بافت و کبد کوسه ماهیان خلیج فارس [دوره 27، شماره 1، 1380، صفحه 106-115]
 • آرامی، مختار رنگرزی با رنگهای راکتیو [دوره 16، شماره 1، 1373، صفحه 241-250]
 • آرامی، مختار تصفیه الکتروشیمیایی پساب صنایع نساجی [دوره 24، شماره 2، 1379، صفحه 554-562]
 • آرامی، مختار صمغ گیری ابریشم ایرانی با استفاده از آنزیم های آلکالاز و ساویناز [دوره 36، شماره 1، 1384، صفحه 36-36]
 • آرامی، مختار حذف فتوکاتالیزی اسید ترفتالیک از پساب های پتروشیمی توسط نانو ذرات TiO2 [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 27-27]
 • آرزو، بهروز مدلسازی استاتیکی و دینامیکی تاثیر تکیه گاههای کمکی فیکسچربرتختی و زبری سطح حاصل از ماشینکاری [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 12-12]
 • آرزو، بهروز آلگوریتم افزودن تکیه گاه های کمکی به مجموعه جاسازها و روبنده های فیکسچر در سیستم CAFD [دوره 36، شماره 1، 1384، صفحه 17-17]
 • آرزو، بهروز توسعه روش گراف در شناسایی فیچرهای ماشین کاری [دوره 37، شماره 2، 1385، صفحه 15-15]
 • آزاد، علی تحلیل شبه دینامیکی دیوارهای خاک مسلح ژئوسینتتیکی به روش قطعات افقی [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 36-36]
 • آزادی، شهرام روش عددی تحلیل سینماتیکی مکانیزم تماس مستقیم با بکارگیری مکانیزم معادل [دوره 14، شماره 2، 1372، صفحه 359-362]
 • آزادی مقدم آرانی، عباس ارایه یک مدل پشتیبان تصمیم برای اعتبار سنجی پروژه و متقاضیان تسهیلات بانکی با استفاده از سیستم خبره [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 11-11]
 • آزرم، فرخ اثر شکل هندسی آرایه در طراحی آرایه های SUPERRESOLUTION [دوره 32، شماره 1، 1383، صفحه 2-2]
 • آزرمسا، سید علی شبیه سازی امواج با استفاده از روش انتگرال گیری مرزی [دوره 29، شماره 1، 1381، صفحه 183-189]
 • آسمانی، مهدی تعیین ثابت سینتیکی ذاتی نرخ هسته زایی اولیه هیدرات [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 40-40]
 • آسنجرانی، اعظم کاربرد هندسه فینسلر در مساله تکمیلی غیرخطی تعادل ترافیک [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 56-56]
 • آشنا، عصمت پوشش کم تخلخل و نازک پودر زیرکنیا بر روی فلز تیتانیم به روش الکتروفورز [دوره 37، شماره 1، 1385، صفحه 22-22]
 • آفریده، حسین کاربردهای روش آنالیز PIXE در پرتو پزشکی [دوره 13، شماره 1، 1371، صفحه 11-20]
 • آقاجان پور، علی بررسی جواب های BPS در فضای ناجابجایی و تعمیم جوابها با استفاده از روش HKL [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 41-14]
 • آقاحسینی، حسین شبیه سازی مونت کارلو برای مدل هایزنبرگ بعدی [دوره 26، شماره 2، 1380، صفحه 288-294]
 • آقازاده، جمشید اثرضریب اصطکاک بر تعریض منفی در نورد سرد ورقهای آلومینیمی [دوره 14، شماره 2، 1372، صفحه 295-303]
 • آقازاده، جمشید خستگی در رینگهای آلومینیومی ریختگی چرخ اتومبیل به روش فشار پائین باز [دوره 15، شماره 1، 1373، صفحه 33-44]
 • آقازاده، جمشید اثر تنشهای پس ماند بر مقاومت خستگی فولاد 4140 نیتروژن دهی پلاسمایی شده [دوره 31، شماره 2، 1383، صفحه 23-23]
 • آقازاده، جمشید تاثیر عملیات حرارتی انحلالی بر خواص مکانیکی و ریزساختار ابر آلیاژ پایه کبالت Co-Cr-Mo [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 29-29]
 • آقازاده، جمشید تحلیل خستگی خوردگی آمالگامهای پرمس [دوره 34، شماره 2، 1383، صفحه 7-7]
 • آقاکوچک، علی اکبر آنالیز مسیر گسترش ترک در محیط های همگن دوبعدی با استفاده از روش اجزاء محدود [دوره 14، شماره 1، 1372، صفحه 216-226]
 • آقاکوچک، علی اکبر بررسی خصوصیات دینامیکی ساختمان های چند طبقه با استفاده از روش آزمایش ارتعاشی اجباری [دوره 18، شماره 1، 1375، صفحه 125-138]
 • آقاکوچک، علی اکبر تحلیل رشد ترک در سدهای بتنی به روش افزایش بار استاتیکی [دوره 19، شماره 1، 1375، صفحه 78-88]
 • آقاکوچک، علی اکبر تاثیر فاکتور شدت تنش در قابلیت اعتماد اتصالاد لوله ای سکوهای دریایی در معرض خستگی [دوره 20، شماره 1، 1376، صفحه 388-405]
 • آقاکوچک، علی اکبر تحلیل مدل سه بعدی پلهای معلق کابلی تحت اثر تحریک غیرهمسان تکیه گاهها [دوره 37، شماره 2، 1385، صفحه 17-17]
 • آقا کوچک، علی اکبر مطالعه پارامتری تحلیل خستگی اتصالات سکوهای ثابت دریایی به روش طبیعی [دوره 33، شماره 2، 1383، صفحه 10-10]
 • آقامیری، سیدفواد تهیه اکسید سرب از کنستانتره سرب [دوره 14، شماره 2، 1372، صفحه 389-396]
 • آقامیری، سید فواد یک مدل مخلوط ساده برای سیالات با پیوند هیدروژنی براساس نظریه شیمیایی [دوره 23، شماره 2، 1378، صفحه 188-197]
 • آقایی نیا، حسن اولین نتایج بازشناسی دست نوشته های زبان فارسی میانه زرتشتی توسط روشهای بازشناسی آماری و عصبی با استفاده از ویژگی های زرنیک و شبه زرنیک [دوره 29، شماره 2، 1382، صفحه 330-340]
 • آل یاسین، مجید تحلیل سینماتیکی مکانیزمهای شناور بدون استفاده از نقطه کمکی [دوره 11، شماره 1، 1370، صفحه 16-22]
 • آملی مقدم ترشیز، رضا شبیه سازی احتراق آشفته در موتورهای اشتعال جرقه ای با روش سطوح شعله مواج FRACTAL GEMETRY [دوره 19، شماره 1، 1375، صفحه 65-77]
 • آهنگری، فاطمه مدلسازی حرکت هواپیما در گردباد و مسیرهای بهینه زمانی [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • آهنگرانی، شاهرخ تاثیر پارامترهای مختلف نیتروژن دهی پلاسمایی به روش متداول و روش توری فهتل بر روی رفتار فولاد کم آلیاژ 30CrNiMo8 [دوره 37، شماره 2، 1385، صفحه 23-23]

ا

 • ابراهیمی، رضا پیش بینی عملکرد و آلایندگی یک موتور گاز طبیعی سوز اشتعال جرقه ای بوسیله یک مدل ترمودینامیکی توسعه یافته با روابط سینتیک احتراق [دوره 36، شماره 2، 1384، صفحه 2-2]
 • ابراهیمی، محمد مدل سازی و کنترل درایوهای جرثقیل سقفی با هدف حل مشکل فرسایش چرخ و ریل [دوره 31، شماره 2، 1383، صفحه 9-9]
 • ابراهیمی، مرتضی اصلاح رزین های پلی وینیل الکل با ترکیبات آمین نوع سوم برای کاربرد در پوشش های ضدخزه خود صیقل [دوره 37، شماره 2، 1385، صفحه 35-35]
 • ابراهیم مجد، ناهید مسیریابی فازی مبتنی بر قید در شبکه های MPLS [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 10-10]
 • ابریشمی، جلیل پرش هیدرولیکی روی کانال های با شیب معکوس با پله مثبت [دوره 20، شماره 1، 1376، صفحه 276-292]
 • ابوالبشری، محمدحسن مقایسه سه راهبرد بهینه سازی برنامه تکاملی، الگوریتم ژنتیکی و روش دی اف پی (DFP) در بهینه سازی پاسخ سرعت سازه ها [دوره 27، شماره 1، 1380، صفحه 56-65]
 • ابوالحسنی، افسانه بررسی تحلیلی پایداری خودرو در ترمز گیری [دوره 30، شماره 2، 1382، صفحه 17-17]
 • ابوالحسنی، غلامرضا شبیه سازی امواج با استفاده از روش انتگرال گیری مرزی [دوره 29، شماره 1، 1381، صفحه 183-189]
 • ابوالحسنی، محمدجواد طراحی و ساخت سیستم چگالی سنج فراصوتی استخوان [دوره 36، شماره 1، 1384، صفحه 6-6]
 • ابوطالبی، حمیدرضا بکارگیری فیلترهای وفقی زیرباندی در ساختارهای با نرخ نمونه برداری افزوده به منظور بهسازی گفتار [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 9-9]
 • ابوطالبی، حمیدرضا بهسازی گفتار با استفاده از سیستم ترکیبی جداساز کور منابع و حذف کننده وفقی نویز [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 12-12]
 • ابوطالبی، حمیدرضا بررسی عوامل موثر در درک گفتار و ارائه یک روش ترکیبی برای افزایش میزان درک سیگنال گفتار نویزی [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 3-3]
 • ابوئی مهریزی، علی مدل سازی عددی تاثیر انتقال حرارت در درمان کرایوسرجری با استفاده از یک پروب جدید [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 8-8]
 • ابوئی مهریزی، علی ساخت یک سنسور تماسی برای تشخیص مورفولوژی سطح پوست و کاربرد آن در سیستم های پزشکی از راه دور [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 5-5]
 • اجل لوییان، فاطمه تاثیر رنگ بر جلای آینه ای در منسوجات رنگرزی شده اکریلیک و پلی استر [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 49-49]
 • احدی، سیدمحمد بررسی کلی روش های رمز سیگنال های آنالوگ [دوره 07، شماره 2، 1367، صفحه 79-85]
 • احدی، سیدمحمد بررسی آماری ویژگی پروزودیک تاکید در زبان فارسی و تاثیر آن بر فرکانس پایه، طول و انرژی واکه ها [دوره 31، شماره 2، 1383، صفحه 2-2]
 • احدی، سید محمد آموزش وزنی مدل های وابسته به متن در بازشناسی گفتار پیوسته [دوره 29، شماره 1، 1381، صفحه 80-92]
 • احدی، محمد استفاده از تئوری نمونه برداری میان گذر در طراحی یک سیستم رمزکننده صوتی [دوره 15، شماره 1، 1373، صفحه 95-103]
 • احسن، مسعود کاربرد بستر روان چرخشی به منظور بازیافت انرژی بررسی تجربی [دوره 13، شماره 2، 1372، صفحه 121-128]
 • احمدی، بهزاد روش نگارش مقالات پژوهشی [دوره 03، شماره 1، 1364، صفحه 59-62]
 • احمدی، رضا تولید پودرهای نانومتری نقره به روش چگالش گاز خنثی [دوره 35، شماره 2، 1384، صفحه 9-9]
 • احمدی، سید محسن مدل سازی و کنترل محرکه دو موتور القایی پنج فاز با اتصال سری به روش خطی سازی ورودی خروجی [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 10-10]
 • احمدی، گودرز اثر شکل پذیری انحنایی بر شکل پذیری تغییر مکانی قاب های خمشی بتن مسلح دارای شکل پذیری زیاد و متوسط [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 35-35]
 • احمدی، گودرز آزمایش شکست بر روی استخوان فشرده گاوری و به دست آوردن خصوصیات مکانیکی چقرمگی استخوان و بررسی تاثیر ریزساختار در نحوه شکست [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 1-1]
 • احمدی، گودرز بررسی آزمایشگاهی تاثیر خصوصیات ذره، دیواره و سیال بر ضریب ارتجاعی [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 34-34]
 • احمدی، محمدتقی تحلیل رشد ترک در سدهای بتنی به روش افزایش بار استاتیکی [دوره 19، شماره 1، 1375، صفحه 78-88]
 • احمدی، محمدتقی تحلیل عددی رفتار توده سنگ درزه دار تکیه گاه های سد بتنی قوسی [دوره 28، شماره 1، 1381، صفحه 453-466]
 • احمدی، محمدتقی ارزیابی ویژگی های دینامیکی سد بتنی قوسی با استفاده از آزمایش ارتعاش اجباری [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 24-24]
 • احمدی، محمدکاظم ارزیابی ویژگی های دینامیکی سد بتنی قوسی با استفاده از آزمایش ارتعاش اجباری [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 24-24]
 • احمدی، مرتضی مقایسه تحلیل پایداری عددی دو بعدی و سه بعدی با نگرشی ویژه به وضعیت پایداری تونل شیبلی [دوره 36، شماره 2، 1384، صفحه 15-15]
 • احمدی، مرتضی مدل برنامه ریزی آرمانی فازی به منظور بهینه سازی کارایی سیستم حمل معادن روباز [دوره 37، شماره 1، 1385، صفحه 24-24]
 • احمدی، مرتضی بررسی رفتار درزه مصنوعی بعد از مقاومت برشی حداکثر [دوره 37، شماره 1، 1385، صفحه 25-25]
 • احمدی، مهدی تعیین ضریب شدت تنش ترک های نیم بیضوی در مخزن استوانه ای جدار ضخیم با استفاده از تابع وزنی حاصل از تابع جابجایی صفحه ترک [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 16-16]
 • احمدی، مهدی تلفیق و آنالیز داده های سنجنده استر، ژئوفیزیک هوایی و زمین شناسی برای اکتشاف کانی زایی مس در منطقه چهارگنبد، مطالعه GIS [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 36-36]
 • احمدی، وحید مطالعه پاسخ های فرکانسی و زمانی یک دیود نوری بهمنی با نواحی جذب و تکثیر جدا [دوره 29، شماره 1، 1381، صفحه 122-130]
 • احمدی، وحید اندازه گیری و آنالیز نویز شدت و فاز در لیزرهای مخابراتی چند مد [دوره 29، شماره 1، 1381، صفحه 249-258]
 • احمدی، وحید آنالیز عدی نویز در لیزر نیمه هادی تک مد [دوره 26، شماره 2، 1380، صفحه 437-448]
 • احمدیار، داود بررسی تاثیر شیب کف پله ها در سرریزهای پلکانی [دوره 13، شماره 2، 1372، صفحه 146-154]
 • احمدپور، ذبیح اله بازشناسی اعداد فارسی بر روی خط تلفن: مقایسه ای بین روشهای آماری، عصبی و روش هیبرید [دوره 30، شماره 2، 1382، صفحه 4-4]
 • احمدی پور، محمود هماهنگی عایقی در سیستمهای الکتریکی [دوره 09، شماره 2، 1369، صفحه 82-90]
 • احمدی روحانی، مهدی بهینه یابی موقعیت دیوارهای برشی در سازه های بلند [دوره 23، شماره 1، 1378، صفحه 51-59]
 • احمدزاده محبوبی، بهروز ررسی انصال کوتاه در سیستم های AC دارای خطوط انتقال HVDC [دوره 10، شماره 1، 1369، صفحه 178-188]
 • احمدی لاری، کامران یک بسته نرم افزاری کنترل کیفیت آماری [دوره 08، شماره 2، 1368، صفحه 198-206]
 • احمدوند، افشین یک مدل فازی برای MRP در شرایط عدم اطمینان در زمان های پیشبرد [دوره 28، شماره 1، 1381، صفحه 413-425]
 • اختیاری، اسفندیار مطالعه نیروهای موثر بر الیاف، در میدان الکترواستاتیک [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 2-2]
 • اخلاقی، فهیمه ایجاد بی حسی موضعی در اثیر تحریک الکتریکی عصب از طریق پوست (TENS) و (EDA)در دندانپزشکی و معرفی موارد [دوره 24، شماره 1، 1379، صفحه 320-330]
 • اخلاقی، مهدی آلودگی هوا در اثر امیسیون های مضر موتورهای احتراق داخلی [دوره 03، شماره 1، 1364، صفحه 41-44]
 • اخلاقی، مهدی مخازن تحت فشار [دوره 03، شماره 2، 1364، صفحه 103-108]
 • اخلاقی، مهدی محاسبات کلاسیک کاربردی صفحه کلاچ [دوره 05، شماره 1، 1365، صفحه 42-45]
 • اخلاقی، مهدی تدوین سیکل حرکتی اتومبیل سواری در تهران [دوره 15، شماره 2، 1373، صفحه 115-122]
 • اخلاقی، مهدی کورس، سرعت، شتاب و تکان در سوپاپ های موتورهای پیستونی و تعیین نمودار زمان بندی تعویض سیال [دوره 19، شماره 2، 1376، صفحه 144-152]
 • اخوان بهابادی، محمدعلی محاسبه افت فشار در جریان چرخشی دوفازی در کندانسورها [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 22-22]
 • اخوان سیگاری یزد، احسان مقایسه خواص فیزیکی و مکانیکی نخهای چرخانه شانه شده و کارد شده پنبه ای [دوره 37، شماره 1، 1385، صفحه 36-36]
 • اخوت علویان، سید محمدجواد تنزل بین زیرباند در چاه های کوانتومی باند هدایت [دوره 25، شماره 1، 1379، صفحه 53-62]
 • اخوین، علی بازیابی سیستم قدرت با توجه به قیود ولتاژ و فرکانس به کمک تئوری گراف [دوره 24، شماره 2، 1379، صفحه 446-457]
 • ادیبی، اکبر تولید توابع با استفاده از میکروپروسسورها [دوره 03، شماره 2، 1364، صفحه 126-129]
 • ادیبی، اکبر ارائه الگاریتم جدید در حل معادلات غیرخطی و کاربرد آن در حل معادلات دیود [دوره 16، شماره 1، 1373، صفحه 224-231]
 • ادیبی، اکبر دگرگونی‌های شگرف در تکنولوژی IC و اثرات آن در تکامل میکروپروسسورها [دوره 05، شماره 2، 1365، صفحه 84-88]
 • ادیبی، پیمان شناسایی کلمات دستنویس نستعلیق فارسی با استفاده از تقطیع مبتنی بر گانتور بالایی کلمات و مدل پنهان مارکف [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 6-6]
 • ادریسی، محمد بررسی سینتیکی کلسیناسیون زئولیت ZSM-5 [دوره 19، شماره 2، 1376، صفحه 99-108]
 • ایرانی، فریدون جزء قوسی پیشنهادی برای تحلیل تیرها و شبکه های قوسی [دوره 24، شماره 1، 1379، صفحه 361-372]
 • ایرانی، فریدون تحلیل مرتبه دوم کشسان قابها با اعضای تحت اثر بارگذاری نامتقارن جانبی و بارمحوری [دوره 26، شماره 1، 1380، صفحه 269-279]
 • ایرانی، فریدون توانایی توابع جهش دهنده همگرا کننده در روند تحلیل غیرخطی [دوره 36، شماره 2، 1384، صفحه 13-13]
 • ایرانی، محمد تقی شیمی گازهای نجیب [دوره 01، شماره 2، 1347، صفحه 66-79]
 • ایرانشاهی، محمدباقر حل مسائله استقرار تجهیزات در سیستم ساخت سلولی به کمک الگوریتم شبیه سازی آنیل کاری تحت شرایط تقاضای متغیر مشتری [دوره 35، شماره 1، 1384، صفحه 6-6]
 • ایرانمش، عباس بهینه سازی سازه ها با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی [دوره 22، شماره 2، 1378، صفحه 348-358]
 • ایران نژاد، مهدی شبیه سازی فرآیند طبقه بندی ذرات سیمان در جداکننده های هوایی [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 41-41]
 • ایران نژاد، مهدی مطالعه و بررسی سینتیک سمنتاسیون مس [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 18-18]
 • ارباب زاده، علی کاربرد نخ جت هوا در بافندگی حلقوی پودی [دوره 24، شماره 2، 1379، صفحه 458-468]
 • ارجمندی، سیدعلی اصغر بررسی دقت کاربرد شرط مرزی سامرفیلد در تحلیل دینامیکی سدهای بتنی وزنی در حوزه فرکانس [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 24-24]
 • اردشیر، عبداله اثر شکل پذیری انحنایی بر شکل پذیری تغییر مکانی قاب های خمشی بتن مسلح دارای شکل پذیری زیاد و متوسط [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 35-35]
 • اردشیر، عبداله آزمایش شکست بر روی استخوان فشرده گاوری و به دست آوردن خصوصیات مکانیکی چقرمگی استخوان و بررسی تاثیر ریزساختار در نحوه شکست [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 1-1]
 • اردشیر، عبداله بررسی آزمایشگاهی تاثیر خصوصیات ذره، دیواره و سیال بر ضریب ارتجاعی [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 34-34]
 • اردوخانی، یدالله حل عددی معادلاات انتگرال- دیفرانسیل فردهلم-ولترای غیرخطی با استفاده از چند جمله ایهای متعامد لژاندر [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • اردوخانی، داود بررسی تئوری تغییرات کشش نخ تار در عملیات بافندگی [دوره 21، شماره 1، 1377، صفحه 1-6]
 • ارشدی، رضا چشم انداز آینده صنایع شیمیایی دیگاه نیازهای جامعه [دوره 04، شماره 1، 1365، صفحه 174-186]
 • ارشدی، رضا چشم انداز آینده صنایع شیمیایی- دیدگاه تئوری موجی تکنولوژی [دوره 04، شماره 2، 1365، صفحه 246-250]
 • ارگی، غلامرضا اثر دمای کلسیناسیون بر روی اندازه و مورفولوژی نانو ذرات اکسید روی [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • ارمیه ای، علی تاثیر سیمانی شدن بر مقاومت برشی آبرفتهای درشت دانه تهران [دوره 32، شماره 2، 1383، صفحه 4-4]
 • ایروانی، صبا بررسی مکانیسم استخراج با حلال سریم (III) در محیط اسید سولفوریکی [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 34-34]
 • ایروانی، وحید بررسی مکانیسم استخراج با حلال سریم (III) در محیط اسید سولفوریکی [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 34-34]
 • ایزدان، حسین رنگ همانندی در رنگرزی توده پلیمری [دوره 21، شماره 1، 1377، صفحه 43-57]
 • ازدست، طاهر خواص ساختاری و مکانیکی فومهای میکروسلولی ABS پر نشده و پرشده با پرکننده های معدنی (کربنات کلسیم) [دوره 36، شماره 1، 1384، صفحه 16-16]
 • اژدری، کامران تعیین ضریب شدت تنش ترک های نیم بیضوی در مخزن استوانه ای جدار ضخیم با استفاده از تابع وزنی حاصل از تابع جابجایی صفحه ترک [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 16-16]
 • استوار، رحمت اله مدل عددی تعیین روش استخراج معادن زیرزمینی [دوره 18، شماره 1، 1375، صفحه 139-145]
 • اسحقی گرجی، مجید ترانهاده دوم یک مشتق روی یک جبر باناخ [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 67-67]
 • اسدی، احمد پیش بینی نشست سطح زمین در اثر استخراج لایه های شیب دار زغال سنگ با استفاده از تابع پروفیل [دوره 35، شماره 2، 1384، صفحه 2-2]
 • اسدی، بهروز مطالعه ای در کنترل پذیری و رویت شوندگی سیستم های کاهش پذیر [دوره 09، شماره 2، 1369، صفحه 91-97]
 • اسدی، علی اصغر ویژگیهای طراحی یک مکانیزم رباتیکی گره زن به منظور اتوماسیون قالیبافی سنتی ایران [دوره 17، شماره 2، 1374، صفحه 102-112]
 • اسدی، علی اکبر ویژگیهای طراحی یک مکانیزم رباتیکی گره زن به منظور اتوماسیون قالیبافی سنتی ایران [دوره 17، شماره 2، 1374، صفحه 102-112]
 • اسدی، نصرت ا... استفاده از مسیرهای جریان در تئوری آبنمود واحد لحظه ای ژنومورفو- آب و هوایی از نوع گاما [دوره 31، شماره 1، 1382، صفحه 13-13]
 • اسدی، نگین طراحی یک مدل موجودی چند معیاره- چند تصمیم گیرنده در یک ساختار غیرسری زنجیره عرضه با تقاضای احتمالی [دوره 35، شماره 1، 1384، صفحه 13-13]
 • اسعد سجادی، سیدرامین ترکهای ضخامتی در برج خنک کننده بتنی [دوره 32، شماره 2، 1383، صفحه 8-8]
 • اسفندی، رامین بررسی اثر دانه بندی و خواص خمیری بر مشخصات تراکم خاکهای رسی [دوره 34، شماره 2، 1383، صفحه 3-3]
 • اسکونژاد، محمدمهدی متعادل کردن خط تولید موتور Z-24 در کارخانه زامیاد [دوره 11، شماره 1، 1370، صفحه 8-15]
 • اسلامی، ابوالفضل تحلیل ظرفیت باربری پی های سطحی بر مبنای نتایج CPT [دوره 30، شماره 2، 1382، صفحه 13-13]
 • اسلامی، محمدرضا درجه حرارت کرایوجنیک و موارد استعمال آن [دوره 01، شماره 1، 1347، صفحه 38-45]
 • اسلامی، محمدرضا درجه حرارت کرایجونیک و موارد استعمال آن (2) [دوره 01، شماره 2، 1347، صفحه 44-52]
 • اسلامی، محمدرضا آنالیز تنش مخازن تحت فشار کروی بر اثر فشار داخلی و تغییرات شعاعی درجه حرارت [دوره 03، شماره 2، 1364، صفحه 137-142]
 • اسلامی، محمدرضا حل الاستیسیته سه بعدی پانل استوانه ای ارتوتروپ تحت بار دینامیکی [دوره 27، شماره 2، 1381، صفحه 242-249]
 • اسلامی، محمدرضا تعیین مدل الاستیک بهینه برای توجیه رفتار بیومکانیکی بافت مغز [دوره 37، شماره 2، 1385، صفحه 1-1]
 • اسلامی، محمدرضا آزمایش شکست بر روی استخوان فشرده گاوری و به دست آوردن خصوصیات مکانیکی چقرمگی استخوان و بررسی تاثیر ریزساختار در نحوه شکست [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 1-1]
 • اسلامیان، مصطفی حد تحمل قفسه سینه انسان در هنگام تصادم [دوره 12، شماره 2، 1371، صفحه 288-291]
 • اسلام کیش، تیمور مدلسازی دوبعدی آنومالی های گرانی سنجی [دوره 17، شماره 1، 1374، صفحه 35-42]
 • اسلام کیش، تیمور بررسی کمپلکس های رسی- آلی( تحلیل و فرمولاسیون) [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 18-18]
 • اسماعیلی، اصغر شبیه سازی عددی پروسه های انتقال در قلب راکتورهای هسته ای [دوره 12، شماره 2، 1371، صفحه 226-240]
 • اسماعیلی، پیمان مطالعه تجربی در تشکیل مایسل و ارائه روشی ساده جهت تخمین قدرت پاک کنندگی شوینده ها [دوره 29، شماره 2، 1382، صفحه 507-517]
 • اسماعیلی، جلیل فلاتر صفحات ساخته شده از مواد مرکب با تکیه گاه های الاستیک [دوره 36، شماره 1، 1384، صفحه 11-11]
 • اسماعیلی، کاظم پرش هیدرولیکی روی کانال های با شیب معکوس با پله مثبت [دوره 20، شماره 1، 1376، صفحه 276-292]
 • اسماعیل زاده، ابراهیم بررسی رفتار دینامیکی مدل هفت درجه آزادی یک خودرو [دوره 04، شماره 1، 1365، صفحه 212-218]
 • اسماعیل زاده، ابراهیم حل دقیق ارتعاشات عرضی تیر با سطح مقطع متغیر تحت بار محوری [دوره 20، شماره 2، 1376، صفحه 435-443]
 • اسماعیل زاده، ابراهیم بررسی پایداری طولی خودروهای لولائی حامل سیال [دوره 21، شماره 1، 1377، صفحه 95-101]
 • اسماعیل زاده، ابراهیم اثبات وجود پاسخ بازگرد برای سیستم های مرتعش میرای واداشته غیرخطی [دوره 21، شماره 2، 1377، صفحه 145-149]
 • اسماعیل زاده خادم، سیامک تعیین بودجه خطا و CEP راکت کوتاه برد بالستیک زمین به زمین [دوره 17، شماره 2، 1374، صفحه 97-101]
 • اسماعیل زاده خادم، سیامک انتقال حرارت جابجایی طبیعی در اطراف یک کره در یک محیط متخلخل برای اعداد ریلی کوچک و با استفاده از تئوری اغتشاشات [دوره 22، شماره 2، 1378، صفحه 341-347]
 • اسماعیل زاده خادم، سیامک ارائه توابع مقایسه ای اصلاح شده برای آنالیز ارتعاشی صفحه مستطیلی با ترکی به طور و عمق دلخواه و به موازات یکی از اضلاع [دوره 23، شماره 2، 1378، صفحه 235-245]
 • اسماعیل زاده خادم، سیامک کاربرد تئوری اغتشاشات برای آنالیز ارتعاشات غیرخطی سیم تحت اثر گشتاورهای خمشی [دوره 26، شماره 2، 1380، صفحه 347-359]
 • اسماعیل زاده خادم، سیامک توسعه آنالیز ارتعاضی با استفاده از تحلیل گابور در عیب یابی ماشین آلات [دوره 26، شماره 2، 1380، صفحه 398-407]
 • اسماعیل زاده خادم، سیامک توسعه آنالیز سیگنال های ارتعاشی برای عیب یابی سیستم های مکانیکی با استفاده از تبدیلات موجک با مراتب بالاتر [دوره 27، شماره 1، 1380، صفحه 93-105]
 • اسماعیل زاده خادم، سیامک توسعه تحلیلی آنالیز سیگنال های ارتعاشی بوسیله سیستم موجک های چندگانه DGHM برای تشخیص عیوب موضعی و پدیده های گذرا در سیستم های مکانیکی [دوره 27، شماره 1، 1380، صفحه 127-141]
 • اسماعیل زاده خادم، سیامک طراحی و توسعه سیستم موجک های متعامد دوگانه برای آنالیز سیگنالهای ارتعاشی [دوره 29، شماره 2، 1382، صفحه 463-478]
 • اشجری، بهزاد مدل تخصیص منابع در چند پروژه به کمک شبیه سازی [دوره 24، شماره 1، 1379، صفحه 331-336]
 • اشراق، سپیده کاربرد الگوریتم مورچگان در طراحی شبکه اتوبوسرانی [دوره 37، شماره 1، 1385، صفحه 19-19]
 • اشرف، روح ا... بررسی رفتار اتصالات گیردار با صفحه کناری [دوره 35، شماره 2، 1384، صفحه 8-8]
 • اشرفی زاده، فخرالدین مقایسه رفتار تریبولوژیکی فولادی ابزار کربنی دارای پوشش هایی از ترکیبات بین فلزی Fe-Al-Ni,Fe-Al [دوره 19، شماره 2، 1376، صفحه 137-143]
 • اشرفی زاده، فخرالدین اسپکتروسکوپی پلاسمایی پوشش های ترکیبات بین فلزی Fe-AI و Fe-Al-Ni [دوره 23، شماره 1، 1378، صفحه 67-71]
 • اصانلو، مرتضی بررسی امکان استفاده از Co2+H2O به عنوان محلول شیمیایی برای استخراج زغال سنگ [دوره 03، شماره 1، 1364، صفحه 9-22]
 • اصغری، ابراهیم تاثیر سیمانی شدن بر مقاومت برشی آبرفتهای درشت دانه تهران [دوره 32، شماره 2، 1383، صفحه 4-4]
 • اصغری، امید شبیه سازی کانسار آهن چغارت با استفاده از روش زمین آماری متوالی گوسی و تعیین ریسک همراه با تخمین [دوره 37، شماره 1، 1385، صفحه 23-23]
 • اصغری، امید بررسی میزان فرسایش کانسار اسکارن انجرد در شمال غرب اهر به وسیله هاله عناصر فوق و تحت کانساری [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 32-32]
 • اصغری، غلامرضا کارایی مدلهای دو مرحله ای تولید سفردر برآورد سفرهای کم تواتر روزانه [دوره 30، شماره 2، 1382، صفحه 15-15]
 • اصغری، کیوان کاربرد درونیابی اسپلاین درجه سه در روش مشخصه ها برای حل مسائل ضربه قوچ [دوره 32، شماره 1، 1383، صفحه 7-7]
 • اصغریان جدی، علی اصغر نقش ماشین های راشل در تولید پارچه های دو محوری و چند محوری [دوره 07، شماره 2، 1367، صفحه 109-112]
 • اصغریان جدی، علی اصغر روش تطبیقی مدل دو بعدی حلقه برای پارچه های حلقوی پودی [دوره 17، شماره 2، 1374، صفحه 113-117]
 • اصغریان جدی، علی اصغر بررسی تئوری تغییرات کشش نخ تار در عملیات بافندگی [دوره 21، شماره 1، 1377، صفحه 1-6]
 • اصغریان جدی، علی اصغر تاثیر برخی از عوامل برکشش نخ پود در ماشین بافندگیجت هوای تک نازل [دوره 23، شماره 2، 1378، صفحه 120-129]
 • اصغریان جدی، علی اصغر کاربرد نخ جت هوا در بافندگی حلقوی پودی [دوره 24، شماره 2، 1379، صفحه 458-468]
 • اصغریان جدی، علی اصغر یک مدل مفهومی برای طرح ریزی راهبردی در سطح صنعت (به منظور کاربرد در صنعت نساجی) [دوره 36، شماره 1، 1384، صفحه 35-35]
 • اصغرپور، محمدجواد روش ترکیب رتبه بندی بسیار سریع گزینه ها با راه حل (های ) بهینه سراسری براساس روش جایگشت [دوره 28، شماره 1، 1381، صفحه 361-381]
 • اصغرپور، محمدجواد ارائه روشی برای بدست آوردن تابع تصمیم برای بهینه سازی چند پاسخه در روش سطح پاسخ(RSM) [دوره 34، شماره 1، 1383، صفحه 4-4]
 • اصغرزاده، حامد بررسی تف جوشی پذیری لیزری پودر فولاد تندبرM2 [دوره 36، شماره 2، 1384، صفحه 9-9]
 • اصفهانی، محمدرضا اثر افزودنی های میکروسیلیس و فوق روان کننده بر مقاومت پیوستگی موضعی آرماتور و بتن [دوره 25، شماره 1، 1379، صفحه 35-42]
 • اصفهانی، محمدرضا بررسی مقاومت برشی منگنه ای (پانچینگ) دالهای بتن سبک ساخته شده از سنگدانه های معدنی سبک [دوره 35، شماره 2، 1384، صفحه 10-10]
 • اصفهانی، محمدرضا ترکیب میکروسیلیس و افزودنی های هوازا و پودرسنگ برای افزایش دوام بتن در برابر یخبندان [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 25-25]
 • اصفهانی، محمدرضا واکنش قلیایی- سیلیسی سنگدانه های بتن [دوره 31، شماره 1، 1382، صفحه 12-12]
 • اصفهانیان، وحید تاثیر اتلاف عددی بر روی متغیرهای جریان لزج مافوق صوت [دوره 29، شماره 1، 1381، صفحه 217-230]
 • اصفهانیان، وحید استفاده از اتلاف مصنوعی جهت بهبود روش TVD در جریان ماوراء صوت [دوره 37، شماره 1، 1385، صفحه 12-12]
 • اصفهانی پور، اکبر انتخاب سبد سهام در بورس با رتبه بندی صنایع و شرکت ها [دوره 37، شماره 2، 1385، صفحه 11-11]
 • اصیل، علی مهرور بهبود فرآیند تولید کارخانه فرآوری مجتمع معدنی و صنعتی سنگ آهن گل گهر براساس مطالعات کانه آرائی [دوره 23، شماره 2، 1378، صفحه 216-224]
 • اصلانی، محمدرضا بررسی فلوتاسیون ذرات سیلیس بر اساس ویژگی زبری آن ها [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • اصل حمدالله نیا، مجتبی بررسی رفتار لرزه ای قابهای مهاربندی شده بتن آرمه [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 26-26]
 • اطلس باف، زهرا آنالیز آنتن های تقریبا استوانه ای با استفاده از روش طیف پاسخهای دوبعدی (S2DS) و روش ماتریس خط انتقال(TLM) [دوره 29، شماره 1، 1381، صفحه 163-171]
 • اطمینان، امیرحسن شبیه سازی زمین آماری پارامترهای تخلخل، نفوذ پذیری و شکاف با استفاده از دو روش آماری در مخازن هیدروکربنی شکافدار [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 37-37]
 • اعرابی، بابک توسعه یک روش خطی سازی پسخوری برای کنترل سرعت موتور سوئیچ رلوکتانس [دوره 37، شماره 2، 1385، صفحه 4-4]
 • اعرابی، محمدرضا کورس، سرعت، شتاب و تکان در سوپاپ های موتورهای پیستونی و تعیین نمودار زمان بندی تعویض سیال [دوره 19، شماره 2، 1376، صفحه 144-152]
 • اعظمی، مختار مطالعه سینتیک خردایش کانه آهن معدن سنگان خراسان در آسیای گلوله ای آزمایشگاهی [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 29-29]
 • اعظمی، مختار تعیین ثابت نرخ خردایش (تابع انتخاب) کانسنگ سرب و روی لکان [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 38-38]
 • افتخاری، نصرا... تعیین پارامترهای سینیتیکی مواد آلی در سنگ های مادر با استفاده از دستگاه ROCK-EVAL [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 20-20]
 • افتخار یزدی، محمد شبیه سازی کامپیوتری جریان خون به عنوان یک سیال غیر نیوتنی در شبکه شریانی الاستیک در حالت دائم [دوره 21، شماره 2، 1377، صفحه 150-167]
 • افتخاری مقدم، امیرمسعود نمایه سازی و بازیابی تصویر مبتنی بر رابطه نیاکانی نمایه های TSVQ در سطوح مختلف تفکیک پذیری [دوره 28، شماره 2، 1381، صفحه 640-655]
 • افتخاری مقدم، امیرمسعود بازیابی تصویر مبتنی بر شکل با استفاده از همبستگی بین لبه های تصویر [دوره 28، شماره 2، 1381، صفحه 688-703]
 • افراخته، حسین ارزیابی قابلیت اعتماد شبکه های توزیع با بار متغیر به روش مونت کارلو [دوره 27، شماره 2، 1381، صفحه 206-214]
 • افسری، فهیمه ارائه یک مدل ریاضی زمان بندی نیروی انسانی و حل آن با استفاده از روش جستجوی ممنوع (TS) [دوره 35، شماره 1، 1384، صفحه 7-7]
 • افشار، عبدا... بررسی اثر پارامترهای مختلف در کیفیت پوشش آندایز سخت آلومینیوم [دوره 16، شماره 1، 1373، صفحه 219-223]
 • افشار، عبدا... ایجاد پوشش کروم سیاه بر روی آلومینیوم به روش آبکاری الکتریکی [دوره 21، شماره 2، 1377، صفحه 116-121]
 • افشار، عبدا... بررسی اثر ترک های سطحی بتن بر رفتار و میزان خوردگی آرماتورهای فولادی در آب خلیج فارس (بوشهر) [دوره 25، شماره 1، 1379، صفحه 1-8]
 • افشاری، م. تاثیر هندسه شیپور بر برخی خواص نخ های حجیم شده با جت هوا- زاویه روزنه و رودهوا و مصرف هوا [دوره 19، شماره 2، 1376، صفحه 153-165]
 • افشاری، نرگس مطالعه ژئوشیمیایی سازندهای فراقون، سرچاهان و سیاهو و بررسی نقش آنها در زایش گاز در ناحیه فارس و بندرعباس [دوره 37، شماره 2، 1385، صفحه 22-22]
 • افشاریان، محسن مدل های تعمیم یافته تحلیل پوششی داده های معکوس [دوره 37، شماره 2، 1385، صفحه 28-28]
 • افشاران مقدم، حسین سنتز پلی (آمید-ایمید) جزئی آلیفاتیک با ریز ساختار منظم از واکنش دی ایمید- دی اسید با دی ایزوسیانات و بررسی اثر نحوه افزودن دی آمین بر ساختار پیش پلیمر [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 56-56]
 • افشار طارمی، فرامرز شبکه پلیمری در هم نفوذ کننده (بخش اول) [دوره 05، شماره 2، 1365، صفحه 102-112]
 • افشار طارمی، فرامز شبکه های پلیمری درهم نفوذ کننده (بخش دوم) [دوره 06، شماره 2، 1366، صفحه 270-279]
 • افضلی کوشا، علی تنزل بین زیرباند در چاه های کوانتومی باند هدایت [دوره 25، شماره 1، 1379، صفحه 53-62]
 • افندی زاده، شهریار طراحی شبکه خطوط اتوبوسرانی با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 28، شماره 1، 1381، صفحه 499-510]
 • افندی زاده، شهریار طراحی شبکه خطوط حمل و نقل عمومی (اتوبوسرانی) با استفاده از تکنیک شاخه و کرانه [دوره 29، شماره 2، 1382، صفحه 578-589]
 • افندی زاده، شهریار کاربرد الگوریتم مورچگان در طراحی شبکه اتوبوسرانی [دوره 37، شماره 1، 1385، صفحه 19-19]
 • افندی زاده، شهریار مدل تولید سفر براساس بکارگیری شبکه های عصبی مصنوعی و مقایسه نتایج آن با مدل مبتنی بر رگراسیون [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 23-23]
 • افیونیان، مجیدرضا طراحی شبکه خطوط اتوبوسرانی با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 28، شماره 1، 1381، صفحه 499-510]
 • افیونیان، مجید رضا طراحی شبکه خطوط حمل و نقل عمومی (اتوبوسرانی) با استفاده از تکنیک شاخه و کرانه [دوره 29، شماره 2، 1382، صفحه 578-589]
 • اقبالی، فاطمه مطالعه ژئوشیمیایی نفت و مدلسازی تاریخچه تدفین و حرارتی میدان نفتی آزادگان [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • اقتصادی فرد، محمود بررسی الزامات سیستم اطلاعات تولید در نظام تولید به هنگام (JIT) و ارائه الگویی جهت طراحی سیستم اطلاعاتی در این محیط [دوره 31، شماره 1، 1382، صفحه 21-21]
 • اقدسی، محمد طرح تعیین درجه سازگاری واحدها با سیستم JIT [دوره 20، شماره 1، 1376، صفحه 213-230]
 • اقدسی، محمد یک روش یکپارچه برنامه ریزی و کنترلت ولیددر سیستم تولیدی انعطاف پذیر کارگاهی [دوره 27، شماره 1، 1380، صفحه 160-173]
 • اقدسی، محمد بررسی میزان به کارگیری ابزار، فنون، مفاهیم و عوامل اساسی مدیریت کیفیت جامع(TQM) در شرکت های برتر ایران [دوره 37، شماره 1، 1385، صفحه 15-15]
 • اکبری، احمد تصفیه الکتروشیمیایی پساب صنایع نساجی [دوره 24، شماره 2، 1379، صفحه 554-562]
 • اکبری، داوود بررسی اثر پارامترهای هندسی بر تنش های پسماند جوشی در اتصالات سربه سر لوله ها [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 21-21]
 • اکبری، محمداسماعیل طراحی و ساخت یکسوکننده PWM به منظور تغذیه و کنترل دور موتور جریان مستقیم(DC) و بررسی قابلیت های آن برای روش های EPWM و SPWM [دوره 23، شماره 2، 1378، صفحه 92-107]
 • اکبری، مریم اکسیداسیون سیانید در پساب واحدهای عملیات حرارتی با استفاده از پراکسید هیدروژن و کاتالیزور [دوره 37، شماره 2، 1385، صفحه 25-25]
 • اکبری تنکابنی، محمد ترتیب کامفورت روی فضاهای توپولوژیک [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 50-50]
 • اکبری جوکار، محمدرضا بهینه سازی یک زنجیره عرضه چهار سطحی از طریق هماهنگ سازی اجزای آن [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 12-12]
 • اکبرزاده، داریوش اولین نتایج بازشناسی دست نوشته های زبان فارسی میانه زرتشتی توسط روشهای بازشناسی آماری و عصبی با استفاده از ویژگی های زرنیک و شبه زرنیک [دوره 29، شماره 2، 1382، صفحه 330-340]
 • اکبرزاده، سیدمرتضی ارائه مدلی برای محاسبه سرمایه گذاری اولیه در احداث کارخانه های کانه آرایی سرب و روی [دوره 31، شماره 1، 1382، صفحه 19-19]
 • اکبری فرود، اصغر رتبه بندی اغتشاشات در بررسی پایداری ولتاژ به کمک شبکه های عصبی [دوره 21، شماره 2، 1377، صفحه 175-186]
 • اکبرنژاد، محمدمهدی بررسی تجربی و تئوری شیرین سازی گاز طبیعی به وسیله غربال ملکولی [دوره 20، شماره 1، 1376، صفحه 319-329]
 • اکرامی، احسان بررسی تاثیر بر هم پوشایی طیفی در تخمین غلظت مواد رنگزا در محلولهای دو جزئی [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 46-46]
 • البدوی، امیر انتخاب سبد سهام در بورس با رتبه بندی صنایع و شرکت ها [دوره 37، شماره 2، 1385، صفحه 11-11]
 • الستی، محسن عملکرد آزمایشگاهی مخلوط های آسفالتی با دانه بندی درشت [دوره 27، شماره 1، 1380، صفحه 24-35]
 • ایلکی، اعظم مطالعه مقایسه ای برای معیار دیرکرد یک مسئله تک ماشین [دوره 14، شماره 1، 1372، صفحه 247-254]
 • الماس گنج، فرشاد بازشناسی گفتار پیوسته فارسی با استفاده از الگوریتم ویتربی و خصوصیات پروزودیک کلمات [دوره 20، شماره 1، 1376، صفحه 293-299]
 • الماس گنج، فرشاد بهبود بازشناسی گفتار پیوسته فارسی با استفاده از خصوصیات پروزدیک گفتار در سطح واج ها [دوره 24، شماره 1، 1379، صفحه 373-378]
 • امی، فتح اله بررسی تاثیر زمان پاشش سوخت بر عملکرد و میزان آلاینده ها در موتورهای انژکتوری با پاشش چند نقطه ای (MPFI) [دوره 37، شماره 2، 1385، صفحه 14-14]
 • امام قریشی، سید علی استفاده از شبکه عصبی برای فاصله یابی صاعقه از نوع ابر به زمین [دوره 26، شماره 2، 1380، صفحه 424-436]
 • امامی میبدی، سید هادی تحلیل پایداری یک چرخ محور با چرخهای انعطاف پذیر در عبور از قوس [دوره 26، شماره 2، 1380، صفحه 387-397]
 • امانیان، نصرا... ضریب آبگذری سرریزه های کنگره ای نیم دایره ای شکل در پلان [دوره 27، شماره 1، 1380، صفحه 76-83]
 • امانپور، سعید مطالعه زیست سازگاری کامپوزیت های سیلیکون/ هیدروکسی آپاتیت و سیلیکون / بتاتری کلسیم فسفات با هدف استفاده از آنها در ساخت کاپ پروتز مفصل ران [دوره 37، شماره 2، 1385، صفحه 3-3]
 • ایمان پور، علی مقایسه یک سیستم کوانتومی ناجابجایی با یک سیستم کوانتومی جابجایی [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 40-40]
 • ایمانی پور، نرگس برنامه ریزی فرایند و زمان بندی تولید کارگاهی یکپارچه با استفاده از الگوریتم جستجوی ممنوع [دوره 34، شماره 1، 1383، صفحه 5-5]
 • امانی تهران، محمد استفاده از شبکه عصبی جهت تخمین درجه متاماریزم [دوره 27، شماره 1، 1380، صفحه 84-92]
 • امانی تهران، محمد بررسی کارآیی اندیس های متاماریزم و اثر تصحیح پارامریک بر روی جفت نمونه های واقعی متاماریک [دوره 27، شماره 2، 1381، صفحه 215-224]
 • امانی تهران، محمد ارتباط اندیس های متاماریزم بر مبنای فرمول های اختلاف رنگ با اندیس های ناپایداری رنگی [دوره 37، شماره 1، 1385، صفحه 35-35]
 • امانی تهران، محمد تجزیه و تحلیل و گسترش محدوده تخمین غلظت در مدل رنگی کیوبلکا-مانک [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 51-51]
 • امانی تهران، محمد سامانه خبره برای درجه بندی فرش ماشینی [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 36-36]
 • امانی تهرانی، محمد مروری بر مدل های تطبیق رنگی به همراه بررسی کارایی مدل تطبیق رنگی CATO2 در پیش بینی جفت های مشابه رنگی از نظر میزان تطابق با نتایج بصری [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 44-44]
 • ایمان عینی، مصطفی حل مسایل تشکیل سلول تولیدی در شرایط پویای احتمالی با استفاده از ی روش تلفیفی ابتکاری [دوره 31، شماره 2، 1383، صفحه 19-19]
 • امحمدی، میرزاآقا مطالعه و بررسی سینتیک سمنتاسیون مس [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 18-18]
 • امیدپناه، محمد تحلیل مشخصه های حرارتی مشعل های متخلخل تابشی با استفاده از مدل دو شار حرارتی [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 13-13]
 • امید علی، مهدی تابع هیلبرت و نظم خمهای تکجمله ای تصویری [دوره 36، شماره 2، 1384، صفحه 19-19]
 • امیدوار، بابک بررسی سه بعدی اثر لایه بندی دره های رسوبی روی بزرگنمایی امواج زلزله [دوره 37، شماره 2، 1385، صفحه 20-20]
 • امیری، امیرحسین بهبود پایش پروفایل های خطی در فاز 2 [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 13-13]
 • امیری، سهیل تولید سیتریک اسید از ملاس نیشکر تیمار شده شیمیایی توسط سلول های تثبیت یافته قارچ آسپرجیلوس- نایجر [دوره 25، شماره 2، 1380، صفحه 163-176]
 • امیری، شروین بررسی تئوریک طراحی و ساخت آنتن موجبری شکافدار برای کاربرد در رادار باند X [دوره 10، شماره 1، 1369، صفحه 152-163]
 • امیری، مقصود توسعه مدلهای نمایی صف با پارامترهای فازی [دوره 29، شماره 1، 1381، صفحه 305-311]
 • امیری، مقصود تحلیل و توسعه مدلهای نمایی صف با پارامترهای فازی در حالت گذرا و پایدار [دوره 34، شماره 1، 1383، صفحه 9-9]
 • امراللهی، رضا روشی برای اندازه گیری طیف زمانی انرژی نوترون های گسیل شده در دستگاههای پلاسمای کانونی [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 52-52]
 • امراللهی، رضا بررسی اندرکنش پلاسما-دیواره اولیه درراکتورها گداخت گرما هسته ای با استفاده از دستگاه پلاسمای کانونی دنا [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 65-65]
 • امیربیات، جعفر قلی اندازه گیری آویزش پارچه در مختصات استوانه ای [دوره 28، شماره 2، 1381، صفحه 623-627]
 • امیرشاهی، سیدحسین پیشگویی مقادیر انعکاسی الیاف اکریلیک در امتداد طولی و مقطع عرضی با بکارگیری مدل هندسی [دوره 29، شماره 1، 1381، صفحه 287-304]
 • امیرشاهی، سیدحسین رنگ همانندی در رنگرزی توده پلیمری [دوره 21، شماره 1، 1377، صفحه 43-57]
 • امیرشاهی، سیدحسین کاربرد رابط ه اصلی کیوبلکا- مانک در تقلید منحنی انعکاسی حاصله از مخلوط الیاف رنگی بدون محدودیت در تعداد اولیه ها [دوره 30، شماره 2، 1382، صفحه 16-16]
 • امیرشاهی، سیدحسین ارتباط اندیس های متاماریزم بر مبنای فرمول های اختلاف رنگ با اندیس های ناپایداری رنگی [دوره 37، شماره 1، 1385، صفحه 35-35]
 • امیرشاهی، سیدحسین دوباره تولید نمونه های رنگی با استفاده از یک چاپگر چهاررنگ با بکارگیری روش جدول مقایسه ای وانطباق محدوده های رنگی [دوره 37، شماره 2، 1385، صفحه 36-36]
 • امیرشاهی، سیدحسین تجزیه و تحلیل و گسترش محدوده تخمین غلظت در مدل رنگی کیوبلکا-مانک [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 51-51]
 • امیرشاهی، سیدحسین مروری بر مدل های تطبیق رنگی به همراه بررسی کارایی مدل تطبیق رنگی CATO2 در پیش بینی جفت های مشابه رنگی از نظر میزان تطابق با نتایج بصری [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 44-44]
 • امیرشاهی، سید حسین اثر تابش میکروویو بر هیدرولیز آنزیمی پارچه های پنبه ای [دوره 22، شماره 2، 1378، صفحه 334-340]
 • امیرشاهی، سید حسین به کارگیری روش تجزیه اجزای اصلی در بازسازی منحنی انتقال طیفی محلولها با استفاده از اطلاعات رنگی پویشگر [دوره 35، شماره 2، 1384، صفحه 15-15]
 • امیرشاه کرمی، سید عبدالعظیم مدل الاستوپلاستیک مناسب برای مصالح ژئوتکنیک با تاکید بر رفتار بتن آسفالتی [دوره 29، شماره 1، 1381، صفحه 312-322]
 • امیرفتاحی، رسول تغییرات تولید واکه های زبان فارسی به دنبال استفاده از پروتز چند کاناله کاشت حلزون در کودکان ناشنوای بدون سابقه شنوائی [دوره 25، شماره 2، 1380، صفحه 209-227]
 • امینی، احمد فلوتاسیون سیلویت از شورابه های پتاسیم دار [دوره 24، شماره 1، 1379، صفحه 412-426]
 • امینی، احمد بررسی رفتار سینتیکی انحلال طلا و نقره با استفاده از اکسید کننده های مختلف در فرآیند سیانوراسیون کانسنگ طلای هیرد [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • امینی، احمد امکان سنجی تاثیر پیش عمل آوری حرارتی (کلسیناسیون) در افزایش نسبت مدول در ذخیره بوکسیت نوع دیاسپوری بلبلویه با استفاده از جداکننده مغناطیسی شدت بالای تر [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • امینی، رضا بررسی خواص پوشش محافظتی اپوکسی- پلی آمین تقویت شده با رنگدانه پرک شیشه در حضور رنگدانه اکسید آهن میکایی [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • امینی، فریدون بررسی پایداری قاب های فضایی تحت اثر بارهای دینامیکی با استفاده از تئوری تیرستون [دوره 24، شماره 1، 1379، صفحه 304-313]
 • امینیان، مهدی ساخت میکروسفرهای PLGA به روش امولسیون دوگانه تبخیر حلال و بررسی رفتار رهایشی ویروس H9N2 آنفلوآنزای طیور [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 7-7]
 • امین داور، حمیدرضا محاسبه توان پراکنده شده از یک سطح ناهموار با ارایه مدل جدید برای این مساله بر پایه مدل نور اشعه ای [دوره 37، شماره 2، 1385، صفحه 6-6]
 • امین عطایی، عظیم مدل عددی دو لایه جهت تبادل اکسیژن و گاز کربنیک در روند اکسیژناسیون خون در ریه [دوره 25، شماره 1، 1379، صفحه 63-85]
 • امین ناصری، محمدرضا ارایه یک مدل پشتیبان تصمیم برای اعتبار سنجی پروژه و متقاضیان تسهیلات بانکی با استفاده از سیستم خبره [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 11-11]
 • امینی ولاشانی، سهراب استخراج معادلات میدان در ماشینهای دیسکی مغناطیس دایم در فضای دو بعدی و شرایط بی باری [دوره 35، شماره 1، 1384، صفحه 1-1]
 • انبیاء، منصور اثر سینرژیسم در مخلوط های ماده سطح فعال هگزادسیل پیریدینیم برماید و دی سیکلوهگزیل 18-کراون-6 اتر [دوره 27، شماره 1، 1380، صفحه 1-8]
 • انبیاء، منصور دیاگرام های دو فازی سه جزیی شامل PEG 1000, H2O (پلی اتیلن گلیکول به جرم مولکولی 1000 ) و Na2 SO3 (سولفیت سدیم) [دوره 29، شماره 2، 1382، صفحه 541-547]
 • انصاری، محمدرضا سیمولاتور آموزنده هوشمند نیروگاه بخار سوخت فسیلی [دوره 26، شماره 2، 1380، صفحه 328-340]
 • اهرابلو، علیرضا تصحیح و تکمیل و ارزیابی یک روش اندازه گیری ضریب تشعشع حرارتی [دوره 06، شماره 2، 1366، صفحه 260-264]
 • اوحدی، وحید رضا تاثیر کربنات بر بازده روش الکتروسینتیک در رفع آلودگی فلزات سنگین از کائولینیت [دوره 36، شماره 2، 1384، صفحه 10-10]
 • اوحدی همدانی، عبدالرضا حل دقیق ارتعاشات عرضی تیر با سطح مقطع متغیر تحت بار محوری [دوره 20، شماره 2، 1376، صفحه 435-443]
 • اورعی، سیدکاظم ارائه مدلی برای محاسبه سرمایه گذاری اولیه در احداث کارخانه های کانه آرایی سرب و روی [دوره 31، شماره 1، 1382، صفحه 19-19]
 • اورعی، سیدکاظم محاسبه مزیت نسبی معادن در حال بهره برداری مس ایران با استفاده از روش هزینه منابع داخلی (DRC) [دوره 36، شماره 2، 1384، صفحه 16-16]
 • اورعی، سیدکاظم مدل برنامه ریزی آرمانی فازی به منظور بهینه سازی کارایی سیستم حمل معادن روباز [دوره 37، شماره 1، 1385، صفحه 24-24]
 • اورعی، کاظم قابلیت مکانیزاسیون لایه های ذغال سنگ ایران [دوره 14، شماره 1، 1372، صفحه 175-181]
 • اورعی، کاظم تعیین طول بهینه کارگاه زغال سنگ در روش جبهه کار بلند مکانیزه پسرو [دوره 19، شماره 2، 1376، صفحه 202-212]
 • اورعی، کاظم بهره وری در معادن ذغال سنگ ایران [دوره 23، شماره 1، 1378، صفحه 1-10]
 • اورنگ، فریبا ساخت میکروسفرهای PLGA به روش امولسیون دوگانه تبخیر حلال و بررسی رفتار رهایشی ویروس H9N2 آنفلوآنزای طیور [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 7-7]
 • اویسی، خسرو فرودگاه هلیکوپتر [دوره 04، شماره 1، 1365، صفحه 202-211]
 • اولیازاده، منوچهر فلوتاسیون سیلویت از شورابه های پتاسیم دار [دوره 24، شماره 1، 1379، صفحه 412-426]
 • اوینگ، دکتر تخمین نفوذپذیری با تصاویر تشدید مغناطیسی و روش شبیه سازی عبور ماده کنتراست از سد خونی- مغزی آسیب دیده [دوره 36، شماره 1، 1384، صفحه 5-5]
 • اونوراتی، آنجلو مدلسازی خفه کنها در سیستم خروجی موتورهای احتراق داخلی [دوره 31، شماره 2، 1383، صفحه 11-11]

ب

 • بابای، محمدرضا اندازه گیری و ارزیابی قرارگیری طرح در جای خود در چاپ دیجیتالی پارچه [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 32-32]
 • بابایی، محمدرضا اثر مرسریزه کردن با سود بر خواص نخ اصطکاکی [دوره 24، شماره 2، 1379، صفحه 526-538]
 • بابایی، مهدی بررسی تاثیر کاربرد دوده سیلیسی در کاهش نفوذپذیری بتن های پلاستیک دیوارهای آب بند [دوره 37، شماره 1، 1385، صفحه 21-21]
 • بابایی، مهدی علی بررسی تاثیر کاربرد دوده سیلیسی در کاهش نفوذپذیری بتن های پلاستیک دیوارهای آب بند [دوره 37، شماره 1، 1385، صفحه 21-21]
 • باباپور آتشگاه، علی طراحی بهینه آزمایش های چندپاسخی توسط برنامه ریزی ماتریسی [دوره 37، شماره 2، 1385، صفحه 9-9]
 • بابا ملک قره پتیان، گیورک پخش بار در شبکه های متناوبی که شامل خطوط انتقال جریان مستقیمند [دوره 10، شماره 1، 1369، صفحه 164-169]
 • بیات، حبیب ا... بررسی تاثیر شیب کف پله ها در سرریزهای پلکانی [دوره 13، شماره 2، 1372، صفحه 146-154]
 • بیات، حبیب اله جابجائی ذرات جامد ریزدانه توسط جریان های واگرا در محیط های متخلخل [دوره 05، شماره 1، 1365، صفحه 23-26]
 • بیات، حسین ارزیابی علل شکست ساختمان های بتن آرمه روستای اردکول منطقه زلزله زده قائنات [دوره 20، شماره 2، 1376، صفحه 486-493]
 • بیات، محمدباقر مدل سازی و کنترل درایوهای جرثقیل سقفی با هدف حل مشکل فرسایش چرخ و ریل [دوره 31، شماره 2، 1383، صفحه 9-9]
 • بارانی، کیانوش مطالعه و بررسی فرآوری کانسنگ آهن چادر ملو با فلوتاسیون ستونی [دوره 35، شماره 2، 1384، صفحه 7-7]
 • باستانی، داریوش شبیه سازی فرآیند تشکیل حباب با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 37، شماره 1، 1385، صفحه 34-34]
 • باستانی، داریوش اثر کشش سطحی بر ماندگی فاز گاز و توزیع اندازه حباب در رژیم جریان همگن ستون های حباب کار با مقطع مستطیل [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 29-29]
 • باستانی، سعید آمایش سطحی رنگدانه قرمز شماره 3 به منظور بهبود خواص آن در پیوستارهای آب پایه [دوره 35، شماره 2، 1384، صفحه 21-21]
 • باستانی، سعید بررسی خواص و فرمولاسیون مرکب فلکسوگرافی پایه آبی بر روی زمینه پلی اتیلن آماده سازی شده [دوره 37، شماره 1، 1385، صفحه 31-31]
 • باستانی، محمدحسن طراحی الگوریتم های کارآمد برای ردگیری چند هدفی [دوره 24، شماره 2، 1379، صفحه 436-445]
 • باقری، احمد دینامیک حرکات ربات راه رونده دو پا با الگوبرداری از مدل غیرفعال [دوره 31، شماره 2، 1383، صفحه 12-12]
 • باقری، رضا جداسازی سهم مشترک و شبکه در اغتشاشات هارمونیکی بر مبنای یک مدل بهبود یافته [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 13-13]
 • باقری، رضا تاثیر درصد حجمی فاز تقویت کننده بر استحکام، مدول الاستیسیته و فرایند پیری کامپوزیت زمینه آلومینیوم تقویت شده با ذرات کاربیدسیلیسیم [دوره 34، شماره 2، 1383، صفحه 4-4]
 • باقری، علیرضا بررسی تاثیر کاربرد دوده سیلیسی در کاهش نفوذپذیری بتن های پلاستیک دیوارهای آب بند [دوره 37، شماره 1، 1385، صفحه 21-21]
 • باقرپور، متین مسیریابی چند پخشی شبکه های سیار بدون زیرساخت با استفاده از دسته بندی [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 12-12]
 • باقرپور فرد، مینا استفاده از پیش شرط سازهای چند مرحله ای روی شبکه های بدون ساختار در مسائل مقدار مرزی بیضوی [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 54-54]
 • باقرزاده، محمدرضا بررسی رفتار الکتروشیمیایی امپدانس پیگمنت کرومات روی و نقش محافظتی آن به عنوان پوشش اولیه [دوره 32، شماره 2، 1383، صفحه 14-14]
 • باقرزاده، محمدرضا بررسی رفتار الکتروشیمیایی امپدانس پیگمان فسفات روی و نقش محافظتی آن به عنوان پوشش اولیه [دوره 34، شماره 2، 1383، صفحه 12-12]
 • باقری زاده، سیدحمید میزان خارج از مرکز و تغییر مکان لغزنده در یک مکانیزم لغزنده لنگی هم اصل [دوره 15، شماره 1، 1373، صفحه 45-48]
 • باقری فر، سعید بررسی میزان فرسایش کانسار اسکارن انجرد در شمال غرب اهر به وسیله هاله عناصر فوق و تحت کانساری [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 32-32]
 • باقرمنهاج، محمد طراحی کنترل کننده عصبی پایدار ساز برای کلاسی از سیستمهای غیرخطی [دوره 26، شماره 2، 1380، صفحه 295-302]
 • باقرمنهاج، محمد ارزیابی عملکرد اورتز مچ پا بر گشتاور تولیدی در مفصل مچ بیماران نوروپاتیک با افتادگی پا [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 4-4]
 • بامنی مقدم، احمد استفاده از روش طراحی آزمایشات رویه پاسخ (RSM) در مطالعه و پیش بینی تاثیرات توام دمای اکستروژن و شرایط انجماد در فرآیند ذوب ریسی بر خواص فیزیکی و مکانیکی نخ نوریس پلی پروپیلن [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 35-35]
 • بیت الهی، علی سنتز شیمیایی نانو اسپینل آلومینات منیزیم با سفیده تخم مرغ [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 21-21]
 • بی جن خان، محمود بهبود بازشناسی گفتار پیوسته فارسی با استفاده از خصوصیات پروزدیک گفتار در سطح واج ها [دوره 24، شماره 1، 1379، صفحه 373-378]
 • بیجن خان، محمود بازشناسی گفتار پیوسته فارسی با استفاده از الگوریتم ویتربی و خصوصیات پروزودیک کلمات [دوره 20، شماره 1، 1376، صفحه 293-299]
 • بحرانی، محمدکاظم ارزیابی معیارهای عملکردی برای ستون های بتنی مسلح بر پایه نتایج آزمایشگاهی [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 24-24]
 • بحرینی زارج، محمدعلی طراحی کامپیوتری برجهای سینی دار از نوع کلاهی [دوره 17، شماره 2، 1374، صفحه 91-96]
 • بختیاری، بهزاد ارائه روشهایی برای آموزش تلفظ و نوای گفتار زبان خارجی به کمک فناوری پردازش گفتار [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 1-1]
 • بختیاری، سعید محافظت سازه ها در برابر حریق به سویله برخی اندودهای مقاوم در برابر آتش [دوره 27، شماره 1، 1380، صفحه 66-75]
 • بختیاری، سعید بهبود مقاومت در برابر آتش و خواص فیزیکی- مکانیکی اندود و تخته های گچ و گچ-پرلیت به وسیله الیاف شیشه و امولسیون پلی وینیل استات [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 22-22]
 • بختیاری نژاد، فیروز راهبردهای طراحی و ساخت موتور احتراق داخلی در کشور [دوره 29، شماره 2، 1382، صفحه 424-444]
 • بخشی، علی تحلیل ریسک بروز روانگرایی در بخشی از جنوب غربی تهران [دوره 31، شماره 2، 1383، صفحه 26-26]
 • بخشی، فرهاد سنتز منیزیم هیدروکسی آپاتیت دارای ساختایر نانو به روش بیومیمتیک [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 6-6]
 • بخشنده امنیه، حسن تحلیل عددی مکانیزم انتشار امواج حاصله از انفجار در یک توده سنگ گرانیتی [دوره 36، شماره 1، 1384، صفحه 22-22]
 • بیدآباد، بهروز مدلسازی حرکت هواپیما در گردباد و مسیرهای بهینه زمانی [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • بیدآباد، بهروز کاربرد هندسه فینسلر در مهندسی و علوم همراه با تعمیمی از الصاق های فینسلری [دوره 31، شماره 2، 1383، صفحه 29-29]
 • بیدآباد، بهروز انحنای - متریک ها در هندسه فینسلر [دوره 36، شماره 1، 1384، صفحه 42-42]
 • بیدآباد، بهروز هندسه پایای همدیس روی منیفلد های فینسلر [دوره 36، شماره 1، 1384، صفحه 44-44]
 • بیدآباد، بهروز کاربرد هندسه فینسلر در مساله تکمیلی غیرخطی تعادل ترافیک [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 56-56]
 • بیدآباد، بهروز سیر بهینه در ناوبری تعقیب محض به عنوان ژئودزیک فینسلری [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 68-68]
 • بیدآباد، بهروز مسیرهای کوتاهترین زمان برای یک ربات دیفرانسیلی [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 51-51]
 • بدرنژاد، رامین مدل سازی سرعت سوزش فرسایشی سوخت جامد مرکب بر پایه HTPB [دوره 37، شماره 1، 1385، صفحه 32-32]
 • بدیع، کامبیز ارائه الگوریتم نقاط با حداکثر اطلاعات MIP برای تشخیص ابتدا و انتهای دستورات گفتاری [دوره 31، شماره 2، 1383، صفحه 5-5]
 • بدیعی، خشایار مروری بر آخرین پیشرفتها در تئوریهای مربو به محاسبه خواص ترمودینامیکی گازها و مایعات 1- اصول [دوره 13، شماره 1، 1371، صفحه 79-88]
 • بدیعی، خشایار مروری بر آخرین پیشرفتها در تئوریهای مربوط به محاسبه خواص ترمودینامیکی گازها و مایعاتف 2-مقایسه [دوره 13، شماره 2، 1372، صفحه 155-164]
 • بدیعی، خشایار بررسی مدل های متداول برای شبیه سازی پخش آلاینده های هوا و ارائه نرم افزار AIRPOL براساس مدل اولری [دوره 22، شماره 1، 1377، صفحه 273-284]
 • براتی، حسن عملکرد حلقه بسته محرکه هیا موثر القایی- با بازیافت انرژی لغزش به ازای سیگنال های اغتشاش بار و ولتاژ شبکه [دوره 21، شماره 2، 1377، صفحه 130-144]
 • برادرانی، آریاز طراحی و ساخت سیستم چگالی سنج فراصوتی استخوان [دوره 36، شماره 1، 1384، صفحه 6-6]
 • برادران همتی، سعید دو روش پاره سازی چند مرحله ای [دوره 18، شماره 1، 1375، صفحه 171-187]
 • برخورداری، محمدعلی بررسی اتصالات خورجینی صلب با نبشی پیرامونی در مقایسه با اتصالات خورجینی صلب پیشنهادی آئین نامه [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 31-31]
 • برزین پور، فرناز روش حل معادله SA جهت تشکیل سلول های تولیدی با تقاضای فازی [دوره 24، شماره 2، 1379، صفحه 539-553]
 • برزین پور، فرناز ارائه روش SA برای زمان بندی در سیستم های تولید سلولی با در نظر گرفتن زمان آماده سازی [دوره 34، شماره 1، 1383، صفحه 8-8]
 • برنجکوب، مهدی معرفی یک روش سریع کدگذاری در چندی کردن برداری [دوره 14، شماره 2، 1372، صفحه 397-404]
 • برنجکوب، مهدی توسعه یک پروتکل توزیع کلید دو سویه مبتنی بر تابع لگاریتم گسسته [دوره 23، شماره 2، 1378، صفحه 158-167]
 • برنن، رابرت بکارگیری فیلترهای وفقی زیرباندی در ساختارهای با نرخ نمونه برداری افزوده به منظور بهسازی گفتار [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 9-9]
 • برهانی، شهین تهیه اکسید سرب از کنستانتره سرب [دوره 14، شماره 2، 1372، صفحه 389-396]
 • برهانی، شهین فرآیند تولید الکتروشیمیایی MNO2 از پیرولوزیت به روش استخراج احیا کننده [دوره 35، شماره 2، 1384، صفحه 19-19]
 • برومند، مسعود مطالعه عددی اثر گرمایش سطحی بر کاهش پسای اصطکاکی [دوره 36، شماره 1، 1384، صفحه 14-14]
 • برومند نصب، سعید بررسی اثر مقادیر مختلف آب در آبیاری به روش بارانی برخصوصیات کیفی الیاف رقم جدید پنبه سای اکرا [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 48-48]
 • بشیری، حسین بازشناسی اعداد فارسی بر روی خط تلفن: مقایسه ای بین روشهای آماری، عصبی و روش هیبرید [دوره 30، شماره 2، 1382، صفحه 4-4]
 • بصیرت تبریزی، حسن شبیه سازی عددی فرآیند خشک کردن ذرات در بستر شناور با استفاده از الگوی دو سیالی و کاربرد آن بر روی بستر فشرده [دوره 25، شماره 2، 1380، صفحه 137-148]
 • بصیرت تبریزی، حسن شبیه سازی عددی فرآیند خشک کردن ذرات در بستر شناور با استفاده از الگوی دو سیالی و کاربرد آن بر روی بستر فشرده [دوره 28، شماره 2، 1381، صفحه 656-667]
 • بیغش، مهرزاد تحلیل طیف سیگنال بازگشتی در رادار FMCW با آشکار سازی همزمان چند هدف [دوره 22، شماره 1، 1377، صفحه 234-242]
 • بیک، علی بررسی تحلیلی و تجربی گسیختگی بناییها تحت تاثیر برش (بارگذاری برشی نای از زلزله در ساختمانهای روستایی) [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 30-30]
 • بیگی، حمید الگوریتمی براساس اتوماتان های یادگیر برای تعیین حداقل تعداد واحدهای مخفی در یک شبکه عصبی سه لایه [دوره 25، شماره 2، 1380، صفحه 111-136]
 • بیگی خردمند، اعظم تحلیل خستگی خوردگی آمالگامهای پرمس [دوره 34، شماره 2، 1383، صفحه 7-7]
 • بیگلری، فرید رضا بررسی اثر پارامترهای هندسی بر تنش های پسماند جوشی در اتصالات سربه سر لوله ها [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 21-21]
 • بیگلربگیان، محمد رویکرد تکاملی توام برای مساله رنگ آمیزی گراف [دوره 29، شماره 2، 1382، صفحه 363-369]
 • بیگلری فدافن، علی توانایی توابع جهش دهنده همگرا کننده در روند تحلیل غیرخطی [دوره 36، شماره 2، 1384، صفحه 13-13]
 • بیگلو، اکبرعلی حل الاستیسیته سه بعدی پانل استوانه ای ارتوتروپ تحت بار دینامیکی [دوره 27، شماره 2، 1381، صفحه 242-249]
 • بلندی، حسین طراحی و شبیه سازی یک سیستم شناسایی و اصلاح اختلال در حسگرهای سیستم تعیین و کنترل وضعیت یک ماهواره سه محوره [دوره 33، شماره 1، 1383، صفحه 2-2]
 • بنیادی رام، سیامک محاسبه اضافه ولتاژ القایی بر روی خطوط انتقال قدرت با استفاده از یک مدل جدید الکترومغناطیسی برای ضربه برگشت صاعقه [دوره 35، شماره 1، 1384، صفحه 2-2]
 • بنیسی، صمد تعیین ترکیب اندازه گلوله بهینه برای آسیاهای آزمایشگاهی [دوره 33، شماره 2، 1383، صفحه 8-8]
 • بنیسی، صمد طراحی و ساخت آسیایی جهت تعیین شاخص توان (SPI) آسیای نیمه خودشکن- مطالعه موردی: آسیای نیمه خودشکن (SAG) مجتمع مس سرچشمه [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 9-9]
 • بنکدار، شاهین بررسی رفتار سلول های کندروسیت بر روی هیدروژل های پلی وینیل الکل شبکه ای شده با زنجیرهای یورتانی [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 2-2]
 • بنکدارپور، بابک فروشویی زیستی ناپیوسته شبکه معدنی پایریت کانسنگ مقاوم حاوی طلا معادن موته اصفهان با استفاده از مخلوط باکتریهای لیتوتروف شیمیایی مزوفیل [دوره 27، شماره 1، 1380، صفحه 46-55]
 • بنکدارپور، بابک کاربرد میکروارگانیسم های گرمادوست اعتدالی در فروشویی زیستی مس از کانسنگ های معدن مس سرچمه [دوره 34، شماره 1، 1383، صفحه 14-14]
 • بنکدارپور، بابک بررسی ایزومری شدن آنزیمی گلوکز به فروکتوز در یک جت راکتور با جریان گردشی پایین رونده [دوره 37، شماره 1، 1385، صفحه 33-33]
 • بنوشی، ایوب مطالعه پاسخ های فرکانسی و زمانی یک دیود نوری بهمنی با نواحی جذب و تکثیر جدا [دوره 29، شماره 1، 1381، صفحه 122-130]
 • به آذین، فرید چند معیار جدید انطباق، مناسب پیاده سازی سخت افزاری برای کاربرد فشرده سازی ویدیو [دوره 31، شماره 1، 1382، صفحه 1-1]
 • بهاری، علی امکان به کارگیری نانولوله کربنی تک دیواره به عنوان یک کانال در ترانزیستورهای اثر میدانی [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • بهرامی، علی محاسبه تعادلات فازی بخار- مایع با استفاده از روش جایگزینی متوالی شتاب یافته [دوره 20، شماره 2، 1376، صفحه 408-417]
 • بهرامی، محسن پیش عامل برای برنامه المان های محدود SAPIV [دوره 07، شماره 2، 1367، صفحه 75-78]
 • بهرامی، محسن مقایسه رفتار استاتیکی و دینامیکی پیکربندی های مختلف ربات های الاستیک [دوره 08، شماره 1، 1368، صفحه 141-146]
 • بهرامی، محسن کنترل بهینه رباتها قسمت اول: مروری بر کنترل بهینه رباتها از آغاز تا امروز [دوره 11، شماره 1، 1370، صفحه 1-7]
 • بهرامی، محسن کنترل بهینه رباتها قسمت دوم- آلگوریتم بهینه سازی [دوره 11، شماره 2، 1370، صفحه 77-87]
 • بهرامی، محسن کنترل بهینه رباتها قسمت سوم: کاربرد روش بهینه سازی در رباتیک [دوره 12، شماره 1، 1370، صفحه 157-168]
 • بهرامی، محسن شبکه های عصبی به عنوان یک تقریبگر غیرخطی در طراحی کنترل بهینه حلقه بسته در موشک های آشیانه یاب [دوره 22، شماره 2، 1378، صفحه 359-376]
 • بهرامی، محسن تحلیل پایداری یک چرخ محور با چرخهای انعطاف پذیر در عبور از قوس [دوره 26، شماره 2، 1380، صفحه 387-397]
 • بهرامپوری، حمید بررسی پایداری طولی خودروهای لولائی حامل سیال [دوره 21، شماره 1، 1377، صفحه 95-101]
 • بهرامگیری، مریم استخراج معادلات میدان در ماشینهای دیسکی مغناطیس دایم در فضای دو بعدی و شرایط بی باری [دوره 35، شماره 1، 1384، صفحه 1-1]
 • بهروش، امیرحسین خواص ساختاری و مکانیکی فومهای میکروسلولی ABS پر نشده و پرشده با پرکننده های معدنی (کربنات کلسیم) [دوره 36، شماره 1، 1384، صفحه 16-16]
 • بهروش، علاء الدین مسئله سطح تماس و کاربرد آن در تحلیل و طراحی صفحات پای ستون [دوره 28، شماره 1، 1381، صفحه 339-351]
 • بهزادان، هوشمند تاثیرسرعت ماشین بافندگی و استحکام نخ پود بر میزان پودپارگی در ماشین های بافندگی پروژکتایل و راپیری [دوره 19، شماره 1، 1375، صفحه 1-12]
 • بهزادی پور، محمدرضا مدلسازی استاتیکی و دینامیکی تاثیر تکیه گاههای کمکی فیکسچربرتختی و زبری سطح حاصل از ماشینکاری [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 12-12]
 • بهزادی پور، محمدرضا آلگوریتم افزودن تکیه گاه های کمکی به مجموعه جاسازها و روبنده های فیکسچر در سیستم CAFD [دوره 36، شماره 1، 1384، صفحه 17-17]
 • بهشتی، محمدحسین اثرمواد جفت کننده (COUPLING AGENTS) برروی بهبود خواص مواد قالبگیری فنلیک [دوره 14، شماره 2، 1372، صفحه 310-315]
 • بهمدی، هما بررسی استری کردن روغنهای آفتابگردان، سویا و پنبه دانه در مبنای نیمه صنعتی [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 24-24]
 • بهنیا، پوران شناسایی دگرسانی ها و عوارض ساختمانی به وسیله تصاویر +ETM و اطلاعات توپوگرافی برای پی جویی کانسارهای طلای هیدروترمال در منطقه دلیجان [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • بوترابی، سیدمحمدعلی اثر آلومینیم بر ساختار، سختی و خواص کششی چدن های خاکستری آستمپر [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 28-28]
 • بوترابی، سید محمدعلی تحقیق در چقرمگی شکست چدن نشکن با استفاده از انتگرال J [دوره 29، شماره 2، 1382، صفحه 488-496]
 • بوترابی، سید محمد علی سرعت بحرانی مذاب در ریخته گری آلیاژهای منیزیم (AZ91) [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 28-28]
 • بوترابی، محمدعلی تاثیر شرایط جوانی زنی بر ساختار میکروسکوپی چدن های خاکستری [دوره 20، شماره 1، 1376، صفحه 241-266]
 • بوترابی، محمدعلی بررسی استحکام فشاری چدن نشکن آستمپر شده [دوره 22، شماره 1، 1377، صفحه 252-266]
 • بوترابی، محمدعلی تاثیر سیکل عملیات حرارتی بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ پیستون بهسازی شده [دوره 25، شماره 1، 1379، صفحه 27-34]
 • بوذری، هرمز سیستم اندازه گیری پراکندگی راداری AMPV [دوره 24، شماره 1، 1379، صفحه 337-347]

پ

 • پارسایی، محمود مقایسه و تحلیل نتایج حاصل از درزه نگاری در معادن مس پورفیری سرچشمه و سونگون، ایران [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 11-11]
 • پارسا مقدم، محسن سیمولاتور آموزنده هوشمند نیروگاه بخار سوخت فسیلی [دوره 26، شماره 2، 1380، صفحه 328-340]
 • پارسا مقدم، محسن هماهنگی چند منظوره فرآیندهای مدیریت مصرف به منظور اعمال اصلاحی [دوره 26، شماره 2، 1380، صفحه 408-423]
 • پارسا مقدم، محسن پخش بار بهینه در سیستمهای قدرت دسترسی باز با در نظر گرفتن قراردادهای اختلاف مصرف مقید به قیود فازی [دوره 31، شماره 1، 1382، صفحه 2-2]
 • پارسانیا، آسیه حل مساله مقدار مرزی مربوط به انتشار امواج سطحی آب [دوره 37، شماره 2، 1385، صفحه 29-29]
 • پازند، کاوه بررسی ژئوشیمیایی و پتانسیل یابی عناصر گروه پلاتین(PGE) درمنطقه معدنی فاریاب [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 14-14]
 • پاسدار، ساناز ارزیابی پارامترهای موثر در میزان تولید گاز متان حاصل از تصفیه شیرابه مراکز دفن [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 21-21]
 • پاک، علی تحلیل شبه دینامیکی دیوارهای خاک مسلح ژئوسینتتیکی به روش قطعات افقی [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 36-36]
 • پاکدل، مهدی بررسی پیش فرآوری کانسنگ اورانیوم معدن خشومی به روش سنگجوری رادیومتریک [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 40-40]
 • پدرام، میرمحسن کنترل موقعیت موتور القایی به کمک کنترل کننده مد لغزشی مرتبه دو و بهبود پاسخ به کمک نگره فازی [دوره 28، شماره 1، 1381، صفحه 426-438]
 • پذیرا، توماج بررسی تاثیر کاشت استنت متخلخل در پیشگیری از رشد آنوریسم با استفاده از روش شبکه بولتزمن [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 7-7]
 • پرتوی راد، فریبرز بهینه سازی بهره برداری از مخازن با احتساب عوامل اقتصادی و قیمت انرژی برقابی [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 30-30]
 • پرکار، بابک روشهای کاهش میدان مغناطیسی حول خطوط انتقال نیرو [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 3-3]
 • پرکار، سیامک روشهای کاهش میدان مغناطیسی حول خطوط انتقال نیرو [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 3-3]
 • پرهیزکار میاندهی، علی بررسی اثر مقیاس پذیری و ناهمسانگردی پارامترهای تخلخل و نفوذپذیری به کمک روش ها زمین آماری [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 12-12]
 • پروازی نیا، محمود طراحی کنترل پس خور / پیش خورد ما براساس تخمین زننده حالت- کالریمتری در راکتورهای ناپیوسته [دوره 20، شماره 1، 1376، صفحه 231-240]
 • پیروزپناه، وهاب پیش بینی زمان پریود تاخیر در اشتعال در فرآیند احتراق موتورهای دیزلی با پاشش مستقیم [دوره 15، شماره 1، 1373، صفحه 72-82]
 • پروین، نادر مکانیزم نفوذ مس به داخل مرزدانه های آهن در قطعات در Fe-Cu و Fe-Cu [دوره 16، شماره 2، 1374، صفحه 349-356]
 • پروین، نادر تاثیر عملیات نورد گرم بر مقاومت سایشی کامپوزیت تنگستن -20% وزنی مس [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • پروین زاده، مازیار تاثیر امونیاک بر خصوصیات نخ پشمی رنگرزی شده با پوست انار [دوره 29، شماره 1، 1381، صفحه 279-286]
 • پژند، محمدرضایی راهکاری برای یافتن تابعهای شکل اجزای مثلثی [دوره 29، شماره 1، 1381، صفحه 231-248]
 • پژند، محمدرضایی وزن کمینه صفحه های خمشی با تغییر مرزها و مشتقات صریح جزء مرتبه بالا [دوره 18، شماره 2، 1375، صفحه 218-239]
 • پژند، محمدرضایی وارد کردن اثر برش در اجزای تیری و صفحه ای نازک [دوره 23، شماره 2، 1378، صفحه 130-147]
 • پسندیده فر، محمود طراحی، ساخت و آزمایش یک تونل باد عمودی برای اندازه گیری خواص آیرودینامیکی اجسام ریز [دوره 29، شماره 1، 1381، صفحه 13-25]
 • پسندیده فرد، محمود حل معادلات انتگرالی سیال غیر لزج و تراکم ناپذیر با روش مارچنیگ [دوره 09، شماره 1، 1368، صفحه 10-15]
 • پشنگ پیشه، یداله روشی برای تخمین منحنی مشخصه آب- خاک در خاکهای چسبنده [دوره 37، شماره 1، 1385، صفحه 20-20]
 • پهلوانزاده، حسن بررسی عملکرد خشک کنهای دسیکنت (DESICCANT) دوار [دوره 29، شماره 1، 1381، صفحه 172-182]
 • پوراحمد، آرمین بررسی و مقایسه خصوصیات نخ های مغزی دار اکریلیک/ نایلون تولید شده در سیستم های ریسندگی رینگ، سولو و سایرو [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 46-46]
 • پوراحمدی، مجید بهسازی گفتار با استفاده از سیستم ترکیبی جداساز کور منابع و حذف کننده وفقی نویز [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 12-12]
 • پورآذین، شهریار ایجاد ارتباط میان انواع دانش، نحوه استنتاج و مدل بازنمایی [دوره 25، شماره 2، 1380، صفحه 177-188]
 • پوراصل، امیرمصطفی مونیتورینگ سایش ابزار فرز کف تراشی توسط نیروهای فرزکاری با استفاده از شبکه های عصبی [دوره 36، شماره 2، 1384، صفحه 3-3]
 • پوراصل، امیرمصطفی تخمین چند حسگری سایش ابزار فرز کف تراشی به کمک شبکه های عصبی [دوره 37، شماره 1، 1385، صفحه 11-11]
 • پوراکبرصفار، کاوه آزمایش شکست بر روی استخوان فشرده گاوری و به دست آوردن خصوصیات مکانیکی چقرمگی استخوان و بررسی تاثیر ریزساختار در نحوه شکست [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 1-1]
 • پوراکبر صفار، کاوه مروری بر کاربردهای نانو لوله های کربنی در مهندسی بافت استخوان [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 6-6]
 • پور جمالی، حامد هادی بهینه سازی محل استقرار مفصل مصنوعی ران براساس کاهش ماکزیمم تنش ون میزز [دوره 26، شماره 2، 1380، صفحه 341-346]
 • پورخانی بازکیائی، حسین مدل تولید سفر براساس بکارگیری شبکه های عصبی مصنوعی و مقایسه نتایج آن با مدل مبتنی بر رگراسیون [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 23-23]
 • پوررضا، حمیدرضا چند معیار جدید انطباق، مناسب پیاده سازی سخت افزاری برای کاربرد فشرده سازی ویدیو [دوره 31، شماره 1، 1382، صفحه 1-1]
 • پوررضا، محمد بررسی هزینه استفاده کنندگان از بزرگراه به هنگام عملیات اجرایی [دوره 36، شماره 1، 1384، صفحه 31-31]
 • پورزاهدی، حسین مدل سازی میزان امکان پذیری دورکاری براساس فعالیت های شغلی [دوره 32، شماره 2، 1383، صفحه 6-6]
 • پورسلطان محمدی، امیرحسین شبیه سازی روشی برای کنترل حد مجاز جریان خروجی سیستم تزریق جریان بالا مبتنی بر شار مغناطیسی نامتعادل [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 2-2]
 • پورسوینی، حسن حمزه تعیین جهت جریان سیال تک فازی در مخازن نفتی با استفاده از روش های آماری و زمین آماری (مطالعه موردی) [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • پوریعقوبی، سیدعباس بررسی خواص مکانیکی و دوام بتن های ساخته شده با پوزولان های سیرجان و گدارسرخ (کرمان) و مقایسه آن با بتن کنترل [دوره 18، شماره 2، 1375، صفحه 248-263]
 • پورکاوه، بهرنگ محاسبه تلفات هسته موتور القایی به روش اجزاء محدود با در نظر گرفتن اثر شارهای گردشی و هارمونیکهای چگالی شار [دوره 30، شماره 2، 1382، صفحه 1-1]
 • پورکریمی، ضیاء الدین اندازه گیری زمان مانند ذرات در آسیاهای میله ای و گلوله ای کارخانه فرآوری فسفات اسفوردی [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 13-13]
 • پورکرمانی، محسن مطالعات تکنونیکی در کوههای سنندج-سیرجان و رابطه آن با گسل زاگرس در منطقه اقلید-ده بید [دوره 03، شماره 1، 1364، صفحه 45-55]
 • پورکرمانی، محمود هماهنگی عایقی در سیستمهای الکتریکی [دوره 09، شماره 2، 1369، صفحه 82-90]
 • پورکرمانی، موسی تعیین ترکیب اندازه گلوله بهینه برای آسیاهای آزمایشگاهی [دوره 33، شماره 2، 1383، صفحه 8-8]
 • پور کمالی انارکی، علی استفاده از غنی سازی ترکیبی در مدل کردن ترک دو بعدی به روش المان محدود توسعه یافته [دوره 33، شماره 1، 1383، صفحه 5-5]
 • پورمحمود حصار، نادر شبیه سازی عددی رفتار دینامیکی سیلندر نوسانی با استفاده از روش گردابه تصادفی [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 18-18]
 • پورمهدیان، سعید مدل سازی جرم مولکولی و توزیع جرم مولکولی در پلیمزاسیون پروپیلن بوسیله کاتالیست های زیگلر ناتا در فاز دوغابی [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 41-41]

ت

 • تاپنیگ، جیمز پلی‌تکنیک‌های جدید التاسیس انگلستان [دوره 01، شماره 2، 1347، صفحه 80-85]
 • تاجری، حمید اندازه گیری قطر و تعیین میزان پرز آلودگی نخ به کمک پردازش تصویر [دوره 21، شماره 1، 1377، صفحه 71-80]
 • تاجریان، مرتضی بررسی تجربی و تئوری شیرین سازی گاز طبیعی به وسیله غربال ملکولی [دوره 20، شماره 1، 1376، صفحه 319-329]
 • تاری نژاد، رضا ارزیابی ویژگی های دینامیکی سد بتنی قوسی با استفاده از آزمایش ارتعاش اجباری [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 24-24]
 • تائبی هرندی، امیر ارزیابی روش های طراحی حوض های ته نشینی سیستم های لجن فعال [دوره 18، شماره 2، 1375، صفحه 298-306]
 • تجویدی، علی محاسبه افت پراش چندگانه برای ساختمانهای دارای ابعاد محدود در یک میکروسلول [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 11-11]
 • تحریری، محمدرضا مشخصه یابی و بررسی خواص مغناطیسی و رئولوژی نانو ذرات مگنتیت (FE3 O4) سنتز شده تحت گاز N2 در دمای اتاق [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 7-7]
 • تخت روانچی، مریم رهیافتی جدید در جداسازی مخلوط های گازی اولفین- پارافین با یک سامانه ی غشایی [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 61-61]
 • تخم چی، بهزاد به کارگیری هندسه فراکنال برای شبیه سازی سطوح توپوگرافی [دوره 32، شماره 2، 1383، صفحه 18-18]
 • ترابی، عماد محاسبه توان پراکنده شده از یک سطح ناهموار با ارایه مدل جدید برای این مساله بر پایه مدل نور اشعه ای [دوره 37، شماره 2، 1385، صفحه 6-6]
 • ترابی، عماد محاسبه افت پراش چندگانه برای ساختمانهای دارای ابعاد محدود در یک میکروسلول [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 11-11]
 • ترابی، کیوان کنترل تعقیب مسیر ربات تک بازویی انعطاف پذیر به روش تئوری فیدبک کمی [دوره 24، شماره 1، 1379، صفحه 280-294]
 • ترکمنی آذر، فرح به کارگیری روش تجزیه اجزای اصلی در بازسازی منحنی انتقال طیفی محلولها با استفاده از اطلاعات رنگی پویشگر [دوره 35، شماره 2، 1384، صفحه 15-15]
 • ترکمنی قطب، احمد پیش بینی زون های مچاله شونده در مسیر تونل قمرود و تمهیدات مناسب جهت کاهش مخاطرات [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 35-35]
 • تسلیمی تهرانی، وحید مدل های تعمیم یافته تحلیل پوششی داده های معکوس [دوره 37، شماره 2، 1385، صفحه 28-28]
 • تسنیمی، عباسعلی محاسبه مقاومت افزون قاب های خمشی کوتاه بتن مسلح به روش تحلیل غیرخطی [دوره 20، شماره 2، 1376، صفحه 418-425]
 • تسنیمی، عباسعلی تغییرات ضریب مقاومت افزون قاب های خمشی بتن مسلح با ارتفاع متوسط [دوره 25، شماره 1، 1379، صفحه 9-16]
 • تسنیمی، عباسعلی اثر شکل پذیری انحنایی بر شکل پذیری تغییر مکانی قاب های خمشی بتن مسلح دارای شکل پذیری زیاد و متوسط [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 35-35]
 • تشکری هاشمی، سیدمهدی بررسی رسم متعامد سه بعدی با نمای داده شده در چند کلاس مختلف از گراف ها [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • تشکری هاشمی، سیدمهدی طراحی زمان بندی های بهینه چند هدفه در سیستم اسکتس برای کنترل متغیر با جریان چراغهای راهنمایی [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 52-52]
 • تشکری هاشمی، سید مهدی زمان بندی تک ماشین با زمان های آماده سازی وابسته به توالی با استفاده از الگوریتم MACO [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 69-69]
 • تفضلی شادپور، محمد تحلیل جریان سه بعدی و پایدار خون در شریان کرونر استنت گذاری شده [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 5-5]
 • تفضلی شادپور، محمد تاثیر الاستیسیته شریان بر بارگذاری دو محوری سلول های اندوتلیال [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 4-4]
 • تقی پور شرقی، ماندانا رشد لایه سیلیکون به روش CVD [دوره 16، شماره 2، 1374، صفحه 284-290]
 • تقی خانی، وحید محاسبه تعادلات فازی بخار- مایع با استفاده از روش جایگزینی متوالی شتاب یافته [دوره 20، شماره 2، 1376، صفحه 408-417]
 • تقی خانی، وحید فرآیند تولید الکتروشیمیایی MNO2 از پیرولوزیت به روش استخراج احیا کننده [دوره 35، شماره 2، 1384، صفحه 19-19]
 • تلافی نوغانی، محمد پوشش کم تخلخل و نازک پودر زیرکنیا بر روی فلز تیتانیم به روش الکتروفورز [دوره 37، شماره 1، 1385، صفحه 22-22]
 • تمیزی فر، مریم تاثیر رنگ بر جلای آینه ای در منسوجات رنگرزی شده اکریلیک و پلی استر [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 49-49]
 • تیموری، ابراهیم مدل یکپارچه تصمیم گیری برای انتخاب و توسعه تامین کنندگان [دوره 29، شماره 2، 1382، صفحه 548-564]
 • تیموری، پژمان بررسی پارامترهای موثر در انتقال یون سیانید از پساب سدهای باطله به منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی : معدن طلای موته) [دوره 37، شماره 2، 1385، صفحه 24-24]
 • تیموری، حمید طراحی و شبیه سازی یک سیستم شناسایی و اصلاح اختلال در حسگرهای سیستم تعیین و کنترل وضعیت یک ماهواره سه محوره [دوره 33، شماره 1، 1383، صفحه 2-2]
 • تهرانی، محمد امانی اندازه گیری قطر و تعیین میزان پرز آلودگی نخ به کمک پردازش تصویر [دوره 21، شماره 1، 1377، صفحه 71-80]
 • تهرانی زاده، محسن بررسی رفتار دینامیکی صفحات تحت اثرنیروهای جانبی و درون صفحه ای بر روی بستر ارتجاعی [دوره 16، شماره 1، 1373، صفحه 232-240]
 • تهرانی زاده، محسن بررسی رفتار الاستو- پلاستیک صفحه سوراخدار تحت کشش و راه های کاهش تمرکز تنش به روش اجزاء محدود [دوره 16، شماره 2، 1374، صفحه 318-327]
 • تهرانی زاده، محسن ایزوله کردن ساختمان های کوتاه بنایی از پایه در برابر زلزله با استفاده از سیستم لغزشی [دوره 19، شماره 2، 1376، صفحه 166-176]
 • تهرانی زاده، محسن بررسی حداکثر حرکات زمین، مدت دوام حرکات شدید و محتوای فرکانسی زلزله های ایران [دوره 27، شماره 2، 1381، صفحه 307-318]
 • تهرانی زاده، محسن تبیین رفتار پیچشی هسته های برشی در ساختمان های بلند با کاربرد المان های محدود ساخته شده بر مبنای توابع کرنش [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 32-32]
 • توانایی، حسین کاربرد امواج میکروویو در سفیدگری پارچه پنبه ای [دوره 31، شماره 2، 1383، صفحه 24-24]
 • توانایی، محمد علی استفاده از روش طراحی آزمایشات رویه پاسخ (RSM) در مطالعه و پیش بینی تاثیرات توام دمای اکستروژن و شرایط انجماد در فرآیند ذوب ریسی بر خواص فیزیکی و مکانیکی نخ نوریس پلی پروپیلن [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 35-35]
 • توحیدخواه، فرزاد مدل بیومکانیکی وزنه برداری یکضرب و بهینه سازی این حرکت با استفاده از تئوری کنترل بهینه [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 3-3]
 • توفیق، علی اصغر تحقیق و صنعت [دوره 06، شماره 1، 1366، صفحه 156-159]
 • توفیق، علی اصغر تحقیق و صنعت [دوره 07، شماره 1، 1367، صفحه 5-7]
 • توفیق، فاطمه استخراج لسیتین از دانه های روغنی [دوره 11، شماره 2، 1370، صفحه 132-139]
 • توفیق، منصور مقایسه رفتار استاتیکی و دینامیکی پیکربندی های مختلف ربات های الاستیک [دوره 08، شماره 1، 1368، صفحه 141-146]
 • توفیقی، جعفر ارائه الگوی سینتیکی تولید کک در فرآیند شکست حرارتی گازوئیل در میکروراکتور پیرولیز [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 42-42]
 • توفیقی، منصور پیش عامل برای برنامه المان های محدود SAPIV [دوره 07، شماره 2، 1367، صفحه 75-78]
 • توکلی، احد سیستم اندازه گیری پراکندگی راداری AMPV [دوره 24، شماره 1، 1379، صفحه 337-347]
 • توکلی، احد تسریع روش SEMN برای تحلیل آنتنهای میکرواستریپ محدود [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 8-8]
 • توکلی، احد طراحی یک پروب درون رگی با پلاریزاسیون دایروی و ISNR افزایش یافته برای MRI تسلا 1/5 [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 6-6]
 • توکلی، جواد کاربرد لیزر ND:YAG در چسبندگی سلولهای استخوان [دوره 36، شماره 1، 1384، صفحه 2-2]
 • توکلی، حمیدرضا تحلیل کامپیوتری شیب های سنگی با استفاده از تئوری بلوک ها [دوره 19، شماره 2، 1376، صفحه 89-98]
 • توکلی، محمود تولید گلوتامیک اسید از ضایعات خرما با بکارگیری کرینه باکتریوم گلوتامیکوم به روش تخمیر غوطه وری [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 25-25]
 • توکلی مقدم، رضا حل مسایل تشکیل سلول تولیدی در شرایط پویای احتمالی با استفاده از ی روش تلفیفی ابتکاری [دوره 31، شماره 2، 1383، صفحه 19-19]
 • توکلی مقدم، رضا یک الگوریتم کارا برای حل مساله برنامه ریزی کارگاهی دو هدفه در حالت فازی با استفاده از الگوریتم ژنتیک و روش داده کاوی اطلاعات [دوره 31، شماره 2، 1383، صفحه 30-30]
 • توکلی مقدم، رضا حل مساله پوشش مجموعه با استفاده از الگوریتم SIMULATED ANNEALING [دوره 32، شماره 2، 1383، صفحه 15-15]
 • توکلی مقدم، رضا ارائه یک مدل ریاضی زمان بندی نیروی انسانی و حل آن با استفاده از روش جستجوی ممنوع (TS) [دوره 35، شماره 1، 1384، صفحه 7-7]
 • توکلی مقدم، رضا تعیین توالی خطوط مونتاژ چندمدلی به منظور حداقل کردن طول خط و هموارسازی مصرف قطعات با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 35، شماره 1، 1384، صفحه 8-8]
 • توکلی مقدم، رضا طراحی یک مدل موجودی چند معیاره- چند تصمیم گیرنده در یک ساختار غیرسری زنجیره عرضه با تقاضای احتمالی [دوره 35، شماره 1، 1384، صفحه 13-13]
 • توماس، پیترجورج اثر شکل پذیری انحنایی بر شکل پذیری تغییر مکانی قاب های خمشی بتن مسلح دارای شکل پذیری زیاد و متوسط [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 35-35]

ث

 • ثابتی، پریسا مطالعه آسیب دیدگی الیاف پلی پروپیلن در ریسندگی چرخانه ای [دوره 31، شماره 1، 1382، صفحه 23-23]
 • ثقه اسلامی، ناصر بررسی مکانیسم استخراج با حلال سریم (III) در محیط اسید سولفوریکی [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 34-34]
 • ثقه الاسلامی، ناصر مطالعه تجربی در تشکیل مایسل و ارائه روشی ساده جهت تخمین قدرت پاک کنندگی شوینده ها [دوره 29، شماره 2، 1382، صفحه 507-517]
 • ثنائی، ابراهیم آنالیز تحلیلی جوشهای نواری و تعیین مقاومت نهائی آنها [دوره 09، شماره 1، 1368، صفحه 42-47]
 • ثنائی، ابراهیم بررسی اثر زلزله بر تغییر شکل جانبی ساختمانهای فولادی با سیستم مقاوم قاب خمشی و یا مهاربندی [دوره 15، شماره 1، 1373، صفحه 49-54]

ج

 • جاهد مطلق، محمدرضا طرح ریزی و مدلسازی عملیات ماشینکاری CNC با استفاده از گراف AND/OR و شبکه های پتری فازی [دوره 36، شماره 2، 1384، صفحه 1-1]
 • جاویدی، حسین هماهنگی چند منظوره فرآیندهای مدیریت مصرف به منظور اعمال اصلاحی [دوره 26، شماره 2، 1380، صفحه 408-423]
 • جاوید راد، فرهاد اصلاح روش کلاسیک مانکمن- کرانت با استفاده از مکانیک آسیب پیوسته بریا سوپر آلیاژها [دوره 32، شماره 1، 1383، صفحه 8-8]
 • جباری، اسماعیل ساختار و رفتار رهایشی ذرات پلی یورتان تهیه شده به روش پلیمر شدن مرحله ای تعلیقی [دوره 23، شماره 2، 1378، صفحه 225-234]
 • جرجانی، اسماعیل مطالعه و بررسی خواص سنجی گرونا از دیدگاه فرآوری [دوره 20، شماره 1، 1376، صفحه 330-336]
 • جرجانی، اسماعیل بررسی نقش سینتیک در بهینه سازی پارامترهای موثر در فلوتاسیون [دوره 24، شماره 2، 1379، صفحه 508-514]
 • جزایری، سیدعلی پیش بینی عملکرد و آلایندگی یک موتور گاز طبیعی سوز اشتعال جرقه ای بوسیله یک مدل ترمودینامیکی توسعه یافته با روابط سینتیک احتراق [دوره 36، شماره 2، 1384، صفحه 2-2]
 • جزایری فارسانی، سیدعلیرضا ارائه یک مدل ریاضی برای محاسبه ضخامت بارسنگ با استفاده از طبقه بندی پیشنهادی توده سنگ [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • جعفری، احمد تعیین شیب پایدار دیواره های معدن سنگ آهن چادر ملو با استفاده از مدل های تحلیلی و عددی [دوره 37، شماره 2، 1385، صفحه 26-26]
 • جعفری، جواد بهینه سازی شرایط تاثیر آنزیمها بر افزایش بازدهی استخراج روغن از دانه های روغنی سویا و آفتابگردان [دوره 28، شماره 2، 1381، صفحه 634-639]
 • جعفری، داود گسترش وظیفه کیفیت در محیط فازی [دوره 31، شماره 1، 1382، صفحه 17-17]
 • جعفری، محسن تحلیل پایداری یک مدل انتشار اپیدمی HIVIAIDS [دوره 33، شماره 2، 1383، صفحه 13-13]
 • جعفری، مظفر مقایسه یک سیستم کوانتومی ناجابجایی با یک سیستم کوانتومی جابجایی [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 40-40]
 • جعفرپور، فاطمه محافظت سازه ها در برابر حریق به سویله برخی اندودهای مقاوم در برابر آتش [دوره 27، شماره 1، 1380، صفحه 66-75]
 • جعفرپور، فاطمه بهبود مقاومت در برابر آتش و خواص فیزیکی- مکانیکی اندود و تخته های گچ و گچ-پرلیت به وسیله الیاف شیشه و امولسیون پلی وینیل استات [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 22-22]
 • جلالی، سیدمحمد اسماعیل بهینه سازی محدوده معدنکاری زیرزمینی با روش برنامه ریزی پویا [دوره 36، شماره 1، 1384، صفحه 24-24]
 • جلالی، سیدمحمد اسماعیل برآورد تعداد کارگاه های استخراج ذخیره در معدن کاری زیرزمینی با استفاده از فرآیند های تصادفی [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 16-16]
 • جلالی، سید محمد اسماعیل بهینه سازی مسیرهای خروج اضطراری در معادن زیرزمینی بزرگ با کاربرد الگوریتم دیکسترا [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • جلالی، علی اکبر کنترل فازی سلسله مراتبی نظارتی آونگ برگشته دو تائی [دوره 29، شماره 1، 1381، صفحه 26-36]
 • جلالی فراهانی، فرهنگ بررسی تاثیر مشخصات خوراک بر توزیع محصولات خروجی در یک ریفرمر اتوترمال صنعتی و بهینه سازی آن به وسیله الگوریتم ژنتیک [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 59-59]
 • جمالی، میرمصدق روشهای گسسته سازی معادلات در شبیه سازی حرکت امواج در سیال دو لایه به روش اجزای مرزی [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 25-25]
 • جمشیدی، نیما ارزیابی عملکرد اورتز مچ پا بر گشتاور تولیدی در مفصل مچ بیماران نوروپاتیک با افتادگی پا [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 4-4]
 • جمشیدی، نیما افزایش توان وزنه بردار از طریق بهبود تکنیک حرکت یک ضرب به کمک الگوریتم گرادیان نزولی [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 8-8]
 • جهانفر، مریم ارائه یک مدل ریاضی برای حل معادلات آب های کم عمق در سیستم کارتزین و کاربرد آن در هندسه های پیچیده [دوره 32، شماره 2، 1383، صفحه 2-2]
 • جواب ور، داریوش تحلیل فرایند شکل دهی انفجاری مخروط، مقایسه با نتایج تجربی و شبیه سازی اجزاء محدود [دوره 27، شماره 2، 1381، صفحه 250-264]
 • جواب ور، داریوش بررسی تحلیلی، تجربی و عددی پروفیل کرنش و جرم ماده منفجره مورد نیاز در شکل دهی انفجاری مخروط [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 15-15]
 • جوادی، امیرحسین بررسی و مقایسه تاثیر نرخ کرنش بر رفتار خوردگی تنشی فولادهای زنگ نزن مارتنزیتی 420 و آستنیتی 316L [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 46-46]
 • جوادی، سیدمحمد اثر شدت توربولنس جریان آزاد و گرادیان فشار بر شکل گیری لایه گذرا در کانال واگرا [دوره 37، شماره 2، 1385، صفحه 12-12]
 • جوادنژاد، فرید شناسایی دگرسانی ها و عوارض ساختمانی به وسیله تصاویر +ETM و اطلاعات توپوگرافی برای پی جویی کانسارهای طلای هیدروترمال در منطقه دلیجان [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • جورابیان، محمود طراحی و مدلسازی کوره های قوس الکتریکی [دوره 31، شماره 1، 1382، صفحه 4-4]
 • جورج توماس، پیتر آزمایش شکست بر روی استخوان فشرده گاوری و به دست آوردن خصوصیات مکانیکی چقرمگی استخوان و بررسی تاثیر ریزساختار در نحوه شکست [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 1-1]
 • جورج توماس، پیتر بررسی آزمایشگاهی تاثیر خصوصیات ذره، دیواره و سیال بر ضریب ارتجاعی [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 34-34]
 • جولای، دکترفریبرز تعیین اندازه انباشته بهینه اقلام فسادپذیر در یک محیط تولیدی تحت تقاضای وابسته به سطح موجودی [دوره 31، شماره 2، 1383، صفحه 22-22]
 • جولای، فریبرز زمان بندی کارها در محیط کارگاه گردش کاری با معیار حداقل سازی مجموع دیرکرد و زود کرد کارها [دوره 31، شماره 2، 1383، صفحه 20-20]
 • جولای، فریبرز برنامه بهینه زمانبندی یک ماشین تولید انباشته ای با معیار حداقل سازی تعداد کارهای دارای دیرکرد [دوره 31، شماره 2، 1383، صفحه 21-21]
 • جولای، فریبرز کمینه سازی هزینه های لجستیک معکوس خودروهای فرسوده [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 19-19]
 • جولای قزوینی، فریبرز الگوریتم تعویض های جفتی در برنامه ریزی ماشین های موازی [دوره 21، شماره 2، 1377، صفحه 122-129]
 • جوهری، مجید کاربرد نخ جت هوا در بافندگی حلقوی پودی [دوره 24، شماره 2، 1379، صفحه 458-468]
 • جوهری، مجید مطالعه نیروهای موثر بر الیاف، در میدان الکترواستاتیک [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 2-2]
 • جوهری، مجید صفر تاثیر هندسه نخ های صنعتی(برید) بر کار تا حد پارگی آنها [دوره 35، شماره 2، 1384، صفحه 18-18]

چ

 • چالکش امیری، محمد حسین مطالعه تجربی در تشکیل مایسل و ارائه روشی ساده جهت تخمین قدرت پاک کنندگی شوینده ها [دوره 29، شماره 2، 1382، صفحه 507-517]
 • چمنی، محمدرضا کاربرد درونیابی اسپلاین درجه سه در روش مشخصه ها برای حل مسائل ضربه قوچ [دوره 32، شماره 1، 1383، صفحه 7-7]
 • چینی فروش، ابراهیم روش محاسبه تیرهای سرتاسری روی تکیه گاههای ارتجاعی [دوره 01، شماره 2، 1347، صفحه 26-30]
 • چینی فروش، ابراهیم روش های مختلف محاسبه ساختمانهای مرتفع برای نیروهای افقی (باد و زلزله) [دوره 02، شماره 1، 1348، صفحه 52-60]
 • چینی فروش، ابراهیم محاسبه لنگرهای هیپراستاتیک حاصله از کابل های پیش تنیده [دوره 02، شماره 2، 1348، صفحه 43-47]
 • چهارسوقی، سیدکمال تلفیق برنامه ریزی مواد مورد نیاز و تئوری محدودیت ها (MRP-TOC) [دوره 28، شماره 1، 1381، صفحه 511-524]
 • چهارسوقی، سیدکمال انتخاب سبد سهام در بورس با رتبه بندی صنایع و شرکت ها [دوره 37، شماره 2، 1385، صفحه 11-11]

ح

 • حاتمی، علیرضا کاربرد مجموعه های فازی در ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های توزیع [دوره 22، شماره 1، 1377، صفحه 243-251]
 • حاتمی، فرزاد بررسی رفتار دیوارهای برشی فولادی در زلزله در اثر تغییر سختی خمشی تیرها [دوره 34، شماره 1، 1383، صفحه 17-17]
 • حاجی ابراهیم زرگر، سعید محاسبه توابع توزیع چگالی و جمعی زمان تکمیل یک پروژه [دوره 08، شماره 1، 1368، صفحه 154-157]
 • حاجی زاده، محمد ساخت ورقهای لحیم دو لایه AA3003/AA 4043 به روش نورد سرد [دوره 32، شماره 2، 1383، صفحه 17-17]
 • حاجی شریفی، محسن زعفران رنگینه گیاهی، خوراکی و درمانی [دوره 03، شماره 2، 1364، صفحه 120-125]
 • حاجعلی گل، محمدرضا بررسی تجربی اثر شستشوی چوب راش با محلول اسید در فرآیند آتش کافت سریع [دوره 14، شماره 1، 1372، صفحه 182-191]
 • حاجعلی گل، محمدرضا مطالعه تجربی پیرولیز سریع تایرهای مستعمل [دوره 16، شماره 1، 1373، صفحه 204-210]
 • حاجی فتحعلی ها، عباس زمان بندی خدمه راه آهن با الگوریتم بهبود تکاملی گروهی [دوره 29، شماره 2، 1382، صفحه 565-577]
 • حاجی کاظمی، حسن بهینه یابی موقعیت دیوارهای برشی در سازه های بلند [دوره 23، شماره 1، 1378، صفحه 51-59]
 • حامدی، فرزانه بررسی حداکثر حرکات زمین، مدت دوام حرکات شدید و محتوای فرکانسی زلزله های ایران [دوره 27، شماره 2، 1381، صفحه 307-318]
 • حائری، سیدمحسن تحلیل ریسک بروز روانگرایی در بخشی از جنوب غربی تهران [دوره 31، شماره 2، 1383، صفحه 26-26]
 • حائری، سید محسن ارزیابی استعداد بروز روانگرایی با استفاده از روش شبکه عصبی [دوره 23، شماره 2، 1378، صفحه 108-119]
 • حائری، سید محسن تعیین معیار طراحی فیلتر سدهای خاکی و سنگریز برای هسته مرکزی متشکل از مصالح با دانه بندی گسسته [دوره 28، شماره 1، 1381، صفحه 331-338]
 • حائری، سید محسن تاثیر سیمانی شدن بر مقاومت برشی آبرفتهای درشت دانه تهران [دوره 32، شماره 2، 1383، صفحه 4-4]
 • حائری، علی اصغر اثر ارتعاشات روی مقاومت زمین در مقابل فرو کردن پایه‌ها و ورق‌ها [دوره 01، شماره 2، 1347، صفحه 5-11]
 • حبیبی، سیدهادی بررسی اثر دیاتومه بر روی مقاومت و دوام بتن [دوره 14، شماره 1، 1372، صفحه 210-215]
 • حبیبی، مرتضی بررسی اندرکنش پلاسما-دیواره اولیه درراکتورها گداخت گرما هسته ای با استفاده از دستگاه پلاسمای کانونی دنا [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 65-65]
 • حبیب اله زاده، علی بررسی و مقایسه تاثیر نرخ کرنش بر رفتار خوردگی تنشی فولادهای زنگ نزن مارتنزیتی 420 و آستنیتی 316L [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 46-46]
 • حجی، رسول برنامه ریزی تولید دسته ای با منابع محدود و زمان آماده سازی صفر [دوره 10، شماره 1، 1369، صفحه 132-136]
 • حجازی، جلال بررسی اثر کربن بر مقاومت اکسایشی همدمای فولادهای آستنیتی مقاوم به حرارت سری (HK) [دوره 37، شماره 1، 1385، صفحه 13-13]
 • حجازی، رسول بررسی پرعیارسازی سنگ آهن هماتیتی ریزدانه در مجتمع سنگ آهن گل گهر [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 23-23]
 • حجازی، فرهنگ تعیین ثابت نرخ خردایش (تابع انتخاب) کانسنگ سرب و روی لکان [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 38-38]
 • حجازی، محمدرضا بررسی ژئوفیزیکی ساختمان های کروی [دوره 02، شماره 1، 1348، صفحه 61-66]
 • حجازی، محمدرضا بررسی اثر زلزله بر روی ساختمان‌های انعطافی و شکننده [دوره 02، شماره 2، 1348، صفحه 48-61]
 • حجازی، وحید محاسبه افت فشار در جریان چرخشی دوفازی در کندانسورها [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 22-22]
 • حجت، سیامک تنظیم خودکار پارامترهای مدل یادیگری Q با استفاده از اتوماتون های یادگیر [دوره 20، شماره 2، 1376، صفحه 444-470]
 • حجتی امامی، شهریار بررسی رفتار سلول های کندروسیت بر روی هیدروژل های پلی وینیل الکل شبکه ای شده با زنجیرهای یورتانی [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 2-2]
 • حجت کاشانی، فرخ اثر شکل هندسی آرایه در طراحی آرایه های SUPERRESOLUTION [دوره 32، شماره 1، 1383، صفحه 2-2]
 • حدادی اصل، وحید بررسی پدیده هدایت الکتریکی در کامپوزیتها اپوکسی / دوده [دوره 37، شماره 2، 1385، صفحه 34-34]
 • حدادی اصل، وحید سنتز پلی (آمید-ایمید) جزئی آلیفاتیک با ریز ساختار منظم از واکنش دی ایمید- دی اسید با دی ایزوسیانات و بررسی اثر نحوه افزودن دی آمین بر ساختار پیش پلیمر [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 56-56]
 • حیدر، حمید سیستم اندازه گیری پراکندگی راداری AMPV [دوره 24، شماره 1، 1379، صفحه 337-347]
 • حیدری، بهروز کاربرد توزیع پواسون در تعیین منحنی های ایزوکرونیک ایران [دوره 09، شماره 2، 1369، صفحه 98-104]
 • حیدری، حسین شبیه سازی روشی برای کنترل حد مجاز جریان خروجی سیستم تزریق جریان بالا مبتنی بر شار مغناطیسی نامتعادل [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 2-2]
 • حیدری، حمیدرضا فرآیند تولید الکتروشیمیایی MNO2 از پیرولوزیت به روش استخراج احیا کننده [دوره 35، شماره 2، 1384، صفحه 19-19]
 • حیدری، مهدی تلفیق برنامه ریزی مواد مورد نیاز و تئوری محدودیت ها (MRP-TOC) [دوره 28، شماره 1، 1381، صفحه 511-524]
 • حیدری، مهدی توسعه مدل ابتکاری برای تخصیص و تسطیح منابع محدود در مسائل فنوشاپ ترکیبی با هدف حداقل کردن مجموع هزینه های دیرکرد و زود کرد [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 18-18]
 • حیدری خواص، محمد تعیین معیار طراحی فیلتر سدهای خاکی و سنگریز برای هسته مرکزی متشکل از مصالح با دانه بندی گسسته [دوره 28، شماره 1، 1381، صفحه 331-338]
 • حیدری علی کمر، بهزاد مطالعه آزمایشگاهی تاثیر حفره بر ظرفیت باربری پی های سطحی مستقر بر خاک دانه ای [دوره 37، شماره 2، 1385، صفحه 19-19]
 • حیدری نژاد، قاسم تاثیر اتلاف عددی بر روی متغیرهای جریان لزج مافوق صوت [دوره 29، شماره 1، 1381، صفحه 217-230]
 • حیدری نژاد، قاسم تعیین توزیع دما در شمش خروجی از کوره کف گرد پیش گرم [دوره 28، شماره 2، 1381، صفحه 573-579]
 • حرارتی، اسدالله بازدهی جذب تیتانیوم توسط فولاد ساده کربنی [دوره 18، شماره 2، 1375، صفحه 240-247]
 • حیرانی نوبری، محمدرضا بررسی عددی جریان تراکم ناپذیر اطراف مربع در حال نوسان به روش المان محدود CBS [دوره 32، شماره 1، 1383، صفحه 9-9]
 • حسام الدین صادقی، سیدحسین نقش لامپ های تخلیه گازی هارمونیک در سیستم های قدرت [دوره 26، شماره 2، 1380، صفحه 310-318]
 • حسنی، حسین تحلیل ساختاری سنگ های دگرگونه منطقه موته (خاورگلپایگان) و ارتباط آن با کانی سازی طلا [دوره 27، شماره 2، 1381، صفحه 225-233]
 • حسنی، حسین مقایسه تحلیل پایداری عددی دو بعدی و سه بعدی با نگرشی ویژه به وضعیت پایداری تونل شیبلی [دوره 36، شماره 2، 1384، صفحه 15-15]
 • حسنی، حسین بررسی ژئوشیمیایی و پتانسیل یابی عناصر گروه پلاتین(PGE) درمنطقه معدنی فاریاب [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 14-14]
 • حسنی، حسین مطالعات ساختاری و ارائه مدل 3بعدی کانسار طلای کرویان-جنوب غرب سقز- کردستان-ایران [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 17-17]
 • حسنی، رحیم تعیین جهت بهینه پرده آب بند سد مخزنی پلرود بر مبنای مطالعات زمین آماری داده های RQD ساختگاه [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 39-39]
 • حسنی، علی اثر کشش سطحی بر ماندگی فاز گاز و توزیع اندازه حباب در رژیم جریان همگن ستون های حباب کار با مقطع مستطیل [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 29-29]
 • حسینی، رضاپور مدل الاستوپلاستیک مناسب برای مصالح ژئوتکنیک با تاکید بر رفتار بتن آسفالتی [دوره 29، شماره 1، 1381، صفحه 312-322]
 • حسینی، سیدحسین تحلیل مدار کنترل کننده ولتاژ متناوب از دیگاه رژیم سینوسی شبکه الکتریکی [دوره 09، شماره 1، 1368، صفحه 33-41]
 • حسینی، سید حسین کمپانزاتورهای استاتیکی کنترل شده تریستوری و به کارگیری یک سیستم T.C.R در یک شبکه انتقال انرژی الکتریکی [دوره 13، شماره 2، 1372، صفحه 106-114]
 • حسینی، سید حسین شبیه سازی موتور القایی تغذیه شده به وسیله اینورترو مقایسه آن با حالت تغذیه سینوسی [دوره 16، شماره 2، 1374، صفحه 271-283]
 • حسینی، سیدعبدالکریم بررسی تاثیرات تغییرات کشش و نوع دهنه بر اندازه مساحت حفره ها سطح منسوج باقته شده [دوره 34، شماره 2، 1383، صفحه 14-14]
 • حسینی، سید عبدالکریم بررسی ساختمان نپ در تار عنکبوتی کارد [دوره 28، شماره 2، 1381، صفحه 607-613]
 • حسینی، سیدکاظم بررسی استری کردن روغنهای آفتابگردان، سویا و پنبه دانه در مبنای نیمه صنعتی [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 24-24]
 • حسینی، سیدمحسن آنالیز تاثیرات وجود غده در داخل بافت بیولوژیکی با استفاده از مدل سازی حس لامسه مصنوعی [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 7-7]
 • حسینی، سیدمحمد کنترل نقص روش رونگ -کوتا با استفاده از درونیابی [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • حسینی، سیدمحمد بررسی روش گام- بشکافت روی معادلات ماکسول و معادلات شرودینگر غیرخطی تعمیم یافته [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • حسینی، سید محمد عملکرد روش های ضمنی QSSAو EBI در مدلهای آلودگی هوا و مقایسه آنها با روش های کلاسیک [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • حسینی، سید محمد تحلیل پایداری یک مدل انتشار اپیدمی HIVIAIDS [دوره 33، شماره 2، 1383، صفحه 13-13]
 • حسینی، سید محمد گسسته سازی شرط مرزی غیرموضعی برای تقریبات سهموی در آکوستیک زیرآب [دوره 36، شماره 1، 1384، صفحه 41-41]
 • حسینی، سید محمد استفاده از پیش شرط سازهای چند مرحله ای روی شبکه های بدون ساختار در مسائل مقدار مرزی بیضوی [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 54-54]
 • حسینی، سیدمحمد حسن زمان بندی کارها در محیط کارگاه گردش کاری با معیار حداقل سازی مجموع دیرکرد و زود کرد کارها [دوره 31، شماره 2، 1383، صفحه 20-20]
 • حسینی، سیدمحمدعلی برآورد تعداد کارگاه های استخراج ذخیره در معدن کاری زیرزمینی با استفاده از فرآیند های تصادفی [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 16-16]
 • حسینی، سیدمحمود کاربرد زمین آمار در ارزیابی شبکه های پایش کیفی آب زیرزمینی [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 31-31]
 • حسینی، مازیار تحلیل و بررسی رفتار مخازن بتنی هوایی آب تحت تاثیر نیروی زلزله [دوره 19، شماره 2، 1376، صفحه 109-122]
 • حسینی، میرامین تحلیل استاتیکی نیرو در میز هگزاپاد ماشین فرز CNC [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 11-11]
 • حسینی، مسعود تغییر باربری شمع های کوبیدنی در خاکهای ریزدانه [دوره 35، شماره 2، 1384، صفحه 12-12]
 • حسینی، هادی کنترل فازی سلسله مراتبی نظارتی آونگ برگشته دو تائی [دوره 29، شماره 1، 1381، صفحه 26-36]
 • حسینی ابرده، رضا تصحیح و تکمیل و ارزیابی یک روش اندازه گیری ضریب تشعشع حرارتی [دوره 06، شماره 2، 1366، صفحه 260-264]
 • حسینی ابرده، رضا دیدگاه و گزارش آموزش، تکنولوژی و صنعت [دوره 12، شماره 1، 1370، صفحه 206-212]
 • حسین احمدی، ضرغام بررسی تاثیرات عمل آنژیوپلاستی بالن بر روی بافت آتروما به کمک روش المان های محدود [دوره 26، شماره 1، 1380، صفحه 248-253]
 • حسینیان، سیدمهدی ارائه روابط تجربی جهت بررسی اثرات یخ زدگی بتن معمولی [دوره 36، شماره 1، 1384، صفحه 32-32]
 • حسین پور گللو، محمد مطالعه رفتار الاستیک – پلاستیک ورق در فرآیند یکنواخت کردن [دوره 36، شماره 1، 1384، صفحه 12-12]
 • حسین عزیزی، محمد تولید گلوتامیک اسید از ضایعات خرما با بکارگیری کرینه باکتریوم گلوتامیکوم به روش تخمیر غوطه وری [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 25-25]
 • حسینعلی پور، مصطفی بررسی تاثیر زمان پاشش سوخت بر عملکرد و میزان آلاینده ها در موتورهای انژکتوری با پاشش چند نقطه ای (MPFI) [دوره 37، شماره 2، 1385، صفحه 14-14]
 • حسین نیا، میثم ارائه الگوی سینتیکی تولید کک در فرآیند شکست حرارتی گازوئیل در میکروراکتور پیرولیز [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 42-42]
 • حسنوی، رضا آزمون مدلهای تئوریک با بکارگیری فن مدلسازی آماری SEM (با مطالعه موردی) [دوره 31، شماره 1، 1382، صفحه 16-16]
 • حسنوی، رضا کاربرد لیزرل در آزمون الگوی نظری برای سنجش تاثیر یکپارچه سازی [دوره 34، شماره 1، 1383، صفحه 10-10]
 • حسومی، اسدالله تحلیل مدل ترک نامعین بر پایه نتایج آزمایشگاهی و به دست آوردن پارامترهای مربوط به آن [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 23-23]
 • حق بین نظرپاک، معصومه ساخت و بررسی خواص سیمان کلسیم فسفاتی حاوی داروی جنتامایسین سولفات [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 8-8]
 • حقی فام، محمدرضا ارزیابی قابلیت اعتماد شبکه های توزیع با بار متغیر به روش مونت کارلو [دوره 27، شماره 2، 1381، صفحه 206-214]
 • حقی فام، محمودرضا هماهنگی چند منظوره فرآیندهای مدیریت مصرف به منظور اعمال اصلاحی [دوره 26، شماره 2، 1380، صفحه 408-423]
 • حقی فام، محمودرضا جایابی بهینه منابع توان راکتیو با هدف بهبود توام پروفیل و پایداری ولتاژ با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 27، شماره 2، 1381، صفحه 271-282]
 • حقی فام، محمودرضا پخش بار بهینه در سیستمهای قدرت دسترسی باز با در نظر گرفتن قراردادهای اختلاف مصرف مقید به قیود فازی [دوره 31، شماره 1، 1382، صفحه 2-2]
 • حقی فام، محمودرضا بهبود قابلیت اطمینان شبکه های توزیع انرژی الکتریکی توسط جایگذاری بهینه تجهیزات کلیدزنی [دوره 31، شماره 2، 1383، صفحه 6-6]
 • حقی فام، محمود رضا کاربرد مجموعه های فازی در ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های توزیع [دوره 22، شماره 1، 1377، صفحه 243-251]
 • حقی فام، محمود رضا جایابی همزمان خازنهای ثابت و قابل کلید زنی با استفاده از الگوریتم ژنتیک در شبکه توزیع با بار غیرقطعی [دوره 36، شماره 1، 1384، صفحه 3-3]
 • حقیقات کیش، محمد اندازه گیری آویزش پارچه در مختصات استوانه ای [دوره 28، شماره 2، 1381، صفحه 623-627]
 • حقیقت، حشمت ا... مدل سازی نیروهای ماشین کاری در فرآیند فرزکاری با ابزارفرز سرکروی [دوره 27، شماره 1، 1380، صفحه 142-148]
 • حقیقت کش، محمد اندازه گیری جرم مخصوص الیاف و پلیمرهای دیگر [دوره 03، شماره 1، 1364، صفحه 28-38]
 • حقیقت کیش، م. تاثیر هندسه شیپور بر برخی خواص نخ های حجیم شده با جت هوا- زاویه روزنه و رودهوا و مصرف هوا [دوره 19، شماره 2، 1376، صفحه 153-165]
 • حقیقت کیش، محمد ایجاد شکاف و ترک در فیلامنت های پلی استر در اثر ترکیب پروپیل این تنش های موضعی [دوره 05، شماره 1، 1365، صفحه 6-10]
 • حقیقت کیش، محمد تجزیه و تحلیل فرآیند تولید نخهای حجیم بوسیله جت هوا [دوره 06، شماره 2، 1366، صفحه 250-259]
 • حقیقت کیش، محمد تاثیر متغیرهای دستگاه و تاب نخ پلی استر بر خواص نخهای حجیم شده در جت هوا [دوره 13، شماره 1، 1371، صفحه 1-10]
 • حقیقت کیش، محمد خواص مکانیکی نخ های مخلوط [دوره 18، شماره 1، 1375، صفحه 146-162]
 • حقیقت کیش، محمد اثر مرسریزه کردن با سود بر خواص نخ اصطکاکی [دوره 24، شماره 2، 1379، صفحه 526-538]
 • حقیقی راد، فرزاد شناسایی عوامل ایجاد آشفتگی در برنامه ریزی تولید با استفاده از متدولوژی پویایی سیستم ها [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 17-17]
 • حکاک، محمد تحلیل آنتن سیمی دلخواه در مجاورت سطح زمین غیرکامل با استفاده از نگره تصویر مختلط گسسته [دوره 30، شماره 2، 1382، صفحه 3-3]
 • حکمت نیا، حمیدرضا تعیین ثابت نرخ خردایش (تابع انتخاب) کانسنگ سرب و روی لکان [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 38-38]
 • حمیدی، امیر تحلیل ریسک بروز روانگرایی در بخشی از جنوب غربی تهران [دوره 31، شماره 2، 1383، صفحه 26-26]
 • حمیدیاشهرضا، محمدجعفر بررسی تجربی تاثیر گام و زاویه انحراف مارپیچها در ضریب انتقال حرارت جابجایی آزاد [دوره 17، شماره 1، 1374، صفحه 60-68]
 • حمیدی اصفهانی، زهره مدل تجربی کینتیک رشد آسپرژیلوس نایجر در تخمیر حالت جامد [دوره 29، شماره 1، 1381، صفحه 59-67]
 • حمیدی اصفهانی، زهره تولید گلوتامیک اسید از ضایعات خرما با بکارگیری کرینه باکتریوم گلوتامیکوم به روش تخمیر غوطه وری [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 25-25]
 • حمیدی بهشتی، محمدتقی کنترل موقعیت موتور القایی به کمک کنترل کننده مد لغزشی مرتبه دو و بهبود پاسخ به کمک نگره فازی [دوره 28، شماره 1، 1381، صفحه 426-438]
 • حمدی پمچی، مهدی بررسی تاثیر مشخصات خوراک بر توزیع محصولات خروجی در یک ریفرمر اتوترمال صنعتی و بهینه سازی آن به وسیله الگوریتم ژنتیک [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 59-59]
 • حمیدی زاده، محمدرضا مفاهیم و تعاریف در مدل سازیهای اقتصاد مدیریت [دوره 11، شماره 2، 1370، صفحه 113-124]
 • حمزه، سعیده روش تطبیقی مدل دو بعدی حلقه برای پارچه های حلقوی پودی [دوره 17، شماره 2، 1374، صفحه 113-117]

خ

 • خادمی، مرتضی کاربرد الگوریتم ژنتیک و پرسپترون چند لایه در پیشگویی ساختارهای موثر در اتصال اتوآنتیبادی ها [دوره 33، شماره 1، 1383، صفحه 1-1]
 • خادمی زارع، حسن توسعه یک الگوریتم برای تخصیص و تسطیح منابع محدود در برنامه ریزی تولید چند مرحله ای- چند محصولی و چند پریودی [دوره 37، شماره 1، 1385، صفحه 14-14]
 • خاضعی، جمال ساخت میکروسفرهای PLGA به روش امولسیون دوگانه تبخیر حلال و بررسی رفتار رهایشی ویروس H9N2 آنفلوآنزای طیور [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 7-7]
 • خیاط، امیرعلی اکبر اصول طراحی و ساخت یک خشک کن بستر شناور ارتعاشی آزمایشگاهی جهت مطالعه شناور سازی مواد مرطوب [دوره 31، شماره 2، 1383، صفحه 10-10]
 • خاکی، رضا مطالعه عددی اثر گرمایش سطحی بر کاهش پسای اصطکاکی [دوره 36، شماره 1، 1384، صفحه 14-14]
 • خاکپور، مازیار ساختار و رفتار رهایشی ذرات پلی یورتان تهیه شده به روش پلیمر شدن مرحله ای تعلیقی [دوره 23، شماره 2، 1378، صفحه 225-234]
 • خالقی، مهدی مطالعه ژئوشیمیایی سازندهای فراقون، سرچاهان و سیاهو و بررسی نقش آنها در زایش گاز در ناحیه فارس و بندرعباس [دوره 37، شماره 2، 1385، صفحه 22-22]
 • خالو، علیرضا اثرمقاومت بر انبساط حجمی بتن تحت فشار تک محوری [دوره 18، شماره 2، 1375، صفحه 190-297]
 • خامنیان، علی اکبر تحلیل مدار کنترل کننده ولتاژ متناوب از دیگاه رژیم سینوسی شبکه الکتریکی [دوره 09، شماره 1، 1368، صفحه 33-41]
 • خامه چیان، ماشااله به کارگیری تحلیل رگرسیون لوژستیک برای پهنه بندی خط زمین لغزش در منطقه سفیدارگله، استان سمنان [دوره 36، شماره 1، 1384، صفحه 27-27]
 • خان محمدی، محمد ارزیابی معیارهای عملکردی برای ستون های بتنی مسلح بر پایه نتایج آزمایشگاهی [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 24-24]
 • خدایی، دکتر تثبیت ماسه های ریزدانه به منظور انجام راهسازی [دوره 13، شماره 1، 1371، صفحه 27-34]
 • خدایی، علی بهینه سازی طراحی اسکله ها برای بنادر صیادی جنوب ایران [دوره 12، شماره 2، 1371، صفحه 253-260]
 • خدایی، علی خواص فیزیکی- مکانیکی مخلوط آسفالت های گوگردی [دوره 14، شماره 1، 1372، صفحه 192-196]
 • خدابنده، ناهید اثر کاربرد پودر سنگ آهک بر خواص آجرساختمانی [دوره 35، شماره 2، 1384، صفحه 1-1]
 • خدادادی، احمد مطالعه و بررسی فرآوری کانسنگ آهن چادر ملو با فلوتاسیون ستونی [دوره 35، شماره 2، 1384، صفحه 7-7]
 • خدادادی، احمد بررسی پارامترهای موثر در انتقال یون سیانید از پساب سدهای باطله به منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی : معدن طلای موته) [دوره 37، شماره 2، 1385، صفحه 24-24]
 • خدادادی، احمد مطالعه سینتیک خردایش کانه آهن معدن سنگان خراسان در آسیای گلوله ای آزمایشگاهی [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 29-29]
 • خدادادی، احمد بررسی پارامترهای موثر در جذب سیانید به وسیله کربن فعال از پساب کارخانه فرآوری طلای آقدره تکاب [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 45-45]
 • خدارحمی، حسین اصلاح و تعمیم مدل دیکشیت و ساندرا راجان برای تحلیل نفوذ بر تابه تغییر فرم پذیر [دوره 26، شماره 1، 1380، صفحه 280-287]
 • خدامی، اکبر اثر تابش میکروویو بر هیدرولیز آنزیمی پارچه های پنبه ای [دوره 22، شماره 2، 1378، صفحه 334-340]
 • خدامی، اکبر هیدرولیز آنزیمی پارچه های پلی استر قسمت اول : اثرات هیدرولیز بر وزن، استحکام، ضخامت و جذب رطوبت [دوره 25، شماره 1، 1379، صفحه 17-26]
 • خدامی، اکبر کاربرد امواج میکروویو در سفیدگری پارچه پنبه ای [دوره 31، شماره 2، 1383، صفحه 24-24]
 • خدام باشی، روزبه ساخت یک سنسور تماسی برای تشخیص مورفولوژی سطح پوست و کاربرد آن در سیستم های پزشکی از راه دور [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 5-5]
 • خدائی، علی تهیه منحنیهای طراحی اسکله های سپر فولادی [دوره 16، شماره 1، 1373، صفحه 211-218]
 • خدیوپور، فرزاد بررسی مشخصات مقاومتی و الاستیکی بتن غلتکی [دوره 19، شماره 2، 1376، صفحه 123-128]
 • خرازی، یوسف بررسی اثر کربن بر مقاومت اکسایشی همدمای فولادهای آستنیتی مقاوم به حرارت سری (HK) [دوره 37، شماره 1، 1385، صفحه 13-13]
 • خراسانی، رضا مدل سازی جرم مولکولی و توزیع جرم مولکولی در پلیمزاسیون پروپیلن بوسیله کاتالیست های زیگلر ناتا در فاز دوغابی [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 41-41]
 • خراسانی، محمدتقی مطالعه زیست سازگاری کامپوزیت های سیلیکون/ هیدروکسی آپاتیت و سیلیکون / بتاتری کلسیم فسفات با هدف استفاده از آنها در ساخت کاپ پروتز مفصل ران [دوره 37، شماره 2، 1385، صفحه 3-3]
 • خراسانی، هادی اهمیت نقش صنایع و معادن در برنامه عمرانی چهارم [دوره 01، شماره 2، 1347، صفحه 16-25]
 • خراشه، فرهاد بهینه سازی ترکیب و شرایط محیط کشت تولید آنزیم گلکو آمیلاز [دوره 24، شماره 1، 1379، صفحه 272-279]
 • خیرالعموم، آزاده بهینه سازی ترکیب و شرایط محیط کشت تولید آنزیم گلکو آمیلاز [دوره 24، شماره 1، 1379، صفحه 272-279]
 • خیرخواه، امیرسامان توسعه مدل بهینه سازی جابجایی و حمل و نقل مواد خطرناک [دوره 35، شماره 1، 1384، صفحه 15-15]
 • خردمندی، منصور تهیه ال افدرین و نورافدرین به روش بیوسنتتیک- سنتتیک از اثر تخمیر مخمر آبجوبر روی بنز آلدئید [دوره 09، شماره 1، 1368، صفحه 19-24]
 • خرسندی، سیاوش فشرده سازی اطلاعات تصویری [دوره 10، شماره 2، 1369، صفحه 237-247]
 • خرم، اسماعیل زمان بهینه تعمیر یا تعویض قطعات دستگاهها [دوره 36، شماره 2، 1384، صفحه 20-20]
 • خرم، اسماعیل ارزیابی کارایی ماشین ها با بازدیدهای تصادفی [دوره 36، شماره 2، 1384، صفحه 21-21]
 • خرم، اسماعیل بهینه سازی چند هدفه با توجه به معادلات رابط فازی [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 53-53]
 • خیرمند، مریم بررسی روش گام- بشکافت روی معادلات ماکسول و معادلات شرودینگر غیرخطی تعمیم یافته [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • خستو، بهمن تورم خاک ها در اثر یخ زدگی [دوره 04، شماره 2، 1365، صفحه 265-267]
 • خسروی، علی رضا روش های تصفیه پساب کارخانجات نساجی [دوره 04، شماره 2، 1365، صفحه 268-277]
 • خسروی، علیرضا آمایش سطحی رنگدانه قرمز شماره 3 به منظور بهبود خواص آن در پیوستارهای آب پایه [دوره 35، شماره 2، 1384، صفحه 21-21]
 • خسروی، مسعود طراحی زبان توصیف سخت افزار AHDSL [دوره 17، شماره 1، 1374، صفحه 1-10]
 • خسرویان، مرتضی استفاده از ضرایب حساسیت خطوط برای تنظیم واحد نوسان توان رله های دیستانس یک شبکه قدرت [دوره 21، شماره 2، 1377، صفحه 168-174]
 • خسرویانی، فرزام جداسازی سنگ شناسی آذرین پی (گرانیت و گرانودیوریت) در منطقه شیرکوه یزد به کمک سنجش از دور (RS) وسیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 15-15]
 • خسروشاهی، اللهیار اثرمقاومت بر انبساط حجمی بتن تحت فشار تک محوری [دوره 18، شماره 2، 1375، صفحه 190-297]
 • خسروشاهی، علی تاثیر استفاده از مخلوط های پلیمری پلی پروپیلن با پلی آمید 6 و پلیمر بلور مایع بر قابلیت تکسچره شدن آن [دوره 28، شماره 2، 1381، صفحه 614-622]
 • خشنودیان، فرامز آنالیز دینامیکی سدهای بتنی وزنی با استفاده از ترکیب روشهای المان مرزی و المان محدود [دوره 16، شماره 2، 1374، صفحه 342-348]
 • خضرایی، محمد حل مدل دینامیکی غیرخطی مفاصل بدن انسان با روش معادلات دیفرانسیل اضافی و کمینه [دوره 20، شماره 2، 1376، صفحه 471-485]
 • خفنج، سوران بررسی خواص الکتروشیمیایی و جداشدگی کاتدی پوشش پلی یورتان بر روی فولاد نرم [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 37-37]
 • خلج، غلامرضا پوشش کربونیتریدوانادیم به روش غوطه وری در حمام نمک دمای پایین بر روی فولاد1،2510 DIN [دوره 36، شماره 1، 1384، صفحه 25-25]
 • خلج، غلامرضا تاثیر درصد حجمی فاز تقویت کننده بر استحکام، مدول الاستیسیته و فرایند پیری کامپوزیت زمینه آلومینیوم تقویت شده با ذرات کاربیدسیلیسیم [دوره 34، شماره 2، 1383، صفحه 4-4]
 • خلیفه سلطانی، سید علی بررسی میزان گرافیته شدن از طریق اثر هال [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 56-56]
 • خلیلی، داور استفاده از مسیرهای جریان در تئوری آبنمود واحد لحظه ای ژنومورفو- آب و هوایی از نوع گاما [دوره 31، شماره 1، 1382، صفحه 13-13]
 • خلیلی، سیدمحمدرضا پاسخ دینامیکی صفحات کامپوزیت الیافی تنش دار تحت بار ضربه ای عرضی [دوره 36، شماره 1، 1384، صفحه 38-38]
 • خلیلی، سید محمدرضا آنالیز ضربه عرضی یک جسم متحرک بر روی صفحه ارتوتروپیک و بررسی بعضی از پارامترهای موثر در آن [دوره 27، شماره 2، 1381، صفحه 295-306]
 • خلیلی، مسعود مدل های تعمیم یافته تحلیل پوششی داده های معکوس [دوره 37، شماره 2، 1385، صفحه 28-28]
 • خلیلی، هاله هیدرولیز آنزیمی پارچه های پلی استر قسمت اول : اثرات هیدرولیز بر وزن، استحکام، ضخامت و جذب رطوبت [دوره 25، شماره 1، 1379، صفحه 17-26]
 • خلیلی، هاله مقایسه خواص فیزیکی و مکانیکی نخهای چرخانه شانه شده و کارد شده پنبه ای [دوره 37، شماره 1، 1385، صفحه 36-36]
 • خلیلی، هاله الگوریتمی برای رنگ همانندی کامپیوتری پارچه های چاپ شده [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 48-48]
 • خلیلی، ولی بررسی استخراج آنتوسیانین ها از کلم قرمز و جداسازی آنها توسط فرآیند غشایی فیبرهای مویین مشبک [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 28-28]
 • خلیل زاده، محمدعلی بررسی دینامیک های خطی و غیرخطی سیگنالEEG با هدف تفکیک حالت های ذهنی [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 1-1]
 • خواجه رضا، ابوذر اثر شکل پذیری انحنایی بر شکل پذیری تغییر مکانی قاب های خمشی بتن مسلح دارای شکل پذیری زیاد و متوسط [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 35-35]
 • خواجه فرد، افشین مطالعه آیرودینامیکی اجسام باریک با سطح مقطع غیر دایروی [دوره 24، شماره 2، 1379، صفحه 430-435]
 • خوارزمی، محمدرفیع اتوماتای یادگیرسلولی و کاربردهای آن در پردازش تصاویر [دوره 30، شماره 2، 1382، صفحه 8-8]
 • خورزاد، نادر دینامیک فنرها [دوره 02، شماره 1، 1348، صفحه 32-38]
 • خورسند، میرهوشنگ کاربرد سیستم کنترل گسترده دیجیتال در پستهای فوق فشار قوی [دوره 08، شماره 2، 1368، صفحه 217-223]
 • خورسند، میرهوشنگ مراحل طراحی و ساخت RTU به عنوان بخشی از شبکه کامپیوتری کنترل و نظارت پست های برق [دوره 10، شماره 2، 1369، صفحه 258-267]
 • خوش تقاضا، محمدهادی طراحی، ساخت و آزمایش یک تونل باد عمودی برای اندازه گیری خواص آیرودینامیکی اجسام ریز [دوره 29، شماره 1، 1381، صفحه 13-25]
 • خوش تقاضا، محمدهادی اصول طراحی و ساخت یک خشک کن بستر شناور ارتعاشی آزمایشگاهی جهت مطالعه شناور سازی مواد مرطوب [دوره 31، شماره 2، 1383، صفحه 10-10]
 • خوش طینت، خدیجه بررسی استری کردن روغنهای آفتابگردان، سویا و پنبه دانه در مبنای نیمه صنعتی [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 24-24]
 • خوئی، امیررضا آنالیز دینامیکی محیطهای متخلخل اشباع به روش انتگرالهای مرزی [دوره 15، شماره 1، 1373، صفحه 55-71]

د

 • داداشیان، فاطمه توسعه روشی جدید برای اندازه گیری کیفیت محصولات نساجی با توجه به نتایج آزمون های کنترل کیفی بر مبنای تابع تاگوچی فازی [دوره 31، شماره 2، 1383، صفحه 25-25]
 • دادخواه، مجتبی برآورد لرزش ناشی از انفجار در مغار نیروگاه سد مسجد سلیمان با استفاده از روابط تجربی [دوره 32، شماره 2، 1383، صفحه 16-16]
 • دادخواه چیمه، جهانگیر ارایه الگوریتمی برای افزایش کارایی منابع رادیویی ترافیک صورت و داده در UMTS-WCDMA و ارزیابی تاثیر تداخل کاربران بر ظرفیت سیستم [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 14-14]
 • داغیانی، حمیدرضا کراشینگ دینامیکی پانل های هانی کمب در اثر برخورد پرتابه های استوانه ای [دوره 29، شماره 1، 1381، صفحه 68-79]
 • داغیانی، حمیدرضا بررسی اثر فشار تراکم و دانه بندی بر روی خواص مکانیکی قطعات متالورژی پودرهای فلزی [دوره 09، شماره 2، 1369، صفحه 65-71]
 • داغیانی، حمیدرضا تراکم پودرهای فلزی با روش دینامیکی [دوره 10، شماره 1، 1369، صفحه 127-131]
 • داغیانی، حمیدرضا معرفی مکانیزم جدید تا خوردگی در دیوارهای هانی کمب تحت بارگذاری های شبه استاتیکی و تعیین استحکام تا خوردگی کامل هانی کب [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 13-13]
 • داغیانی، حمیدرضا محاسبه سرعت حد بالستیک پانل های هانی کمب فلزی در برخورد با پرتابه های استوانه ای صلب [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 17-17]
 • دامنگیر، ابراهیم بهینه سازی نازل و دیفیوز در تونل باد مافوق صوت [دوره 18، شماره 2، 1375، صفحه 280-289]
 • دامنگیر، الف. تاثیر هندسه شیپور بر برخی خواص نخ های حجیم شده با جت هوا- زاویه روزنه و رودهوا و مصرف هوا [دوره 19، شماره 2، 1376، صفحه 153-165]
 • دانشجو، فرهاد بررسی تحلیلی و تجربی رفار دینامیکی یک ساختمان بلند بیست و پنج طبقه با سیستم باربر جانبی دیوار برشی [دوره 21، شماره 1، 1377، صفحه 27-35]
 • دانشجو، فرهاد روشی بریا طراحی لرزه ای قابهای خمشی فولادی با مکانیزم شکست سراسری [دوره 33، شماره 2، 1383، صفحه 9-9]
 • داود پور، حمید روش ابتکاری برای حل برنامه ریزی توالی از طریق روش CAM جهت برنامه ریزی و کنترل در صنایع بزرگ [دوره 29، شماره 1، 1381، صفحه 93-106]
 • داودی راد، حمیدرضا طرح برج جذب پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد «خاگیران» [دوره 05، شماره 1، 1365، صفحه 11-14]
 • داودی نیک، علیرضا پیش بینی تاثیر بارهای دینامیکی با سرعت کم در صفحات لایه ای کامپوزیتی و مقایسه نتایج تئوری با تجربی [دوره 35، شماره 1، 1384، صفحه 10-10]
 • داوران، علی افراز شبکه های المان های محدود توافقی با استفاده از روش تنصیف طیفی [دوره 21، شماره 1، 1377، صفحه 15-26]
 • داوران، علی تحلیل فرکانس سازه های پر عضو با استفاده از الگوریتم لانزوس و روش زیرسازه ها [دوره 21، شماره 2، 1377، صفحه 104-115]
 • دبیر، بهرام ارائه مدل ترمودینامیکی جهت پیش بینی تشکیل رسوب آسفالتین در مخازن نفتی [دوره 08، شماره 1، 1368، صفحه 158-164]
 • دبیر، بهرام مدل استوکاستیکی فرآیند زایش خالص(pure-birth) نشست رسوب ذرات آسفالتین در محیط های متخلخل [دوره 08، شماره 2، 1368، صفحه 224-231]
 • دبیر، بهرام بررسی تجربی اثر شستشوی چوب راش با محلول اسید در فرآیند آتش کافت سریع [دوره 14، شماره 1، 1372، صفحه 182-191]
 • دبیر، بهرام بررسی تئوری و تجربی اثرپارامترهای عملیاتی در مدل دینامیکی و استاتیکی برجهای تقطیر [دوره 14، شماره 2، 1372، صفحه 329-347]
 • دبیر، بهرام مطالعه تجربی پیرولیز سریع تایرهای مستعمل [دوره 16، شماره 1، 1373، صفحه 204-210]
 • دبیر، بهرام بررسی مدل های متداول برای شبیه سازی پخش آلاینده های هوا و ارائه نرم افزار AIRPOL براساس مدل اولری [دوره 22، شماره 1، 1377، صفحه 273-284]
 • دبیر، بهرام شبیه سازی عددی فرآیند خشک کردن ذرات در بستر شناور با استفاده از الگوی دو سیالی و کاربرد آن بر روی بستر فشرده [دوره 25، شماره 2، 1380، صفحه 137-148]
 • دبیر، بهرام شبیه سازی عددی فرآیند خشک کردن ذرات در بستر شناور با استفاده از الگوی دو سیالی و کاربرد آن بر روی بستر فشرده [دوره 28، شماره 2، 1381، صفحه 656-667]
 • دبیر، بهرام شبیه سازی کریستالیزاسیون و تشکیل فاز جامد در مخلوطهای واکس دار نفتی در فرآیند ناپیوسته: اثر تاریخچه حرارتی بر مورفولوژی کریستال های واکس [دوره 29، شماره 2، 1382، صفحه 518-540]
 • دبیر، بهرام ساخت زئولیت H-Beta برای مطالعه واکنش تبدیل متانول به الفین های سبک [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 35-35]
 • دبیر، بهرام ساخت کاتالیست دو عاملی زئولیت بتا- پلاتین و تحلیل سینتیکی واکنش آلکیلاسیون ایزوبوتان با 2 -بوتن [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 58-58]
 • دبیر، بهرام تعیین ثابت سینتیکی ذاتی نرخ هسته زایی اولیه هیدرات [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 40-40]
 • دبیر، بهرام اثر فشار و ترکیب درصد بر توزیع اندازه کریستال های واکس حین تخلیه مخازن گازهای میعانی [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 30-30]
 • دبیری، یعقوب مدلسازی درخت شریان انسان به روش اجزای محدود [دوره 37، شماره 2، 1385، صفحه 2-2]
 • دبیریان، هادی تاثیر هندسه نخ های صنعتی(برید) بر کار تا حد پارگی آنها [دوره 35، شماره 2، 1384، صفحه 18-18]
 • دبیریان، هادی تولید پارچه از مخلوط الیاف پنبه و مقایسه آن با پارچه های پنبه- پلی استر [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 45-45]
 • دربانی، حجت اله تعیین قابلیت مکانیزاسیون معادن زغال سنگ با استفاده از منطق فازی [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 33-33]
 • درخشندی، مهدی مطالعه آزمایشگاهی اثر ریزدانه ها بر پتانسیل روانگرایی ماسه های اشباع [دوره 37، شماره 2، 1385، صفحه 18-18]
 • درگاهی، جواد طراحی ساخت و مدلسازی ریاضی یک سنسور لامسه ای برای کاربرد در جراحی رباتیک [دوره 36، شماره 1، 1384، صفحه 4-4]
 • درودی، عارف ارائه مدلی اصلاح شده برای موتورهای القایی خطی با کمک روش عناصر محدود [دوره 24، شماره 2، 1379، صفحه 469-480]
 • درویزه، ابوالفضل اثر ورق گیر در کنترل چروکیدگی مخروط و بررسی تحلیلی و تجربی آن در شکل دهی انفجاری [دوره 28، شماره 2، 1381، صفحه 580-590]
 • درویزه، ابوالفضل بررسی تحلیلی، تجربی و عددی پروفیل کرنش و جرم ماده منفجره مورد نیاز در شکل دهی انفجاری مخروط [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 15-15]
 • در ویزه، ابوالفضل تحلیل فرایند شکل دهی انفجاری مخروط، مقایسه با نتایج تجربی و شبیه سازی اجزاء محدود [دوره 27، شماره 2، 1381، صفحه 250-264]
 • دزفولی، محمد رشیدیان عوامل موثر در تقویت باربری زمینهای سست به وسیله پارچه گونه ها [دوره 11، شماره 2، 1370، صفحه 125-131]
 • دست پاک، وحدت جداسازی و شناسایی حروف تایپی فارسی با استفاده از گشتاوردهای مقیاس شده و روش جستجوی ستون به ستون [دوره 16، شماره 2، 1374، صفحه 254-270]
 • دلارام، امید تعیین جهت بهینه پرده آب بند سد مخزنی پلرود بر مبنای مطالعات زمین آماری داده های RQD ساختگاه [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 39-39]
 • دیلمی، اردشیر بررسی رفتار اتصالات گیردار با صفحه کناری [دوره 35، شماره 2، 1384، صفحه 8-8]
 • دیلمی عضدی، حامد مطالعه رفتار الاستیک – پلاستیک ورق در فرآیند یکنواخت کردن [دوره 36، شماره 1، 1384، صفحه 12-12]
 • دیلمقانی، صمد پژوهشی در مورد اثر عیار سیمان، آب اختلاط و نسبت آب به سیمان بر روی مقاومت بتنی [دوره 19، شماره 2، 1376، صفحه 129-136]
 • دماوندی، حبیب ا... تشویه و احیاء کنسنترات مولیبدنت مجتمع مس سرچشمه کرمان [دوره 10، شماره 1، 1369، صفحه 119-126]
 • دهار، ایمان ارایه الگوریتمی برای افزایش کارایی منابع رادیویی ترافیک صورت و داده در UMTS-WCDMA و ارزیابی تاثیر تداخل کاربران بر ظرفیت سیستم [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 14-14]
 • دهقانی، کامران اثرضریب اصطکاک بر تعریض منفی در نورد سرد ورقهای آلومینیمی [دوره 14، شماره 2، 1372، صفحه 295-303]
 • دهقانی، کامران تعیین منحنی های تپه اصطکاک در حین نورد سرد صنعتی ورق های آلومینیومی با استفاده از نرم افزار MATROLL [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 20-20]
 • دهقانی احمدآبادی، علی اندازه گیری زمان مانند ذرات در آسیاهای میله ای و گلوله ای کارخانه فرآوری فسفات اسفوردی [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 13-13]
 • دهقانیان، چنگیز جبران افت اهمی در خاک بوسیله روش پل DU گالوانوستات [دوره 18، شماره 1، 1375، صفحه 163-170]
 • دهقانیان، چنگیز اثرهم افزایی (1) بازدارنده ها بر روی سرعت خوردگی فولاددر اسیدشویی [دوره 19، شماره 1، 1375، صفحه 45-53]
 • دهقانیان، چنگیز بررری و ارزیابی تاثیر سرعت اسکن در روش های الکتروشیمیایی در محلول NaCl [دوره 22، شماره 2، 1378، صفحه 327-333]
 • دهقان بنادکی، محمدمهدی تعیین خردشدگی سنگ در اثر انفجاربا استفاده از روش عکسبرداری [دوره 27، شماره 2، 1381، صفحه 187-194]
 • دهقانی مقدم، مسعود مقایسه تحلیل پایداری عددی دو بعدی و سه بعدی با نگرشی ویژه به وضعیت پایداری تونل شیبلی [دوره 36، شماره 2، 1384، صفحه 15-15]
 • دهلقی، وهاب تحلیل جریان سه بعدی و پایدار خون در شریان کرونر استنت گذاری شده [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 5-5]
 • دهنوی، محمدعلی بهینه سازی روش تولید ماده منفجره سیکلوتترامتیلن تترانیترامین (HMX) در مقیاس آزمایشگاهی و BENCH [دوره 29، شماره 1، 1381، صفحه 1-12]
 • دیواندری، مهدی سرعت بحرانی مذاب در ریخته گری آلیاژهای منیزیم (AZ91) [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 28-28]
 • دیواندری، مهدی اثر آلومینیم بر ساختار، سختی و خواص کششی چدن های خاکستری آستمپر [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 28-28]
 • دوست، رقیه نهان نگاری مقاوم صحبت درحضور تبدیل LPC [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 3-3]
 • دوشابچی زاده، محمدرضا محاسبه کامپیوتری انتشار موج آسمانی در باندهای LF و MF [دوره 12، شماره 1، 1370، صفحه 185-197]
 • دولتی، فرامرز مدلسازی دوبعدی آنومالی های گرانی سنجی [دوره 17، شماره 1، 1374، صفحه 35-42]
 • دولتی، فرامرز مدل سازی عملکرد تلمبه پریستالتیک در فلوتاسیون ستونی با استفاده از روش طراحی فاکتوریل آزمایش [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 34-34]
 • دولتی، فرامرز انتخاب سنگ شکن مناسب برای کارخانه فرآوری مجتمع فسفات اسفوردی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 16-16]
 • دولتی ارده جانی، فرامرز استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی و روش ژئوفیزیکی VLF در مدل سازی دو بعدی اکسایش پیریت و تولید زهاب اسیدی در باطله های زغال شویی [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • دولتی جانی، فرامرز تعیین آنومالی های ژئوشیمیایی در نقشه 1:100000 سوریان با استفاده از روش هندسه فرکتال و روند سطحی ارتونرمال [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 11-11]
 • دولتشاهی، مهران نرم افزار مراکز سویچ [دوره 07، شماره 2، 1367، صفحه 89-99]

ذ

 • ذاکر، غلامرضا کمپانزاتورهای استاتیکی کنترل شده تریستوری و به کارگیری یک سیستم T.C.R در یک شبکه انتقال انرژی الکتریکی [دوره 13، شماره 2، 1372، صفحه 106-114]
 • ذاکری، بیژن بررسی آماری مکانیزم پراکندگی برای سطوح ناصاف دی الکتریک براساس تئوری تجزیه هدف در رادارهای پلاریمتری تصویر برداری [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 1-1]
 • ذکایی آشتیانی، فرزین کاربرد اولترافیلتراسیون در تصفیه شربت خام نیشکر [دوره 24، شماره 2، 1379، صفحه 563-569]
 • ذکایی آشتیانی، هدایت تصحیح ماتریس مبداء – مقصد با اطلاعات شمارش حجم (مطالعه موردی: شهر مشهد) [دوره 25، شماره 2، 1380، صفحه 149-162]
 • ذکایی آشتیانی، هدایت دو روش ابتکاری برای حل مساله تنظیم بهینه چراغهای راهنمایی [دوره 32، شماره 2، 1383، صفحه 5-5]
 • ذکردی، سید حسام الدین روش حل معادله SA جهت تشکیل سلول های تولیدی با تقاضای فازی [دوره 24، شماره 2، 1379، صفحه 539-553]
 • ذگردی، سیدحسام الدین حل مساله تخصیص درجه دوم با استفاده از شبکه های عصبی [دوره 28، شماره 1، 1381، صفحه 319-330]
 • ذگردی، سیدحسام الدین برنامه ریزی فرایند و زمان بندی تولید کارگاهی یکپارچه با استفاده از الگوریتم جستجوی ممنوع [دوره 34، شماره 1، 1383، صفحه 5-5]
 • ذگردی، سید حسام الدین ارائه روش SA برای زمان بندی در سیستم های تولید سلولی با در نظر گرفتن زمان آماده سازی [دوره 34، شماره 1، 1383، صفحه 8-8]
 • ذواشتیاق، پرویز مولدهای مغناطیس هیدرودینامیکی [دوره 01، شماره 1، 1347، صفحه 13-19]
 • ذوالفقاری، کامبیز کاربرد اولترافیلتراسیون در تصفیه شربت خام نیشکر [دوره 24، شماره 2، 1379، صفحه 563-569]
 • ذوالفقاری، محمود طراحی بهینه شبکه های ژئودتیک به روش الگوریتم ژنتیک [دوره 35، شماره 2، 1384، صفحه 5-5]

ر

 • راجی، عبدالحمید محاسبه کامپیوتری انتشار موج آسمانی در باندهای LF و MF [دوره 12، شماره 1، 1370، صفحه 185-197]
 • راد، منوچهر بررسی تجربی ضریب اصطکاک در لوله شیاردار و اثر ذرات در کاهش آن [دوره 15، شماره 2، 1373، صفحه 146-153]
 • رادپرور، رکسانا محاسبه افت سینتیلیشن و تابع چگالی احتمال آن با توجه به آب و هوای ایران در باند [دوره 29، شماره 2، 1382، صفحه 341-351]
 • رازفر، محمدرضا پیش گویی نیروهای برشی در امتداد لبه های برش مته مارپیچ [دوره 35، شماره 1، 1384، صفحه 12-12]
 • رازفر، محمدرضا مونیتورینگ سایش ابزار فرز کف تراشی توسط نیروهای فرزکاری با استفاده از شبکه های عصبی [دوره 36، شماره 2، 1384، صفحه 3-3]
 • رازفر، محمدرضا تخمین چند حسگری سایش ابزار فرز کف تراشی به کمک شبکه های عصبی [دوره 37، شماره 1، 1385، صفحه 11-11]
 • راستگو، عباس تعیین ضریب شدت تنش ترک های نیم بیضوی در مخزن استوانه ای جدار ضخیم با استفاده از تابع وزنی حاصل از تابع جابجایی صفحه ترک [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 16-16]
 • راشد محصل، جلیل تحلیل آنتن سیمی دلخواه در مجاورت سطح زمین غیرکامل با استفاده از نگره تصویر مختلط گسسته [دوره 30، شماره 2، 1382، صفحه 3-3]
 • راشکی قلعه نو، محمد زمان بندی تک ماشین با زمان های آماده سازی وابسته به توالی با استفاده از الگوریتم MACO [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 69-69]
 • ریاضی، عبدالحمید نظری اجمالی بر سیرتکاملی منطق [دوره 13، شماره 1، 1371، صفحه 21-26]
 • راعی، ابوالقاسم استفاده از الگوریتم ژنتیک برای شناسایی و تعیین میزان خطای دور به دور در موتور القایی [دوره 29، شماره 1، 1381، صفحه 107-121]
 • راعی، ابوالقاسم پیاده سازی توزیع واقعی سیم پیچها در مدل تابع سیم پیچ و شبیه سازی بلادرنگ رفتار موتور القائی [دوره 29، شماره 1، 1381، صفحه 204-216]
 • راعی، ابوالقاسم شناسایی دقیق پارامترهای مدل تابع سیم پیچ موتور القایی با الگوریتم ژنتیک [دوره 28، شماره 2، 1381، صفحه 537-546]
 • راعی، ابوالقاسم روش جدید برای اندازه گیری و اصلاح خطاهای ادومتری در رباتهای سیار [دوره 29، شماره 2، 1382، صفحه 370-380]
 • راعی، ابوالقاسم تحلیل و بررسی امکان ادامه کار موتور القائی پس از بروز خطای دور به دور [دوره 29، شماره 2، 1382، صفحه 381-388]
 • راعی، ابوالقاسم الگوریتمی جدید و کارا برای تطابق پاره خط ها در تصاویر استریو، مبتنی بر استفاده موثرتر از اطلاعات نوری، هندسی و ساختاری [دوره 37، شماره 2، 1385، صفحه 5-5]
 • راعی، ابوالقاسم الگوریتمی جدید و کارا برای دنبال کردن پاره خط ها در سلسله تصاویر متوالی [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 4-4]
 • راکعی، بابک به کارگیری تحلیل رگرسیون لوژستیک برای پهنه بندی خط زمین لغزش در منطقه سفیدارگله، استان سمنان [دوره 36، شماره 1، 1384، صفحه 27-27]
 • رامی، خرامان گوگرد دزدایی از نمونه زغال سنگ معدن مزینوی طبس با ترکیبی از فلوتاسیون و لیچینگ با پتاس متانول [دوره 33، شماره 2، 1383، صفحه 12-12]
 • ربانی، احمدرضا مطالعه ژئوشیمیایی نفت مخزن فهلیان میدان دار خوین [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • ربانی، احمدرضا مطالعه ژئوشیمیایی نفت و مدلسازی تاریخچه تدفین و حرارتی میدان نفتی آزادگان [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • ربانی، احمدرضا ارزیابی توان هیدرو کربور زایی و مطالعه ژئوشیمیایی نفت میادین بخش شرقی خلیج فارس [دوره 31، شماره 1، 1382، صفحه 22-22]
 • ربانی، احمدرضا مطالعه ژئوشیمیایی مرز پرمو-تریاس و رخساره های کربناته دولومیتی سنگ مخزن گازی کنگان و دالان درم یدان سلمان [دوره 32، شماره 2، 1383، صفحه 19-19]
 • ربانی، احمدرضا بررسی منشأ سولفید هیدروژن در مخازن گاز طبیعی ایران [دوره 35، شماره 2، 1384، صفحه 3-3]
 • ربانی، احمدرضا مطالعه ژئوشیمیایی سازندهای فراقون، سرچاهان و سیاهو و بررسی نقش آنها در زایش گاز در ناحیه فارس و بندرعباس [دوره 37، شماره 2، 1385، صفحه 22-22]
 • ربانی، مسعود حل مسایل تشکیل سلول تولیدی در شرایط پویای احتمالی با استفاده از ی روش تلفیفی ابتکاری [دوره 31، شماره 2، 1383، صفحه 19-19]
 • ربانی، مسعود برنامه بهینه زمانبندی یک ماشین تولید انباشته ای با معیار حداقل سازی تعداد کارهای دارای دیرکرد [دوره 31، شماره 2، 1383، صفحه 21-21]
 • ربانی، مسعود یک الگوریتم کارا برای حل مساله برنامه ریزی کارگاهی دو هدفه در حالت فازی با استفاده از الگوریتم ژنتیک و روش داده کاوی اطلاعات [دوره 31، شماره 2، 1383، صفحه 30-30]
 • ربانی، مسعود حل مساله پوشش مجموعه با استفاده از الگوریتم SIMULATED ANNEALING [دوره 32، شماره 2، 1383، صفحه 15-15]
 • ربانی، مسعود بهینه سازی دو هدفه سیستم های تولید JIT در محیط تولید دسته ای: حداقل هزینه موجودی حین فرایند و هزینه اضافه کاری منبع [دوره 36، شماره 1، 1384، صفحه 13-13]
 • ربانی، مسعود ارائه یک روش بهینه وارانتی برای محصولات با N مرحله کاری در حالت دو بعدی [دوره 37، شماره 1، 1385، صفحه 16-16]
 • ربیعی، سیدمحمود بررسی استحکام بیوسرامیک هیدروکسی آپاتیت در محلول شبیه سازی شده با محیط بدن [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 2-2]
 • ربیعی، محمد سیستمهای رابط ورودی، خروجی دیفرانسیل و منفصل از زمین [دوره 12، شماره 2، 1371، صفحه 247-252]
 • رجایی، حسین بررسی خط لوله مدفون در اثر ارتعاش دینامیکی [دوره 27، شماره 2، 1381، صفحه 283-294]
 • رجایی، حسین خمش ورق های لایه ای با شرایط مرزی مختلف بر مبنای تئوری برش مرتبه بالا [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 26-26]
 • رجبی، اصغر بررسی اثر ترک های سطحی بتن بر رفتار و میزان خوردگی آرماتورهای فولادی در آب خلیج فارس (بوشهر) [دوره 25، شماره 1، 1379، صفحه 1-8]
 • رحیمی، حسن بررسی مشخصات مقاومتی و الاستیکی بتن غلتکی [دوره 19، شماره 2، 1376، صفحه 123-128]
 • رحیمی، حسن ارزیابی تحلیلی و آزمایشگاهی تغییرات ضریب تحکیم در خاک های رسی نرم [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 22-22]
 • رحیمی، شهرام صمغ گیری ابریشم ایرانی با استفاده از آنزیم های آلکالاز و ساویناز [دوره 36، شماره 1، 1384، صفحه 36-36]
 • رحیمی، علیرضا تحلیل تاثیر پارامترهای انتروپومتریک و سینماتیک حرکت اسب بر سینماتیک حرکت تنه سوارکار [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 5-5]
 • رحیمی، غلامحسین تحلیل نظری نیروهیا تعاملی در پوسته های استوانه ای با تقویت کننده های متعامد نامتقارن [دوره 28، شماره 2، 1381، صفحه 591-606]
 • رحیمی، مهدی بررسی فلوتاسیون ذرات سیلیس بر اساس ویژگی زبری آن ها [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • رحمانی، قوام ارائه الگوی سینتیکی تولید کک در فرآیند شکست حرارتی گازوئیل در میکروراکتور پیرولیز [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 42-42]
 • رحمانی، کیوان توسعه روش گراف در شناسایی فیچرهای ماشین کاری [دوره 37، شماره 2، 1385، صفحه 15-15]
 • رحمانی، محمد ساخت کاتالیست دو عاملی زئولیت بتا- پلاتین و تحلیل سینتیکی واکنش آلکیلاسیون ایزوبوتان با 2 -بوتن [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 58-58]
 • رحمانی، منا روشهای گسسته سازی معادلات در شبیه سازی حرکت امواج در سیال دو لایه به روش اجزای مرزی [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 25-25]
 • رحیمیان، کاظم اثر نور بر مور... [دوره 01، شماره 1، 1347، صفحه 57-71]
 • رحیمیان، کاظم ارتباطات بوسیله لیزر [دوره 01، شماره 2، 1347، صفحه 53-65]
 • رحیمیان، محمد بررسی سه بعدی اثر لایه بندی دره های رسوبی روی بزرگنمایی امواج زلزله [دوره 37، شماره 2، 1385، صفحه 20-20]
 • رحمتی، فرهاد تابع هیلبرت و نظم خمهای تکجمله ای تصویری [دوره 36، شماره 2، 1384، صفحه 19-19]
 • رحمتی، محمد چند معیار جدید انطباق، مناسب پیاده سازی سخت افزاری برای کاربرد فشرده سازی ویدیو [دوره 31، شماره 1، 1382، صفحه 1-1]
 • رحیم زاده، حسن بررسی اثرات زبری جدار مجرا بر میدان جریان مغشوش در داخل مجرا [دوره 37، شماره 1، 1385، صفحه 10-10]
 • رحیمی شعرباف، غلامحسین آنالیز حد پائین پوسته های استوانه ای که در معرض بار شعاعی محلی قرار گرفته اند [دوره 06، شماره 1، 1366، صفحه 184-187]
 • رحیمی نژاد، مهدی مقایسه و ارزیابی کارآیی انواع روش های استخراج پارامترهای بازنمایی و هنجارسازی در بازشناسی مستقل از گوینده گفتار [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 7-7]
 • رخی، حمید ارتعاشات آزاد تیر با دو ترک لبه ای غیر هم امتداد [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 15-15]
 • رزاقی، محسن بررسی و تبدیل معادله دیفرانسیل ریکاتی در سیستم های LQR [دوره 19، شماره 1، 1375، صفحه 40-44]
 • رزاق نیا، مهسا کاربرد میکروارگانیسم های گرمادوست اعتدالی در فروشویی زیستی مس از کانسنگ های معدن مس سرچمه [دوره 34، شماره 1، 1383، صفحه 14-14]
 • رزم خواه، آرش حل مسائل انتشار امواج در محیط های خطی دو بعدی رد فضای زمان با استفاده از ترکیب روش های اجزای محدود و اجزای مرزی [دوره 37، شماره 1، 1385، صفحه 18-18]
 • رستمی، علی اصغر شبیه سازی و بهینه سازی سیستم خنک کن موتورهای احتراق داخلی در حالت دائم [دوره 18، شماره 2، 1375، صفحه 264-279]
 • رستمی، علیرضا کاربرد درونیابی اسپلاین درجه سه در روش مشخصه ها برای حل مسائل ضربه قوچ [دوره 32، شماره 1، 1383، صفحه 7-7]
 • رستمی، محمد اثر شکل پذیری انحنایی بر شکل پذیری تغییر مکانی قاب های خمشی بتن مسلح دارای شکل پذیری زیاد و متوسط [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 35-35]
 • رستمی، محمد آزمایش شکست بر روی استخوان فشرده گاوری و به دست آوردن خصوصیات مکانیکی چقرمگی استخوان و بررسی تاثیر ریزساختار در نحوه شکست [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 1-1]
 • رستمی، محمد بررسی آزمایشگاهی تاثیر خصوصیات ذره، دیواره و سیال بر ضریب ارتجاعی [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 34-34]
 • رستمی، محمود عملکرد روش های ضمنی QSSAو EBI در مدلهای آلودگی هوا و مقایسه آنها با روش های کلاسیک [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • رستمی، مصطفی تحلیل تاثیر پارامترهای انتروپومتریک و سینماتیک حرکت اسب بر سینماتیک حرکت تنه سوارکار [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 5-5]
 • رستمی، مصطفی ارزیابی عملکرد اورتز مچ پا بر گشتاور تولیدی در مفصل مچ بیماران نوروپاتیک با افتادگی پا [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 4-4]
 • رستمی، مصطفی افزایش توان وزنه بردار از طریق بهبود تکنیک حرکت یک ضرب به کمک الگوریتم گرادیان نزولی [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 8-8]
 • رستمی، مهران آمایش سطحی رنگدانه قرمز شماره 3 به منظور بهبود خواص آن در پیوستارهای آب پایه [دوره 35، شماره 2، 1384، صفحه 21-21]
 • رستمیرستمی، مصطفی مدل بیومکانیکی وزنه برداری یکضرب و بهینه سازی این حرکت با استفاده از تئوری کنترل بهینه [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 3-3]
 • رسولی، شیما امکان به کارگیری نانولوله کربنی تک دیواره به عنوان یک کانال در ترانزیستورهای اثر میدانی [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • رسولی، وامق تعیین جهت جریان سیال تک فازی در مخازن نفتی با استفاده از روش های آماری و زمین آماری (مطالعه موردی) [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • رسولی، وامق کاربرد سیستم های مهندسی سنگ در تحلیل پایداری شیروانی و پیشنهاد الگوی بهینه پایدارسازی [دوره 36، شماره 1، 1384، صفحه 29-29]
 • رسولی، وامق تعیین جهت بهینه پرده آب بند سد مخزنی پلرود بر مبنای مطالعات زمین آماری داده های RQD ساختگاه [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 39-39]
 • رسولی، وامق بررسی اثر مقیاس پذیری و ناهمسانگردی پارامترهای تخلخل و نفوذپذیری به کمک روش ها زمین آماری [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 12-12]
 • رشتچی، وحید استفاده از الگوریتم ژنتیک برای شناسایی و تعیین میزان خطای دور به دور در موتور القایی [دوره 29، شماره 1، 1381، صفحه 107-121]
 • رشتچی، وحید پیاده سازی توزیع واقعی سیم پیچها در مدل تابع سیم پیچ و شبیه سازی بلادرنگ رفتار موتور القائی [دوره 29، شماره 1، 1381، صفحه 204-216]
 • رشتچی، وحید شناسایی دقیق پارامترهای مدل تابع سیم پیچ موتور القایی با الگوریتم ژنتیک [دوره 28، شماره 2، 1381، صفحه 537-546]
 • رشتچی، وحید تحلیل و بررسی امکان ادامه کار موتور القائی پس از بروز خطای دور به دور [دوره 29، شماره 2، 1382، صفحه 381-388]
 • رشتچیان، داوود بررسی پخش ناگهانی گاز و انفجار آن در محیط های مانع دار به کمک آنالیز (CFD) [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 60-60]
 • رشیدی، سمیرا شبیه سازی فرآیند طبقه بندی ذرات سیمان در جداکننده های هوایی [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 41-41]
 • رشیدی، فریبرز مدل سازی سرعت سوزش فرسایشی سوخت جامد مرکب بر پایه HTPB [دوره 37، شماره 1، 1385، صفحه 32-32]
 • رشیدی، محمدمهدی استفاده از اتلاف مصنوعی جهت بهبود روش TVD در جریان ماوراء صوت [دوره 37، شماره 1، 1385، صفحه 12-12]
 • رشیدی، محمد مهدی تاثیر اتلاف عددی بر روی متغیرهای جریان لزج مافوق صوت [دوره 29، شماره 1، 1381، صفحه 217-230]
 • رشیدی نیا، جلیل مدلسازی سطح زمین براساس اسپلاین طبیعی درجه سوم هموار [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 54-54]
 • رضایی، آرش بررسی آزمایشگاهی عملکرد مخلوط آسفالت های ماسه ای برای پوشش سیل بندها [دوره 34، شماره 1، 1383، صفحه 16-16]
 • رضایی، بهرام مطالعه و بررسی خواص سنجی دیاتومیت از دیدگاه فرآوری [دوره 19، شماره 1، 1375، صفحه 31-39]
 • رضایی، بهرام مطالعه و بررسی خواص سنجی گرونا از دیدگاه فرآوری [دوره 20، شماره 1، 1376، صفحه 330-336]
 • رضایی، بهرام بهبود فرآیند تولید کارخانه فرآوری مجتمع معدنی و صنعتی سنگ آهن گل گهر براساس مطالعات کانه آرائی [دوره 23، شماره 2، 1378، صفحه 216-224]
 • رضایی، بهرام بررسی نقش سینتیک در بهینه سازی پارامترهای موثر در فلوتاسیون [دوره 24، شماره 2، 1379، صفحه 508-514]
 • رضایی، بهرام امکان سنجی تاثیر پیش عمل آوری حرارتی (کلسیناسیون) در افزایش نسبت مدول در ذخیره بوکسیت نوع دیاسپوری بلبلویه با استفاده از جداکننده مغناطیسی شدت بالای تر [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • رضایی، بهرام بررسی فلوتاسیون ذرات سیلیس بر اساس ویژگی زبری آن ها [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • رضایی، بهرام تاثیر مواد افزودنی شیمیایی بر توزیع دانه بندی، انرژی مصرفی و قابلیت خردایش انتخابی زغال سنگ گلیران [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 21-21]
 • رضایی، بهرام تعیین رابطه بین قابلیت خردایش باند و هاردگرو بر مبنای مطالعات آزمایشگاهی [دوره 32، شماره 2، 1383، صفحه 22-22]
 • رضایی، بهرام مطالعات سیلیس زدایی کانسنگ بوکسیت دیاسپوری با استفاده از روش ترموشیمیایی [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 30-30]
 • رضایی، بهرام شبیه سازی و بهینه سازی مدار آسیاهای گلوله ای کارخانه فرآوری سنگ آهن گل گهر [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 22-22]
 • رضایی، بهرام تعیین ثابت نرخ خردایش (تابع انتخاب) کانسنگ سرب و روی لکان [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 38-38]
 • رضایی، بهرام مقایسه استخراج و استریپ آهن توسط D2EHPA در دو محیط سولفاتی و کلریدی [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 13-13]
 • رضایی، بهرام توسعه و پیاده سازی الگوریتم مدل سازی توان دریافتی آسیاهای نیمه خودشکن [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 19-19]
 • رضایی، بهمن هندسه پایای همدیس روی منیفلد های فینسلر [دوره 36، شماره 1، 1384، صفحه 44-44]
 • رضایی، حمیدرضا تهیه لعاب های فلزی جهت مصرف در کاشی های تک پخت دیواری (منوپروزا) [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 18-18]
 • رضایی، زهرا بررسی رفتار مقیاس بندی سطح مشترک در محیط های متخلخل با استفاده از محاسبات عددی [دوره 37، شماره 2، 1385، صفحه 32-32]
 • رضایی، صادق بررسی زمان بهینه تعمیر یا تعویض قطعات دستگاهها با توزیع های نرخ شکست [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 48-48]
 • رضایی، صادق بهینه سازی چند هدفه با توجه به معادلات رابط فازی [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 53-53]
 • رضایی، موسی کاربرد تئوری اغتشاشات برای آنالیز ارتعاشات غیرخطی سیم تحت اثر گشتاورهای خمشی [دوره 26، شماره 2، 1380، صفحه 347-359]
 • رضایی، موسی طراحی و توسعه سیستم موجک های متعامد دوگانه برای آنالیز سیگنالهای ارتعاشی [دوره 29، شماره 2، 1382، صفحه 463-478]
 • رضایی پژند، محمد دو روش پاره سازی چند مرحله ای [دوره 18، شماره 1، 1375، صفحه 171-187]
 • رضایی قهرودی، زهرا روشهای تعدیل بی پاسخی و مدل بندی وضعیت اشتغال افراد با استفاده از معادلات برآوردگر وزنی [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 55-55]
 • رضاوندی، آرش برخورد ساختمانها حین زلزله و مطالعه روشهای بهسازی آن از طریق آزمایشات میز لرزان [دوره 30، شماره 2، 1382، صفحه 11-11]
 • رضائی، بهرام تاثیر مواد افزودنی شیمیایی بر توزیع دانه بندی، انرژی مصرفی، زمان و قابلیت خردایش کانسنک مس سرچشمه [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 20-20]
 • رضائی، بهرام بررسی پیش فرآوری کانسنگ اورانیوم معدن خشومی به روش سنگجوری رادیومتریک [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 40-40]
 • رضائی، حسن بررسی واکنش و انحلال آهن جامد درجریان غوطه وری در آلومینیوم مذاب [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 30-30]
 • رضائی، مرجان مطالعه مقایسه ای برای معیار دیرکرد یک مسئله تک ماشین [دوره 14، شماره 1، 1372، صفحه 247-254]
 • رضائی، موسی ارائه توابع مقایسه ای اصلاح شده برای آنالیز ارتعاشی صفحه مستطیلی با ترکی به طور و عمق دلخواه و به موازات یکی از اضلاع [دوره 23، شماره 2، 1378، صفحه 235-245]
 • رضائی، موسی توسعه آنالیز سیگنال های ارتعاشی برای عیب یابی سیستم های مکانیکی با استفاده از تبدیلات موجک با مراتب بالاتر [دوره 27، شماره 1، 1380، صفحه 93-105]
 • رضائی، موسی توسعه تحلیلی آنالیز سیگنال های ارتعاشی بوسیله سیستم موجک های چندگانه DGHM برای تشخیص عیوب موضعی و پدیده های گذرا در سیستم های مکانیکی [دوره 27، شماره 1، 1380، صفحه 127-141]
 • رضائی پژند، جلیل فلاتر صفحات ساخته شده از مواد مرکب با تکیه گاه های الاستیک [دوره 36، شماره 1، 1384، صفحه 11-11]
 • رضوی، فرزاد پیدا کردن نقاط شکست در هماهنگی رله های با استفاده از سیستم خبره [دوره 28، شماره 1، 1381، صفحه 467-474]
 • رضوانی بروجنی، احمد بررسی عوامل موثر بر روی مقاومت در برابر خوردگی لایه مرکاپتو سیلان توسط روش EIS [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 36-36]
 • رضوی زاده، حکمت روش نوینی برای تولید پودر نانوکامپوزیتی آلومیناید تیتانیم / آلومینا [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 44-44]
 • رعایایی، عماد بررسی رفتار الکتروشیمیایی امپدانس پیگمان فسفات روی و نقش محافظتی آن به عنوان پوشش اولیه [دوره 34، شماره 2، 1383، صفحه 12-12]
 • رعایایی، عمد بررسی رفتار الکتروشیمیایی امپدانس پیگمنت کرومات روی و نقش محافظتی آن به عنوان پوشش اولیه [دوره 32، شماره 2، 1383، صفحه 14-14]
 • رعایت پناه، محمدعلی مساله شبکه جریان با حداقل هزینه با روابط خطی اضافی بین جریان کمان ها [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 53-53]
 • رفیعی، امیرآرش تاثیر مواد افزودنی شیمیایی بر توزیع دانه بندی، انرژی مصرفی، زمان و قابلیت خردایش کانسنک مس سرچشمه [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 20-20]
 • رفیعی، امیرآرش تاثیر مواد افزودنی شیمیایی بر توزیع دانه بندی، انرژی مصرفی و قابلیت خردایش انتخابی زغال سنگ گلیران [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 21-21]
 • رفیعی، بهمن تقسیم و انتقال هوا به داخل محوطه [دوره 02، شماره 1، 1348، صفحه 42-51]
 • رفیعی، بهمن تقسیم و انتقال هوا بداخل محوطه [دوره 02، شماره 2، 1348، صفحه 71-82]
 • رفیعی، سیدحسین کاربرد رابط ه اصلی کیوبلکا- مانک در تقلید منحنی انعکاسی حاصله از مخلوط الیاف رنگی بدون محدودیت در تعداد اولیه ها [دوره 30، شماره 2، 1382، صفحه 16-16]
 • رفیعی تبار، هاشم مروری بر کاربردهای نانو لوله های کربنی در مهندسی بافت استخوان [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 6-6]
 • رفیعی راد، مهدی سیر بهینه در ناوبری تعقیب محض به عنوان ژئودزیک فینسلری [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 68-68]
 • رفیع زاده، مهدی کنترل رآکتور ناپیوسته پلیمریزاسیون متیل متاکریلات به روش پیش بین غیرخطی مبتنی بر مدل، برای ردیابی مسیردمایی [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 19-19]
 • رمضی، حمیدرضا لرزه زمین ساخت و گسلش سطحی گسل مسبب زمین لرزه سال 1382 بم [دوره 32، شماره 2، 1383، صفحه 20-20]
 • رمضی، حمیدرضا مقیاسی برای برآورد شدت زمین زمین لرزه ها در ایران [دوره 35، شماره 2، 1384، صفحه 4-4]
 • رمضانی، صادق زمان بهینه تعمیر یا تعویض قطعات دستگاهها [دوره 36، شماره 2، 1384، صفحه 20-20]
 • رمضانی، مریم بهبود قابلیت اطمینان شبکه های توزیع انرژی الکتریکی توسط جایگذاری بهینه تجهیزات کلیدزنی [دوره 31، شماره 2، 1383، صفحه 6-6]
 • رمضانیانپور، علی اکبر بررسی خواص مهندسی و پایائی بتن های حاوی افزودنی های شیمیایی کاهنده آب و تسریع کننده گیرش [دوره 09، شماره 2، 1369، صفحه 72-77]
 • رمضانیانپور، علی اکبر کاربرد سنگ تراس جاجرود و اصلاح خواص ان با استفاده از افزودنی های شیمیایی فوق روان کننده (SP) [دوره 10، شماره 1، 1369، صفحه 148-151]
 • رمضانیانپور، علی اکبر بررسی اثر دیاتومه بر روی مقاومت و دوام بتن [دوره 14، شماره 1، 1372، صفحه 210-215]
 • رمضانیانپور، علی اکبر بررسی علل خرابی و خوردگی در ساختمانهای بتنی جزیره کیش [دوره 14، شماره 2، 1372، صفحه 369-376]
 • رمضانیانپور، علی اکبر بررسی خواص مکانیکی و دوام بتن های ساخته شده با پوزولان های سیرجان و گدارسرخ (کرمان) و مقایسه آن با بتن کنترل [دوره 18، شماره 2، 1375، صفحه 248-263]
 • رمضانیانپور، علی اکبر بررسی مشخصات مقاومتی و الاستیکی بتن غلتکی [دوره 19، شماره 2، 1376، صفحه 123-128]
 • رمضانیانپور، علی اکبر اثر مخلوط های مختلف بتنی در پیوستگی بتن های تعمیراتی [دوره 20، شماره 1، 1376، صفحه 346-352]
 • رمضانیانپور، علی اکبر خرابی های شیمیایی، دوام بتن و نقش سیمان های پوزولانی در آنها [دوره 23، شماره 1، 1378، صفحه 25-44]
 • رمضانیانپور، علی اکبر بررسی عملکرد بتن های پوزولائی استان کرمان [دوره 31، شماره 2، 1383، صفحه 28-28]
 • رمضانیانپور، علی اکبر کاربرد سیستم فازی- عصبی شبکه مبنا، برای پیش بینی مقاومت بتن های با مقاومت بالا [دوره 32، شماره 2، 1383، صفحه 7-7]
 • رمضانیانپور، علی اکبر پیش بینی مقاومت فشاری بتن با استفاده از شبکه های فازی- عصبی چند جمله ای [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 26-26]
 • رمضانی کبریا، حسین اندازه گیری و ارزیابی قرارگیری طرح در جای خود در چاپ دیجیتالی پارچه [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 32-32]
 • رنجی، حسن روشهای تعدیل بی پاسخی و مدل بندی وضعیت اشتغال افراد با استفاده از معادلات برآوردگر وزنی [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 55-55]
 • رنجبر، علیمحمد روش های ایجاد هماهنگی در عمل متقابل رله های جریان زیاد و دیستانس [دوره 12، شماره 1، 1370، صفحه 169-174]
 • رنجبر، محمد یک الگوریتم کارا برای حل مساله برنامه ریزی کارگاهی دو هدفه در حالت فازی با استفاده از الگوریتم ژنتیک و روش داده کاوی اطلاعات [دوره 31، شماره 2، 1383، صفحه 30-30]
 • رنجبر، مصطفی توسعه آنالیز ارتعاضی با استفاده از تحلیل گابور در عیب یابی ماشین آلات [دوره 26، شماره 2، 1380، صفحه 398-407]
 • رهایی، علیرضا بررسی و مطالعه مشخصات مکانیکی یک مصالح جدید بتن سبک آهکی [دوره 12، شماره 2، 1371، صفحه 241-246]
 • رهایی، علیرضا آنالیز غیرخطی پل های صندوقه ای بتنی تحت اثر بارهای حرارتی [دوره 18، شماره 2، 1375، صفحه 6-17]
 • رهایی، علیرضا بررسی عملکرد دیافراگم بتنی مهارشده در خاک تحت اثر زلزله [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 33-33]
 • رهائی، علیرضا تحقیق و بررسی به منظور تدوین بارگذاری استاندارد پل ها [دوره 10، شماره 1، 1369، صفحه 137-147]
 • رهبر، فرامرز کاربرد توزیع پواسون در تعیین منحنی های ایزوکرونیک ایران [دوره 09، شماره 2، 1369، صفحه 98-104]
 • رهبر، ناصر شبکه های عصبی به عنوان یک تقریبگر غیرخطی در طراحی کنترل بهینه حلقه بسته در موشک های آشیانه یاب [دوره 22، شماره 2، 1378، صفحه 359-376]
 • رهنمایی، زهرا عوامل مهم موفقیت صنایع کوچک و متوسط پوشاک ایران [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 31-31]
 • روان بد، محمد علی مطالعه تاثیر نحوه تغذیه الیاف بر خصوصیات نخ اصطکاکی [دوره 34، شماره 2، 1383، صفحه 16-16]
 • روحی، غلامرضا مروری بر کاربردهای نانو لوله های کربنی در مهندسی بافت استخوان [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 6-6]
 • روستا آزاد، رضا بهبود بهره وری و راهبردی مبتنی بر تاثیر هیدرودینامیک و موازنه جرم در فرآیند تولید اسید گلوتامیک [دوره 29، شماره 1، 1381، صفحه 323-329]
 • روغنی، مرتضی توسعه مدل کنترل موجودی دو سطحی با تقاضای احتمالی و زمان تدارک ثابت [دوره 28، شماره 1، 1381، صفحه 475-490]
 • روئیائی، سیدجاوید ساخت زئولیت H-Beta برای مطالعه واکنش تبدیل متانول به الفین های سبک [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 35-35]
 • روئیائی، سیدجاوید ساخت و بهینه سازی کاتالیست سنتز دی متیل اتر از متانول توسط زئولیت طبیعی ایران [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 44-44]
 • روئیائی، سید جاوید سنتز و بررسی اثر کاتالیست دو عاملی زئولیت بتا-پلاتین در واکنش ایزومر شدن هپتان با هیدروژن [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 57-57]
 • رئیسی گهروئی، داراب تعیین خردشدگی سنگ در اثر انفجاربا استفاده از روش عکسبرداری [دوره 27، شماره 2، 1381، صفحه 187-194]
 • رئیسی نجفی، احمد آزمایش شکست بر روی استخوان فشرده گاوری و به دست آوردن خصوصیات مکانیکی چقرمگی استخوان و بررسی تاثیر ریزساختار در نحوه شکست [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 1-1]
 • رئیسی نجفی، احمد مروری بر کاربردهای نانو لوله های کربنی در مهندسی بافت استخوان [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 6-6]
 • رئوفت، مهدی پخش بار بهینه در سیستمهای قدرت دسترسی باز با در نظر گرفتن قراردادهای اختلاف مصرف مقید به قیود فازی [دوره 31، شماره 1، 1382، صفحه 2-2]

ز

 • زارع، محمود دانشگاه است یا دبیرستان؟ [دوره 01، شماره 1، 1347، صفحه 4-6]
 • زارع، محمود ارتباط با کره ماه بوسیله امواج میلیمتری [دوره 02، شماره 1، 1348، صفحه 20-25]
 • زارع، مهدی استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی و روش ژئوفیزیکی VLF در مدل سازی دو بعدی اکسایش پیریت و تولید زهاب اسیدی در باطله های زغال شویی [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • زارعی، حسن بهینه سازی چند هدفه با توجه به معادلات رابط فازی [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 53-53]
 • زارعی، داود بررسی خواص شیمیایی و الکتروشیمیایی یک نوع پوشش ضدخوراکی سایش و ضربه بر پایه اپوکسی-پرک شیشه [دوره 29، شماره 1، 1381، صفحه 146-154]
 • زارعی، مسعود کمینه سازی هزینه های لجستیک معکوس خودروهای فرسوده [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 19-19]
 • زاهدی، محسن ارزیابی عملکرد آسفالت های بازیافتی ایران [دوره 23، شماره 1، 1378، صفحه 72-78]
 • زیدآبادی نژاد، ابوالقاسم بررسی اثرات خطاهای تصادفی دامنه و فاز روی مشخصات آنتن آرایه فازی میکرواستریب با روش مونت کارلو [دوره 17، شماره 2، 1374، صفحه 118-122]
 • زیدآبادی نژاد، ابوالقاسم طراحی و ساخت تغییر فازدهنده سه بیتی دیودی با میکرواستریپ در فرکانس 9.3 GHZ و نتایج ساخت [دوره 19، شماره 1، 1375، صفحه 54-64]
 • زراتی، امیررضا طراحی یک پروب سوزنی برای اندازه گیری مشخصه های جریان های گاز- مایع [دوره 21، شماره 1، 1377، صفحه 81-94]
 • زراتی، امیررضا بررسی تاثیر نحوه میانیابی ممنتوم در حل معادلات آبهای کم عمق [دوره 36، شماره 2، 1384، صفحه 11-11]
 • زراتی، امیرضا ارائه یک مدل ریاضی برای حل معادلات آب های کم عمق در سیستم کارتزین و کاربرد آن در هندسه های پیچیده [دوره 32، شماره 2، 1383، صفحه 2-2]
 • زردشتی کرمانی، مهیار اصول کلی سیستم تجزیه و تحلیل کننده سیگنال الکتروکار دیوگرام [دوره 06، شماره 1، 1366، صفحه 177-183]
 • زیرک، سعادت تحلیل عددی جریان تراکم پذیر دایم و غیردایم در کسکید پره ها و تاثیر لزجت بر جریان [دوره 26، شماره 1، 1380، صفحه 254-262]
 • زرین چنگ، جعفر تحلیل روغنکاری الاستوهیدرودینامیکی اجسام کروی به روش اجزائ محدود [دوره 13، شماره 2، 1372، صفحه 115-120]
 • زرین قلم مقدم، عبدالصمد بررسی رفتار حرارتی پرکلرات آمونیوم از طریق روش های آنالیز حرارتی [دوره 23، شماره 1، 1378، صفحه 45-50]
 • زرین قلم مقدم، عبدالصمد گوگرد دزدایی از نمونه زغال سنگ معدن مزینوی طبس با ترکیبی از فلوتاسیون و لیچینگ با پتاس متانول [دوره 33، شماره 2، 1383، صفحه 12-12]
 • زعیم، امیرحسام مسیرهای کوتاهترین زمان برای یک ربات دیفرانسیلی [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 51-51]
 • زمانی، جمال معرفی مکانیزم جدید تا خوردگی در دیوارهای هانی کمب تحت بارگذاری های شبه استاتیکی و تعیین استحکام تا خوردگی کامل هانی کب [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 13-13]
 • زمان کبیر، محمد مطالعه پایداری غیرخطی سقفهای پوسته ای بزرگ دهانه بتن مسلح تحت بارگذاری ثقلی [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 28-28]
 • زمان کبیر، محمد نقد روش ضریب طول موثر در تامین پایداری کلی سیستم سازه ای [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 28-28]
 • زینالی، یوسف طراحی روشی جهت کاهش نقطه ی شبنم هوای ابزار دقیق خشک [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 41-41]
 • زین الدینی، احسان لیتوژئوشیمی و دگرسانی در اثر معدنی مس پورفیری سرنو، شمال غرب شهر بابک، با نگرشی ویژه به سیالات درگیر [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 14-14]
 • زندی، پروین بررسی استری کردن روغنهای آفتابگردان، سویا و پنبه دانه در مبنای نیمه صنعتی [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 24-24]
 • زینلی، سعید تاثیر شرایط نورد کنترل شده بر مقاومت به خستگی فولاد STE 500 [دوره 20، شماره 2، 1376، صفحه 426-434]
 • زینلی، محبوب ایجاد بی حسی موضعی در اثیر تحریک الکتریکی عصب از طریق پوست (TENS) و (EDA)در دندانپزشکی و معرفی موارد [دوره 24، شماره 1، 1379، صفحه 320-330]
 • زیودار، مرتضی بررسی مکانیسم استخراج با حلال سریم (III) در محیط اسید سولفوریکی [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 34-34]

س

 • ساجدی، حامد ارائه روشی جدید برای مدل سازی توزیع پتانسیل الکتریکی حاصل از جریان الکترودهای تحریک در سیستم های کاشت حلزونی [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 5-5]
 • ساداتی، سیدحسین کنترلر تطبیقی کنترل پرواز با استفاده از وارون دینامیک و شبکه عصبی [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 18-18]
 • ساطوریانس، روژه تحلیل روغنکاری الاستوهیدرودینامیکی اجسام کروی به روش اجزائ محدود [دوره 13، شماره 2، 1372، صفحه 115-120]
 • ساعی ورایرانی زاد، اسماعیل اثر دمای کلسیناسیون بر روی اندازه و مورفولوژی نانو ذرات اکسید روی [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • سالاری، روزبه بررسی اثر پمپ حرارتی در کاهش مصرف انرژی برج های جداساز C2 [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 42-42]
 • سالاری، محمدرضا وزن کمینه صفحه های خمشی با تغییر مرزها و مشتقات صریح جزء مرتبه بالا [دوره 18، شماره 2، 1375، صفحه 218-239]
 • سالاریان، مهرناز سنتز، مشخصه یابی و بررسی رهایش دارو در نانوبیوهیبرید MG/AL-LDH [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 5-5]
 • سالاری راد، مهدی مطالعه و بررسی سینتیک سمنتاسیون مس [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 18-18]
 • سامانی، حسین محمدولی تعیین ضریب سرریز جریان متغیر مکانی با کاهش دبی با استفاده از بهینه سازی غیرخطی [دوره 29، شماره 2، 1382، صفحه 497-506]
 • سبحانی، جعفر پیش بینی رفتار اتصالات خارجی بتن آرمه با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی [دوره 31، شماره 2، 1383، صفحه 27-27]
 • سبحانی، جعفر کاربرد سیستم فازی- عصبی شبکه مبنا، برای پیش بینی مقاومت بتن های با مقاومت بالا [دوره 32، شماره 2، 1383، صفحه 7-7]
 • سبحانی، جعفر پیش بینی مقاومت فشاری بتن با استفاده از شبکه های فازی- عصبی چند جمله ای [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 26-26]
 • سبحانی، مسعود کنترل تعقیب مسیر ربات تک بازویی انعطاف پذیر به روش تئوری فیدبک کمی [دوره 24، شماره 1، 1379، صفحه 280-294]
 • سبحانی، مهدی کاربرد سیستم فازی- عصبی شبکه مبنا، برای پیش بینی مقاومت بتن های با مقاومت بالا [دوره 32، شماره 2، 1383، صفحه 7-7]
 • سبحانیان، صمد اندازه گیری دما و چگالی الکترون در یک پلاسمای محبوس مغناطیسی با استفاده از پراکندگی تامسونی لیزر [دوره 13، شماره 1، 1371، صفحه 43-53]
 • سبزه پرور، مهدی روش تحقیقاتی پارامتری [دوره 03، شماره 2، 1364، صفحه 130-132]
 • سبزه پرور، مهدی کنترلر تطبیقی کنترل پرواز با استفاده از وارون دینامیک و شبکه عصبی [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 18-18]
 • سپاسیان، محمدصادق قیمت گذاری سرویس توان راکتیو در صنعت برق با دسترسی باز [دوره 26، شماره 2، 1380، صفحه 360-376]
 • سپاسیان، محمدصادق جایابی بهینه منابع توان راکتیو با هدف بهبود توام پروفیل و پایداری ولتاژ با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 27، شماره 2، 1381، صفحه 271-282]
 • سپهری، محمد مهدی زمان بندی خدمه راه آهن با الگوریتم بهبود تکاملی گروهی [دوره 29، شماره 2، 1382، صفحه 565-577]
 • ستاری فر، ایرج بررسی اثر پارامترهای هندسی بر تنش های پسماند جوشی در اتصالات سربه سر لوله ها [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 21-21]
 • ستایشی، سعید مطالعه پاسخ های فرکانسی و زمانی یک دیود نوری بهمنی با نواحی جذب و تکثیر جدا [دوره 29، شماره 1، 1381، صفحه 122-130]
 • ستایشی، سعید مدیریت سوخت راکتورهای هسته ای PWR با استفاده از شبکه های عصبی [دوره 28، شماره 2، 1381، صفحه 566-572]
 • ستایش نظر، مهرداد هماهنگی چند منظوره فرآیندهای مدیریت مصرف به منظور اعمال اصلاحی [دوره 26، شماره 2، 1380، صفحه 408-423]
 • ستوده، محمدمهدی بررسی میزان گرافیته شدن از طریق اثر هال [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 56-56]
 • ستوده قره باغ، رحمت بررسی تاثیر مشخصات خوراک بر توزیع محصولات خروجی در یک ریفرمر اتوترمال صنعتی و بهینه سازی آن به وسیله الگوریتم ژنتیک [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 59-59]
 • سجادی، سیدعلی اکبر تعیین ثابتهای اسیدی و پایداری کمپلکسهای پارا-نیتروفنیل دی فسفات با فلزات دو ظرفیتی [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 39-39]
 • سجادی بی ریا، بهرام بهبود قدرت تعمیم شبکه های عصبی با تعیین تطبیقی ضرایب انتظام [دوره 24، شماره 1، 1379، صفحه 348-360]
 • سحاب، محمدقاسم اثر تاخیر برشی در تیرهای صندوقه ای [دوره 11، شماره 1، 1370، صفحه 59-66]
 • سحرخیز، سیامک عوامل مهم موفقیت صنایع کوچک و متوسط پوشاک ایران [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 31-31]
 • سخایی، سید محمود مدلسازی و کاربرد سیگنال های آگوستیکی لیزر در پزشکی [دوره 30، شماره 2، 1382، صفحه 7-7]
 • سید، سیدکیان بهینه سازی ترکیب و شرایط محیط کشت تولید آنزیم گلکو آمیلاز [دوره 24، شماره 1، 1379، صفحه 272-279]
 • سید اصفهانی، میرمهدی تعیین سیاست بهینه سفارش دهی اقلام فاسد شدنی با کمبود تحت شرایط غیرقطعی تورم [دوره 35، شماره 1، 1384، صفحه 11-11]
 • سید اصفهانی، میرهادی تاثیر استفاده از مخلوط های پلیمری پلی پروپیلن با پلی آمید 6 و پلیمر بلور مایع بر قابلیت تکسچره شدن آن [دوره 28، شماره 2، 1381، صفحه 614-622]
 • سید حسینی، سید محمد توسعه مدل بهینه سازی جابجایی و حمل و نقل مواد خطرناک [دوره 35، شماره 1، 1384، صفحه 15-15]
 • سید حسینی، محمد مدل آنالیز و واریانس فازی [دوره 28، شماره 1، 1381، صفحه 391-397]
 • سیدریحانی، سیدمرتضی تولید پودرهای نانومتری نقره به روش چگالش گاز خنثی [دوره 35، شماره 2، 1384، صفحه 9-9]
 • سیدرکنی زاده، سید علیرضا بررسی تعیین اثرات مودال روی عمر خستگی [دوره 32، شماره 1، 1383، صفحه 5-5]
 • سید سجادی، سیدابوالفضل استخراج برخی عناصر واسطه از محلول های آبی به وسیله مخلوط سه تایی حلال های آلی و تعیین درصد استخراج به روش جذب اتمی [دوره 17، شماره 2، 1374، صفحه 87-90]
 • سید سجادی، سیدابوالفضل دیاگرام های دو فازی سه جزیی شامل PEG 1000, H2O (پلی اتیلن گلیکول به جرم مولکولی 1000 ) و Na2 SO3 (سولفیت سدیم) [دوره 29، شماره 2، 1382، صفحه 541-547]
 • سیدصالحی، سیدعلی یک ویژگی جدید برای استفاده در تعیین شباهت در سیگنال گفتاری: نرمالیزه کردن سیگنال زمان کوتاه گفتار نسبت به فاز [دوره 14، شماره 2، 1372، صفحه 304-309]
 • سیدصالحی، سید علی مقایسه و ارزیابی کارآیی انواع روش های استخراج پارامترهای بازنمایی و هنجارسازی در بازشناسی مستقل از گوینده گفتار [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 7-7]
 • سید صالحی، سیدعلی بازشناسی گفتار توسط شبکه های عصبی مدولار بر مبنای بکارگیری توام نواحی صوتی یکنواخت و گذرا [دوره 29، شماره 2، 1382، صفحه 352-362]
 • سیدی قوژدی، سیدحسن کاربرد روش خوشه بندی فازی در خنثی سازی اثر سنژنتیک داده های ژئوشیمیایی رسوبات آبراهه ای در منطقه طارم [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 17-17]
 • سرابی، علی اصغر بررسی خواص شیمیایی و الکتروشیمیایی یک نوع پوشش ضدخوراکی سایش و ضربه بر پایه اپوکسی-پرک شیشه [دوره 29، شماره 1، 1381، صفحه 146-154]
 • سرابی، علی اصغر بررسی خواص پوشش محافظتی اپوکسی- پلی آمین تقویت شده با رنگدانه پرک شیشه در حضور رنگدانه اکسید آهن میکایی [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • سرابی، علی اصغر بررسی برخی از خواص فیزیکی و شیمیایی پوششهای آلیاژی روی- نیکل ایجاد شده در حمامهای اسیدی [دوره 30، شماره 2، 1382، صفحه 18-18]
 • سرابی، علی اصغر بررسی رفتار الکتروشیمیایی امپدانس پیگمنت کرومات روی و نقش محافظتی آن به عنوان پوشش اولیه [دوره 32، شماره 2، 1383، صفحه 14-14]
 • سرابی، علی اصغر بررسی رفتار الکتروشیمیایی امپدانس پیگمان فسفات روی و نقش محافظتی آن به عنوان پوشش اولیه [دوره 34، شماره 2، 1383، صفحه 12-12]
 • سرافرازی، سیدرضا وارد کردن اثر برش در اجزای تیری و صفحه ای نازک [دوره 23، شماره 2، 1378، صفحه 130-147]
 • سرپولکی، حسین سنتز شیمیایی نانو اسپینل آلومینات منیزیم با سفیده تخم مرغ [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 21-21]
 • سرخیل، حمید تعیین آنومالی های ژئوشیمیایی در نقشه 1:100000 سوریان با استفاده از روش هندسه فرکتال و روند سطحی ارتونرمال [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 11-11]
 • سرداری، محمدصادق بررسی اثر زلزله بر تغییر شکل جانبی ساختمانهای فولادی با سیستم مقاوم قاب خمشی و یا مهاربندی [دوره 15، شماره 1، 1373، صفحه 49-54]
 • سروش، حمید بررسی مقاومت برشی منگنه ای (پانچینگ) دالهای بتن سبک ساخته شده از سنگدانه های معدنی سبک [دوره 35، شماره 2، 1384، صفحه 10-10]
 • سروش، عباس رفتار خاک های رسی مخلوط تحت بارگذاری یکنواخت [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 33-33]
 • سروقدمقدم، عبدالرضا برخورد ساختمانها حین زلزله و مطالعه روشهای بهسازی آن از طریق آزمایشات میز لرزان [دوره 30، شماره 2، 1382، صفحه 11-11]
 • سعادت سرشت، محمد طراحی بهینه شبکه های ژئودتیک به روش الگوریتم ژنتیک [دوره 35، شماره 2، 1384، صفحه 5-5]
 • سعادت نیا، محمد ارزیابی عملکرد اورتز مچ پا بر گشتاور تولیدی در مفصل مچ بیماران نوروپاتیک با افتادگی پا [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 4-4]
 • سعیدی، حسن توسعه یک پروتکل توزیع کلید دو سویه مبتنی بر تابع لگاریتم گسسته [دوره 23، شماره 2، 1378، صفحه 158-167]
 • سعیدی، علی جوشکاری اصطکاکی کامپوزیت IAI6061-AI203 فولاد AISI 304 و ارزیابی خواص اتصال [دوره 33، شماره 2، 1383، صفحه 11-11]
 • سعیدی، علی بررسی اثر فرآیند فعال سازی مکانیکی بر استحاله ساختاری در زیر کونیا [دوره 36، شماره 2، 1384، صفحه 8-8]
 • سعیدی، غلامرضا بررسی آزمایشگاهی پارامترهای موثر بر کارایی میز لرزان در جدایش زغالسنگ [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 31-31]
 • سعیدیان، علی طراحی و مدلسازی کوره های قوس الکتریکی [دوره 31، شماره 1، 1382، صفحه 4-4]
 • سعیدی جم، سعدی تاثیر کربنات بر بازده روش الکتروسینتیک در رفع آلودگی فلزات سنگین از کائولینیت [دوره 36، شماره 2، 1384، صفحه 10-10]
 • سیفی، حسین طراحی کنترولر مقاوم برای SVC جهت بهبود رفتار دینامیکی موتورهای القایی سه فاز تک قفسی در شرایط راه اندازی به کمک روش خاری تانوف [دوره 20، شماره 1، 1376، صفحه 36-376]
 • سیفی، حسین رتبه بندی اغتشاشات در بررسی پایداری ولتاژ به کمک شبکه های عصبی [دوره 21، شماره 2، 1377، صفحه 175-186]
 • سیفی، حسین کاربرد مجموعه های فازی در ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های توزیع [دوره 22، شماره 1، 1377، صفحه 243-251]
 • سیفی، حسین بازیابی سیستم قدرت با توجه به قیود ولتاژ و فرکانس به کمک تئوری گراف [دوره 24، شماره 2، 1379، صفحه 446-457]
 • سیفی، حسین سیمولاتور آموزنده هوشمند نیروگاه بخار سوخت فسیلی [دوره 26، شماره 2، 1380، صفحه 328-340]
 • سیفی، حسین قیمت گذاری سرویس توان راکتیو در صنعت برق با دسترسی باز [دوره 26، شماره 2، 1380، صفحه 360-376]
 • سیفی، حسین جایابی بهینه منابع توان راکتیو با هدف بهبود توام پروفیل و پایداری ولتاژ با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 27، شماره 2، 1381، صفحه 271-282]
 • سیفی، حسین کنترل موقعیت موتور القایی به کمک کنترل کننده مد لغزشی مرتبه دو و بهبود پاسخ به کمک نگره فازی [دوره 28، شماره 1، 1381، صفحه 426-438]
 • سیفی، عباس ارزیابی تاثیر پارامترهای کنترل تولید در عملکرد سیستم تولید بهنگام(JIT) با استفاده روش شبیه سازی [دوره 36، شماره 2، 1384، صفحه 4-4]
 • سیفی، عباس طراحی بهینه آزمایش های چندپاسخی توسط برنامه ریزی ماتریسی [دوره 37، شماره 2، 1385، صفحه 9-9]
 • سیفی، عباس شبیه سازی زمین آماری پارامترهای تخلخل، نفوذ پذیری و شکاف با استفاده از دو روش آماری در مخازن هیدروکربنی شکافدار [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 37-37]
 • سیفی، علیرضا سیمولاتور آموزنده هوشمند نیروگاه بخار سوخت فسیلی [دوره 26، شماره 2، 1380، صفحه 328-340]
 • سیفی پور، نوید مدلسازی رشد سرطانی تومور با ساختار شبکه های عصبی و NEURO- FUZZY [دوره 18، شماره 1، 1375، صفحه 188-195]
 • سقائیان، سیدمجید بررسی پرعیارسازی سنگ آهن هماتیتی ریزدانه در مجتمع سنگ آهن گل گهر [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 23-23]
 • سکاکی، سیدحمید مهندسی صنایع دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس [دوره 15، شماره 1، 1373، صفحه 104-112]
 • سکاکی، سیدحمید برنامه ریزی و افزایش بهره وری نیروی کار در معادن [دوره 20، شماره 1، 1376، صفحه 267-275]
 • سلاجقه، جواد طاحی بهینه پیوسته و گسسته دریچه های خروجی سدها با روش توابع جریمه و محاسبات تقریب [دوره 17، شماره 1، 1374، صفحه 21-34]
 • سلاجقه، عیسی طاحی بهینه پیوسته و گسسته دریچه های خروجی سدها با روش توابع جریمه و محاسبات تقریب [دوره 17، شماره 1، 1374، صفحه 21-34]
 • سلامی، علی تحلیل مرتبه دوم کشسان قابها با اعضای تحت اثر بارگذاری نامتقارن جانبی و بارمحوری [دوره 26، شماره 1، 1380، صفحه 269-279]
 • سلامی، فیروز ارزیابی عملکرد اورتز مچ پا بر گشتاور تولیدی در مفصل مچ بیماران نوروپاتیک با افتادگی پا [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 4-4]
 • سلامی کلجاهی، مهدی بررسی پدیده هدایت الکتریکی در کامپوزیتها اپوکسی / دوده [دوره 37، شماره 2، 1385، صفحه 34-34]
 • سلطانی، افشین بررسی اثر مقادیر مختلف آب در آبیاری به روش بارانی برخصوصیات کیفی الیاف رقم جدید پنبه سای اکرا [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 48-48]
 • سلطانی، جعفر کنترل موتور القایی سرعت متغیر تغذیه شده با اینورتر نوع جریان اجباری [دوره 17، شماره 1، 1374، صفحه 69-77]
 • سلطانیان زاده، حمید نمایه سازی و بازیابی تصویر مبتنی بر رابطه نیاکانی نمایه های TSVQ در سطوح مختلف تفکیک پذیری [دوره 28، شماره 2، 1381، صفحه 640-655]
 • سلطانیان زاده، حمید بازیابی تصویر مبتنی بر شکل با استفاده از همبستگی بین لبه های تصویر [دوره 28، شماره 2، 1381، صفحه 688-703]
 • سلطانیان زاده، حمید تخمین نفوذپذیری با تصاویر تشدید مغناطیسی و روش شبیه سازی عبور ماده کنتراست از سد خونی- مغزی آسیب دیده [دوره 36، شماره 1، 1384، صفحه 5-5]
 • سلطانیان زاده، حمید طراحی یک پروب درون رگی با پلاریزاسیون دایروی و ISNR افزایش یافته برای MRI تسلا 1/5 [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 6-6]
 • سلطان پناه، هیرش ارائه روشی برای بدست آوردن تابع تصمیم برای بهینه سازی چند پاسخه در روش سطح پاسخ(RSM) [دوره 34، شماره 1، 1383، صفحه 4-4]
 • سلطانی جیقه، حسین رفتار خاک های رسی مخلوط تحت بارگذاری یکنواخت [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 33-33]
 • سلطانفر، سروش مطالعات ساختاری و ارائه مدل 3بعدی کانسار طلای کرویان-جنوب غرب سقز- کردستان-ایران [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 17-17]
 • سلطانی محمدی، سعید خنثی سازی اثر سنژنتیک داده های ژئوشیمیایی رسوبات آبراهه ای در منطقه شمال تکاب با استفاده از خوشه بندی فازی [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 21-21]
 • سلطانی محمدی، سعید کاربرد روش خوشه بندی فازی در خنثی سازی اثر سنژنتیک داده های ژئوشیمیایی رسوبات آبراهه ای در منطقه طارم [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 17-17]
 • سلیمی، محمدحسین کاربرد روش ولترا برای حل معادله نوشوندگی [دوره 03، شماره 1، 1364، صفحه 65-58]
 • سلیمی، محمدحسین فرهنگ و بهره وری [دوره 14، شماره 2، 1372، صفحه 291-294]
 • سلیمی، محمدحسین یک مدل مفهومی برای طرح ریزی راهبردی در سطح صنعت (به منظور کاربرد در صنعت نساجی) [دوره 36، شماره 1، 1384، صفحه 35-35]
 • سلیمی، محمود اثرات اصطکاک بر تعریض و برآمدگی در نورد تخت [دوره 22، شماره 1، 1377، صفحه 187-202]
 • سلیمی، محمود تحلیل جریان فلز در نورد گرم صفحه و ورق با بکارگیری عملگر ماتریسی در ساخت میدان پلاستیک خطوط لغزش [دوره 23، شماره 2، 1378، صفحه 246-258]
 • سلیمی، مهدی اصلاح روش کلاسیک مانکمن- کرانت با استفاده از مکانیک آسیب پیوسته بریا سوپر آلیاژها [دوره 32، شماره 1، 1383، صفحه 8-8]
 • سلیمانی، محمد بررسی تئوریک طراحی و ساخت آنتن موجبری شکافدار برای کاربرد در رادار باند X [دوره 10، شماره 1، 1369، صفحه 152-163]
 • سلیمانی، محمد بازدهی محاسباتی فرآیند پراندگی در روش ماتریس خط انتقالی [دوره 27، شماره 1، 1380، صفحه 149-159]
 • سلیمانی، منصوره کاربرد کربن فعال حاصل از ضایعات گیاهی برای جداسازی طلا از پساب های صنعتی [دوره 34، شماره 2، 1383، صفحه 13-13]
 • سلیمانی، مهرداد بررسی های سنگ شناسی-ژئوشیمیایی افیولیت سبزوار و ارائه مدل ژنتیکی- ریاضی برای لنزهای کرومیتی منطقه [دوره 37، شماره 2، 1385، صفحه 27-27]
 • سلیمانی علمداری، قادر پیش بینی زمان پریود تاخیر در اشتعال در فرآیند احتراق موتورهای دیزلی با پاشش مستقیم [دوره 15، شماره 1، 1373، صفحه 72-82]
 • سلیمانی نظر، علیرضا شبیه سازی کریستالیزاسیون و تشکیل فاز جامد در مخلوطهای واکس دار نفتی در فرآیند ناپیوسته: اثر تاریخچه حرارتی بر مورفولوژی کریستال های واکس [دوره 29، شماره 2، 1382، صفحه 518-540]
 • سلیمانی نظر، علیرضا اثر فشار و ترکیب درصد بر توزیع اندازه کریستال های واکس حین تخلیه مخازن گازهای میعانی [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 30-30]
 • سیم چی، عبدالرضا ارتباط بین ریزساختار و سرعت چگالش با شرایط تولید درتف جوشی لیزری پودرهای آهنی [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 16-16]
 • سیم چی، عبدالرضا تولید پودرهای نانومتری نقره به روش چگالش گاز خنثی [دوره 35، شماره 2، 1384، صفحه 9-9]
 • سیم چی، عبدالرضا بررسی تف جوشی پذیری لیزری پودر فولاد تندبرM2 [دوره 36، شماره 2، 1384، صفحه 9-9]
 • سمیعی، عبدالله بررسی پارامترهای موثر در انتقال یون سیانید از پساب سدهای باطله به منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی : معدن طلای موته) [دوره 37، شماره 2، 1385، صفحه 24-24]
 • سمیعی، عبدالله بررسی پارامترهای موثر در جذب سیانید به وسیله کربن فعال از پساب کارخانه فرآوری طلای آقدره تکاب [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 45-45]
 • سمنانی رهبر، مجتبی انتقال حرارت و رژیم جریان در فرآیند تغلیظ آب میوه توسط تبخیر کننده های با فیلم ریزان و صعودی [دوره 35، شماره 2، 1384، صفحه 16-16]
 • سمواتی، آرش طراحی یک پروب سوزنی برای اندازه گیری مشخصه های جریان های گاز- مایع [دوره 21، شماره 1، 1377، صفحه 81-94]
 • سینا، ویدا تبدیل ماشین تحریرهای الکتریکی به ماشین‌های پردازش متن [دوره 05، شماره 2، 1365، صفحه 96-101]
 • سینایی، علی تحلیل و طراحی ستون های جعبه ای بتنی با مقاومت بالا (HSC) و رسم نمودارهای داخل [دوره 32، شماره 2، 1383، صفحه 9-9]
 • سهرابی، احمدعلی کورس، سرعت، شتاب و تکان در سوپاپ های موتورهای پیستونی و تعیین نمودار زمان بندی تعویض سیال [دوره 19، شماره 2، 1376، صفحه 144-152]
 • سهرابی، احمدعلی بررسی تاثیر عرض فیلتر روی مقادیر جذر میانگین مربعی اغتشاشات عرضی و طولی سرعت و تنش های برشی رینولدزی در شبیه سازی عددی دو بعدی لایه اختلاط مغشوش [دوره 20، شماره 1، 1376، صفحه 337-345]
 • سهرابی، احمد علی مطالعه اثر راهکارهای ورودی سرسیلندر برروی شکل جریان هوا در سیلندر موتورهای دیزل [دوره 12، شماره 1، 1370، صفحه 175-184]
 • سهرابی، مرتضی بررسی تجربی اثر شستشوی چوب راش با محلول اسید در فرآیند آتش کافت سریع [دوره 14، شماره 1، 1372، صفحه 182-191]
 • سهرابی، مرتضی مطالعه تجربی پیرولیز سریع تایرهای مستعمل [دوره 16، شماره 1، 1373، صفحه 204-210]
 • سهرابی، مرتضی بررسی سینتیکی کلسیناسیون زئولیت ZSM-5 [دوره 19، شماره 2، 1376، صفحه 99-108]
 • سهرابی، مرتضی الگوی واکنش سه فازه احیاء متانیتروتولوئن به متاتولوئیدن در یک راکتور SLURRY نیمه پیوسته [دوره 25، شماره 1، 1379، صفحه 43-52]
 • سهرابی، مرتضی مدل سازی پویای تبدیل مستقیم متان به متانول در راکتورکاتالیستی بستر ثابت [دوره 27، شماره 2، 1381، صفحه 195-205]
 • سهرابی، مرتضی بررسی ایزومری شدن آنزیمی گلوکز به فروکتوز در یک جت راکتور با جریان گردشی پایین رونده [دوره 37، شماره 1، 1385، صفحه 33-33]
 • سهرابی، مرتضی ساخت زئولیت H-Beta برای مطالعه واکنش تبدیل متانول به الفین های سبک [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 35-35]
 • سهرابی، مرتضی ساخت و بهینه سازی کاتالیست سنتز دی متیل اتر از متانول توسط زئولیت طبیعی ایران [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 44-44]
 • سهرابی، مرتضی سنتز و بررسی اثر کاتالیست دو عاملی زئولیت بتا-پلاتین در واکنش ایزومر شدن هپتان با هیدروژن [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 57-57]
 • سهرابی، مرتضی کاربرد و مدلسازی راکتورهای با جریان برخوردکننده در فرآیند ایزومریزاسیون گلوکز با استفاده از آنزیم تثبیت یافته گلوکز ایزومراز [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 43-43]
 • سهرابی بیدار، عبدالله حل مسائل انتشار امواج در محیط های خطی دو بعدی رد فضای زمان با استفاده از ترکیب روش های اجزای محدود و اجزای مرزی [دوره 37، شماره 1، 1385، صفحه 18-18]
 • سهرابی مشک آبادی، برهان بررسی اثر مقادیر مختلف آب در آبیاری به روش بارانی برخصوصیات کیفی الیاف رقم جدید پنبه سای اکرا [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 48-48]
 • سوری، حسین محاسبه نرخ فداشدن گرافیت در نزدیکی نقطه سکون دماغه موشکها [دوره 29، شماره 2، 1382، صفحه 445-462]

ش

 • شادمانی، محمدامین طرح ریزی و مدلسازی عملیات ماشینکاری CNC با استفاده از گراف AND/OR و شبکه های پتری فازی [دوره 36، شماره 2، 1384، صفحه 1-1]
 • شایقی، حسین طراحی کنترل کننده مقاوم H∞ برای سیستم کنترل بار فرکانس در شبکه های قدرت چند ناحیه ای [دوره 23، شماره 1، 1378، صفحه 79-88]
 • شاکری، حمیدرضا فرآیندهای ریخته گری با مدل کف (Foam) از میان رونده [دوره 11، شماره 2، 1370، صفحه 88-104]
 • شاکری، محمود تراکم پودرهای فلزی به روش تخلیه الکتریکی [دوره 08، شماره 1، 1368، صفحه 129-134]
 • شاکری، محمود تراکم پودرهای فلزی به روش تخلیه الکتریکی اثر ولتاژ تخلیه در مقاومت جسم خام [دوره 08، شماره 2، 1368، صفحه 195-197]
 • شاکری، محمود بررسی اثر فشار تراکم و دانه بندی بر روی خواص مکانیکی قطعات متالورژی پودرهای فلزی [دوره 09، شماره 2، 1369، صفحه 65-71]
 • شاکری، محمود تراکم پودرهای فلزی با روش دینامیکی [دوره 10، شماره 1، 1369، صفحه 127-131]
 • شاکری، محمود تراکم پودرهای فلزی به کمک تخلیه سریع الکتریکی توجیه پدیده تراکم به وسیله تشکیل سیم های نازک در مسیرهای طولی و عرضی [دوره 10، شماره 2، 1369، صفحه 215-221]
 • شاکری، محمود کاربرد روش کانترویچ توسعه یافته در حل خمش صفحات رایسنر [دوره 11، شماره 2، 1370، صفحه 105-112]
 • شاکری، محمود حل الاستیسیته سه بعدی پانل استوانه ای ارتوتروپ تحت بار دینامیکی [دوره 27، شماره 2، 1381، صفحه 242-249]
 • شاکری مجد، مرتضی طراحی بهینه موج شکنهای مایل به روش المان محدود [دوره 34، شماره 2، 1383، صفحه 8-8]
 • شایگان راد، غلامرضا بررسی فیزیک جرقه فلزات در اجاق مایکروفر [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 66-66]
 • شانظری، هادی تحلیل نفوذ پر تابه در پانلهای کامپوزیتی پلیمری (FRP) و ارائه مدل جدید [دوره 33، شماره 1، 1383، صفحه 6-6]
 • شانظری، هادی تحلیل نفوذ پذیری در کامپوزیت های سرامیکی و ارائه مدل اصلاحی [دوره 34، شماره 1، 1383، صفحه 7-7]
 • شاه آبادی، محمود طراحی یک پروب درون رگی با پلاریزاسیون دایروی و ISNR افزایش یافته برای MRI تسلا 1/5 [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 6-6]
 • شاهان بهبهانی، امیررضا بررسی واکنش و انحلال آهن جامد درجریان غوطه وری در آلومینیوم مذاب [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 30-30]
 • شاهسون، محمد انتقال گرما در پره های سوزنی و تعیین شرایط بهینه [دوره 09، شماره 1، 1368، صفحه 5-9]
 • شاهقلیان، غضنفر شبیه سازی موتور القایی تغذیه شده به وسیله اینورترو مقایسه آن با حالت تغذیه سینوسی [دوره 16، شماره 2، 1374، صفحه 271-283]
 • شاهنده، علی حل مسائله استقرار تجهیزات در سیستم ساخت سلولی به کمک الگوریتم شبیه سازی آنیل کاری تحت شرایط تقاضای متغیر مشتری [دوره 35، شماره 1، 1384، صفحه 6-6]
 • شاهنده، علی ارائه یک چارچوب برای پیاده سازی تولید چابک [دوره 35، شماره 1، 1384، صفحه 14-14]
 • شاه نظری، محمدرضا بررسی خواص مهندسی و پایائی بتن های حاوی افزودنی های شیمیایی کاهنده آب و تسریع کننده گیرش [دوره 09، شماره 2، 1369، صفحه 72-77]
 • شاه نظری، محمدرضا کاربرد سنگ تراس جاجرود و اصلاح خواص ان با استفاده از افزودنی های شیمیایی فوق روان کننده (SP) [دوره 10، شماره 1، 1369، صفحه 148-151]
 • شاه نظری، محمدرضا شبیه سازی عددی فرآیند ناپایای یک بعدی و غیرهم دمای آر تی ام [دوره 33، شماره 1، 1383، صفحه 4-4]
 • شاهوردی، حمیدرضا بررسی واکنش و انحلال آهن جامد درجریان غوطه وری در آلومینیوم مذاب [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 30-30]
 • شاهوردی، محمودرضا طراحی یک پروب سوزنی برای اندازه گیری مشخصه های جریان های گاز- مایع [دوره 21، شماره 1، 1377، صفحه 81-94]
 • شبیری، هومن تحلیل مدل ترک نامعین بر پایه نتایج آزمایشگاهی و به دست آوردن پارامترهای مربوط به آن [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 23-23]
 • شب زنده داری، علی اثرهم افزایی (1) بازدارنده ها بر روی سرعت خوردگی فولاددر اسیدشویی [دوره 19، شماره 1، 1375، صفحه 45-53]
 • شبستری، سعید تاثیر سیکل عملیات حرارتی بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ پیستون بهسازی شده [دوره 25، شماره 1، 1379، صفحه 27-34]
 • شجاعی، احسان اثر آلومینیم بر ساختار، سختی و خواص کششی چدن های خاکستری آستمپر [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 28-28]
 • شجاع الساداتی، سیدعباس مدل تجربی کینتیک رشد آسپرژیلوس نایجر در تخمیر حالت جامد [دوره 29، شماره 1، 1381، صفحه 59-67]
 • شجاع الساداتی، سیدعباس بهینه سازی تولید اسید سیتریک با استفاده از طراحی آزمایش ها در روش تخمیر حالت جامد با بکارگیری قارچ آسپرژیلوس نایجر [دوره 24، شماره 1، 1379، صفحه 314-319]
 • شجاع الساداتی، سیدعباس بررسی اثر میزان کربن آلی خاک بر زیست دسترس پذیری آلاینده و مقایسه زیست پالایی آن در راکتور دوغابی و به صورت درجا [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 43-43]
 • شجاع الساداتی، سید عباس غنی سازی پروتئین سبوس گندم توسط قارچ رشته ای نیوروسپورا سیتوفیلا به روش تخمیر حالت جامد [دوره 22، شماره 1، 1377، صفحه 211-216]
 • شجاع الساداتی، سید عباس کاربرد میکروارگانیسم های گرمادوست اعتدالی در فروشویی زیستی مس از کانسنگ های معدن مس سرچمه [دوره 34، شماره 1، 1383، صفحه 14-14]
 • شجاع الساداتی، سید عباس بررسی تاثیر کشت‌های مخلوط باکتری‌های میانه دوست (مزوفیل) بر فروشویی زیستی (انحلال میکروبی) کانسنگ‌های سولفیدی مس با تنوع کانی شناختی [دوره 31، شماره 2، 1383، صفحه 14-14]
 • شیخ زاده، حمید بکارگیری فیلترهای وفقی زیرباندی در ساختارهای با نرخ نمونه برداری افزوده به منظور بهسازی گفتار [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 9-9]
 • شیخ زاده، محمد بررسی تئوری تغییرات کشش نخ تار در عملیات بافندگی [دوره 21، شماره 1، 1377، صفحه 1-6]
 • شیخ زاده، محمد اندازه گیری آویزش پارچه در مختصات استوانه ای [دوره 28، شماره 2، 1381، صفحه 623-627]
 • شیخ زاده نجار، حمید تغییرات تولید واکه های زبان فارسی به دنبال استفاده از پروتز چند کاناله کاشت حلزون در کودکان ناشنوای بدون سابقه شنوائی [دوره 25، شماره 2، 1380، صفحه 209-227]
 • شیخ سجادیه، محسن بهینه سازی یک زنجیره عرضه چهار سطحی از طریق هماهنگ سازی اجزای آن [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 12-12]
 • شیرازی، علی تحلیل ریسک بروز روانگرایی در بخشی از جنوب غربی تهران [دوره 31، شماره 2، 1383، صفحه 26-26]
 • شرافتی، سیدعلی اصلاح رزین های پلی وینیل الکل با ترکیبات آمین نوع سوم برای کاربرد در پوشش های ضدخزه خود صیقل [دوره 37، شماره 2، 1385، صفحه 35-35]
 • شیرانی، ابراهیم شبیه سازی عددی پروسه های انتقال در قلب راکتورهای هسته ای [دوره 12، شماره 2، 1371، صفحه 226-240]
 • شیرانی، ابراهیم طراحی پمپهای محوری [دوره 15، شماره 2، 1373، صفحه 154-169]
 • شیرانی، ابراهیم تحلیل عددی جریان تراکم پذیر دایم و غیردایم در کسکید پره ها و تاثیر لزجت بر جریان [دوره 26، شماره 1، 1380، صفحه 254-262]
 • شیرانی، شهرام تحلیل سیستم کنترل راکتور در یک نیروگاه PWR [دوره 19، شماره 2، 1376، صفحه 177-201]
 • شیرسوار، یعقوب تهیه الیاف مصنوعی بوسیله فیبریلاسیون فیلم‌های پلیمری [دوره 02، شماره 1، 1348، صفحه 26-31]
 • شرعی، احمدرضا آزمایش شکست بر روی استخوان فشرده گاوری و به دست آوردن خصوصیات مکانیکی چقرمگی استخوان و بررسی تاثیر ریزساختار در نحوه شکست [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 1-1]
 • شریعتمداری، نادر تاثیر کربنات بر بازده روش الکتروسینتیک در رفع آلودگی فلزات سنگین از کائولینیت [دوره 36، شماره 2، 1384، صفحه 10-10]
 • شیرعلی شهرضا، محمدحسین تشخیص متن چاپی فارسی با فونت ثابت با استفاده از شبه کلمات [دوره 16، شماره 2، 1374، صفحه 291-300]
 • شریفی، رضا شبیه سازی روشی برای کنترل حد مجاز جریان خروجی سیستم تزریق جریان بالا مبتنی بر شار مغناطیسی نامتعادل [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 2-2]
 • شریفی، علی بررسی دینامیک های خطی و غیرخطی سیگنالEEG با هدف تفکیک حالت های ذهنی [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 1-1]
 • شریفی، محمدجواد ارائه الگاریتم جدید در حل معادلات غیرخطی و کاربرد آن در حل معادلات دیود [دوره 16، شماره 1، 1373، صفحه 224-231]
 • شریفی، ناصر پلاستیکها و الاستیکها - فرآورده های پتروشیمی و شیمی پلیمرها [دوره 01، شماره 2، 1347، صفحه 31-39]
 • شریفی، ناصر پلی واینیل کلراید یا کلرور پلی وینیکP.V.C [دوره 02، شماره 1، 1348، صفحه 10-19]
 • شریفی، ناصر تکنولوژی تهیه P.V.C [دوره 02، شماره 2، 1348، صفحه 14-22]
 • شریفیان، مصطفی بررسی اثر ولتاژ اعمالی و فاکتورهای فرآیندی بر ضخامت براقیت و خواص مکانیکی فیلم رنگ الکترودیپازیشن کاتدی [دوره 36، شماره 1، 1384، صفحه 37-37]
 • شریف زاده، حامد بررسی تاثیرات عمل آنژیوپلاستی بالن بر روی بافت آتروما به کمک روش المان های محدود [دوره 26، شماره 1، 1380، صفحه 248-253]
 • شریف زاده، مصطفی برآورد دبی نشت و تعیین حد آب بندی در ساختگاه سدها با استفاده از تحلیلهای هیدرومکانیکی- سد گتوند علیا [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • شریف زاده، مصطفی برآورد بار وارد بر سپر و سیستم نگهداری با مدلسازی عددی پیوسته و ناپیوسته (سه بعدی) [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 19-19]
 • شریف زاده، مصطفی پیش بینی زون های مچاله شونده در مسیر تونل قمرود و تمهیدات مناسب جهت کاهش مخاطرات [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 35-35]
 • شریف زاده، مصطفی مقایسه و تحلیل نتایج حاصل از درزه نگاری در معادن مس پورفیری سرچشمه و سونگون، ایران [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 11-11]
 • شریف زاده، مصطفی مروری بر مدل های خواص توأمان هیدرومکانیکی درز سنگی [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 15-15]
 • شریف زاده اصلی، مسعود بررسی عوامل موثر بر رانش مقاوم خاک تحت اثر سربارهای سیکلی [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 31-31]
 • شریفی نیا، احمد برنامه ریزی ترکیبی توالی قطعات و تعویض ابزار براساس قابلیت اطمینان ابزار به کمک الگوریتم های تکاملی [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 15-15]
 • شرقی، محمدرضا تحلیل دینامیکی سدهای بتنی وزنی با در نظر گرفتن اندرکنش سد و سنگ پی [دوره 31، شماره 1، 1382، صفحه 11-11]
 • شیرین پرور، مرتضی مدلسازی انتقال حرارت در فصل مشترک مذاب و قالبهای فولادی H13 و چدن خاکستری در دمای پیشگرم قالب [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • شیرین زاده، حاجی بررسی میزان گرافیته شدن از طریق اثر هال [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 56-56]
 • شیروی، امیرحسین حل عددی لایه مرزی هیدرودینامیکی و حرارتی [دوره 10، شماره 2، 1369، صفحه 203-209]
 • شیروانی مهدوی، حمیدرضا ناهمسانگردی و قطبیدگی مدهای طولی لیزر هلیوم-نئون [دوره 23، شماره 2، 1378، صفحه 207-215]
 • شیشه ساز، محمد توزیع تنش در اطراف یک سوراخ در یک تک لایه هیبرید با عرض محدود [دوره 25، شماره 2، 1380، صفحه 202-208]
 • شعرباف ابراهیمی، حمید تهیه کربورسیلیسم از پوسته برنج [دوره 03، شماره 2، 1364، صفحه 133-136]
 • شفایی، سیدضیاء الدین اندازه گیری زمان مانند ذرات در آسیاهای میله ای و گلوله ای کارخانه فرآوری فسفات اسفوردی [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 13-13]
 • شفائی، اشرف حذف فتوکاتالیزی اسید ترفتالیک از پساب های پتروشیمی توسط نانو ذرات TiO2 [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 27-27]
 • شفائی تنکابنی، سیدضیاء الدین انتخاب سنگ شکن مناسب برای کارخانه فرآوری مجتمع فسفات اسفوردی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 16-16]
 • شفائی تنکابنی، سیدضیاالدین مدل سازی عملکرد تلمبه پریستالتیک در فلوتاسیون ستونی با استفاده از روش طراحی فاکتوریل آزمایش [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 34-34]
 • شفیعی، سیده سارا سنتز، مشخصه یابی و بررسی رهایش دارو در نانوبیوهیبرید MG/AL-LDH [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 5-5]
 • شفیعی، علی بررسی اثر فرآیند فعال سازی مکانیکی بر استحاله ساختاری در زیر کونیا [دوره 36، شماره 2، 1384، صفحه 8-8]
 • شفیعی، مسعود بررسی کنترل پذیری و رویت پذیری مدل WAM [دوره 22، شماره 1، 1377، صفحه 203-210]
 • شفیعی، مسعود فیلتر کالمن سیستم های دو بعدی با استفاده از مدل WAM [دوره 26، شماره 2، 1380، صفحه 319-327]
 • شفیعی، مسعود تخمین تطبیقی پارامترهای سیستم های دو بعدی با استفاده از مدل یک بعدی WAM [دوره 28، شماره 1، 1381، صفحه 439-452]
 • شفیعی، مسعود انتخاب روش مناسب برای کاهش مرتبه مدل مشروح ترانسفورماتور قدرت [دوره 36، شماره 2، 1384، صفحه 22-22]
 • شفیعی، مسعود کاربرد روش RLS در تخمین تطبیقی پارامترهای سیستم های دوبعدی [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 1-1]
 • شفیعا، محمدعلی آزمون مدلهای تئوریک با بکارگیری فن مدلسازی آماری SEM (با مطالعه موردی) [دوره 31، شماره 1، 1382، صفحه 16-16]
 • شفیعا، محمدعلی کاربرد لیزرل در آزمون الگوی نظری برای سنجش تاثیر یکپارچه سازی [دوره 34، شماره 1، 1383، صفحه 10-10]
 • شکیب، حمزه تحلیل و بررسی رفتار مخازن بتنی هوایی آب تحت تاثیر نیروی زلزله [دوره 19، شماره 2، 1376، صفحه 109-122]
 • شکیب، حمزه ارزیابی علل شکست ساختمان های بتن آرمه روستای اردکول منطقه زلزله زده قائنات [دوره 20، شماره 2، 1376، صفحه 486-493]
 • شکیب، حمزه اثر مولفه قائم زلزله بر پاسخ ساختمان های متکی بر تکیه گاههای لغزشی [دوره 27، شماره 2، 1381، صفحه 234-241]
 • شکیب، حمزه پاسخ لوله های فلزی مدفون در برابر حرکات سه بعدی گسل [دوره 30، شماره 2، 1382، صفحه 10-10]
 • شکراللهی مغانی، جواد محاسبه تلفات هسته موتور القایی به روش اجزاء محدود با در نظر گرفتن اثر شارهای گردشی و هارمونیکهای چگالی شار [دوره 30، شماره 2، 1382، صفحه 1-1]
 • شکرالهی مغانی، جواد ارائه مدلی اصلاح شده برای موتورهای القایی خطی با کمک روش عناصر محدود [دوره 24، شماره 2، 1379، صفحه 469-480]
 • شکرالهی مغانی، جواد مدلسازی تلفات ناشی از جریان های گردابی به منظور مطالعه حالت گذرا در سیم پیچ فشار قوی ترانسفورماتورهای قدرت [دوره 28، شماره 1، 1381، صفحه 491-498]
 • شکرالهی مغانی، جواد مدلسازی هیستریسز مغناطیسی در حل میدانی سیستم های الکترومغناطیسی با روش اجزای محدود [دوره 36، شماره 1، 1384، صفحه 7-7]
 • شکرالهی مغانی، جواد روشی جدید در تحلیل اجزای محدود جریان های گردابی با در نظر گرفتن اثر پوستی شار [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 9-9]
 • شکرالهی مغانی، جواد جداسازی سهم مشترک و شبکه در اغتشاشات هارمونیکی بر مبنای یک مدل بهبود یافته [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 13-13]
 • شکرگزار، محمدعلی بررسی رفتار سلول های کندروسیت بر روی هیدروژل های پلی وینیل الکل شبکه ای شده با زنجیرهای یورتانی [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 2-2]
 • شکوری گنجوی، حامد یک الگوریتم بازگشتی برای افزایش سرعت در محاسبه تبدیل سیستمهای گسسته و پیوسته به یکدیگر [دوره 17، شماره 2، 1374، صفحه 79-86]
 • شکوری گنجوی، حامد روش حداقل مربعات بازگشتی برتی تخمین پارامترهای غیرخطی در سیستم های خطی سازی شده متغیر با زمان در فضای حالت [دوره 20، شماره 1، 1376، صفحه 377-387]
 • شکوری گنجوی، حامد تصمیم گیری فازی: روشی جدید در انتخاب مدل براساس معیارهای متنوع ارزیابی [دوره 26، شماره 2، 1380، صفحه 463-473]
 • شکوری گنجوی، حامد نظریه منطق فازی و اصل امتناع اجتماع و ارتفاع نقیضین: تبیین و تعدیل [دوره 29، شماره 2، 1382، صفحه 389-401]
 • شکوهی، شهره کاربرد تکنیکهای کنترل کیفیت آماری در صنعت داروسازی [دوره 11، شماره 1، 1370، صفحه 23-34]
 • شمائی، ابوالفضل مدل پیشروی محلی آبهای شور به طرف آبهای شیرین در زیرزمین [دوره 14، شماره 2، 1372، صفحه 363-368]
 • شمس، حسین منابع تشعشات کیهانی [دوره 01، شماره 1، 1347، صفحه 72-84]
 • شمس، سیدحسین آموزش وزنی مدل های وابسته به متن در بازشناسی گفتار پیوسته [دوره 29، شماره 1، 1381، صفحه 80-92]
 • شمس، مهرزاد بررسی اثرات زبری جدار مجرا بر میدان جریان مغشوش در داخل مجرا [دوره 37، شماره 1، 1385، صفحه 10-10]
 • شمسی، حسین نهان نگاری مقاوم صحبت درحضور تبدیل LPC [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 3-3]
 • شمس اسفندآبادی، محمد یک الگوریتم تصویرافاین سریع بر پایه پیگیری تطبیقی با تنظیم قسمتی از بردار پارامترها [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 2-2]
 • شمسائی، ابوالفضل ارتفاع فشار در لایه های آزاد و سبک [دوره 04، شماره 1، 1365، صفحه 193-201]
 • شمسائی، ابوالفضل تلفات چاه و محاسبه پارامترهای هیدرولیکی لایه آبدار [دوره 06، شماره 1، 1366، صفحه 169-176]
 • شمسائی، ابوالفضل گسسته سازی جریان در محیط های متخلخل به روش احجام محدود [دوره 32، شماره 2، 1383، صفحه 3-3]
 • شمس فرد، مهرنوش ایجاد ارتباط میان انواع دانش، نحوه استنتاج و مدل بازنمایی [دوره 25، شماره 2، 1380، صفحه 177-188]
 • شمس فرد، مهرنوش واژگان محاسباتی: ساختار مرکزی در سیستم های پردازش زبان طبیعی [دوره 26، شماره 2، 1380، صفحه 449-462]
 • شمس ناتری، علی پیشگویی مقادیر انعکاسی الیاف اکریلیک در امتداد طولی و مقطع عرضی با بکارگیری مدل هندسی [دوره 29، شماره 1، 1381، صفحه 287-304]
 • شمس ناتری، علی بازسازی طیف جذبی محلول های رنگی دو جزئی با استفاده از روش جدول جستجو [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 37-37]
 • شمس ناتری، علی بررسی تاثیر بر هم پوشایی طیفی در تخمین غلظت مواد رنگزا در محلولهای دو جزئی [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 46-46]
 • شمس ناتری، علی تخمین غلظت محلول مواد رنگزای طبیعی بوسیله پویشگر [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 34-34]
 • شمعانیان، مرتضی جوشکاری اصطکاکی کامپوزیت IAI6061-AI203 فولاد AISI 304 و ارزیابی خواص اتصال [دوره 33، شماره 2، 1383، صفحه 11-11]
 • شمعانیان اصفهانی، مرتضی مقایسه رفتار تریبولوژیکی فولادی ابزار کربنی دارای پوشش هایی از ترکیبات بین فلزی Fe-Al-Ni,Fe-Al [دوره 19، شماره 2، 1376، صفحه 137-143]
 • شمعانیان اصفهانی، مرتضی اسپکتروسکوپی پلاسمایی پوشش های ترکیبات بین فلزی Fe-AI و Fe-Al-Ni [دوره 23، شماره 1، 1378، صفحه 67-71]
 • شنبه زاده، جمشید نمایه سازی و بازیابی تصویر مبتنی بر رابطه نیاکانی نمایه های TSVQ در سطوح مختلف تفکیک پذیری [دوره 28، شماره 2، 1381، صفحه 640-655]
 • شنبه زاده، جمشید بازیابی تصویر مبتنی بر شکل با استفاده از همبستگی بین لبه های تصویر [دوره 28، شماره 2، 1381، صفحه 688-703]
 • شهانقی، کامران مدل آنالیز و واریانس فازی [دوره 28، شماره 1، 1381، صفحه 391-397]
 • شهبازی، بهزاد بررسی نحوه حذف مواد آلی از کائولن رباط خان طبس [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • شهریار، کورش کنترل گرد و غبار در معدن بهترین روش برای جلوگیری از ابتلا به بیماری های شغلی [دوره 20، شماره 1، 1376، صفحه 353-365]
 • شهریار، کورش پیش بینی نشست سطح زمین در اثر استخراج لایه های شیب دار زغال سنگ با استفاده از تابع پروفیل [دوره 35، شماره 2، 1384، صفحه 2-2]
 • شهریار، کورش پیش بینی زون های مچاله شونده در مسیر تونل قمرود و تمهیدات مناسب جهت کاهش مخاطرات [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 35-35]
 • شهریار، کوروش مقایسه و تحلیل نتایج حاصل از درزه نگاری در معادن مس پورفیری سرچشمه و سونگون، ایران [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 11-11]
 • شهریاری، مجید تخمین نفوذپذیری با تصاویر تشدید مغناطیسی و روش شبیه سازی عبور ماده کنتراست از سد خونی- مغزی آسیب دیده [دوره 36، شماره 1، 1384، صفحه 5-5]
 • شهرتاش، سید محمد حفاظت دیفرانسیل دیجیتال ترانسفورماتور به روش فازی تطبیقی [دوره 24، شماره 2، 1379، صفحه 481-493]
 • شهرکی، فرهاد بررسی پخش ناگهانی گاز و انفجار آن در محیط های مانع دار به کمک آنالیز (CFD) [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 60-60]
 • شهمیرزادی، دانیال رویکرد تکاملی توام برای مساله رنگ آمیزی گراف [دوره 29، شماره 2، 1382، صفحه 363-369]
 • شورشینی، سید زهرا ناهمسانگردی و قطبیدگی مدهای طولی لیزر هلیوم-نئون [دوره 23، شماره 2، 1378، صفحه 207-215]

ص

 • صیادیان، ابوالقاسم کاربرد روش TLVQ و تبدیل KLT در فشرده سازی درون فریمی تصاویر با نرخ BPP 008/0 [دوره 21، شماره 1، 1377، صفحه 36-42]
 • صیادیان، ابوالقاسم ارائه روش SVQ در بازشناسی گفتار گسسته [دوره 22، شماره 1، 1377، صفحه 267-272]
 • صیادیان، ابوالقاسم ارائه روش TD-VQSS برای سنتز گفتار سیستم های TTS [دوره 24، شماره 1، 1379، صفحه 266-271]
 • صیادیان، ابوالقاسم ارائه الگوریتم نقاط با حداکثر اطلاعات MIP برای تشخیص ابتدا و انتهای دستورات گفتاری [دوره 31، شماره 2، 1383، صفحه 5-5]
 • صادقی، سید حسن بکارگیری میدان الکترومغناطیسی در ارزیابی غیرمخرب فلزات فرومغناطیسی [دوره 16، شماره 2، 1374، صفحه 334-341]
 • صادقی، سیدحسین (حسام الدین) استفاده از شبکه عصبی برای فاصله یابی صاعقه از نوع ابر به زمین [دوره 26، شماره 2، 1380، صفحه 424-436]
 • صادقی، سیدحسین (حسام الدین) مدل سازی صاعقه ی از نوع ابر به زمین براساس سرعت متغیر انتشار موج جریان در کانال صاعقه در مجاورت زمین تلفاتی [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 4-4]
 • صادقی، سید حسین (حسام الدین) محاسبه اضافه ولتاژ القایی بر روی خطوط انتقال قدرت با استفاده از یک مدل جدید الکترومغناطیسی برای ضربه برگشت صاعقه [دوره 35، شماره 1، 1384، صفحه 2-2]
 • صادقی، عبدالحسین یک مدل مفهومی برای طرح ریزی راهبردی در سطح صنعت (به منظور کاربرد در صنعت نساجی) [دوره 36، شماره 1، 1384، صفحه 35-35]
 • صادقی، عبدالحسین عوامل مهم موفقیت صنایع کوچک و متوسط پوشاک ایران [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 31-31]
 • صادقی، عبدالحسین سامانه خبره برای درجه بندی فرش ماشینی [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 36-36]
 • صادقی، محمد حسین مدل سازی نیروهای ماشین کاری در فرآیند فرزکاری با ابزارفرز سرکروی [دوره 27، شماره 1، 1380، صفحه 142-148]
 • صادقی، محمدعلی بررسی اثر فشار تراکم و دانه بندی بر روی خواص مکانیکی قطعات متالورژی پودرهای فلزی [دوره 09، شماره 2، 1369، صفحه 65-71]
 • صادقی، محمدعلی تراکم پودرهای فلزی با روش دینامیکی [دوره 10، شماره 1، 1369، صفحه 127-131]
 • صادقی، مرتضی بررسی تجربی خوردگی فولاد در بتن حاوی سرباره و میکروسیلیس [دوره 29، شماره 1، 1381، صفحه 259-278]
 • صادقی، مرتضی اصول طراحی و ساخت یک خشک کن بستر شناور ارتعاشی آزمایشگاهی جهت مطالعه شناور سازی مواد مرطوب [دوره 31، شماره 2، 1383، صفحه 10-10]
 • صادقی، مسعود کاربرد سیستم های مهندسی سنگ در تحلیل پایداری شیروانی و پیشنهاد الگوی بهینه پایدارسازی [دوره 36، شماره 1، 1384، صفحه 29-29]
 • صادقیان، بابک یک مدل بازنمایی عملکرد تفاضلی الگوریتم رمز قطعه ای با ساختار جانشینی - جایگشتی [دوره 31، شماره 2، 1383، صفحه 7-7]
 • صادق زاده، نسرین انحنای - متریک ها در هندسه فینسلر [دوره 36، شماره 1، 1384، صفحه 42-42]
 • صالحی، زینب بررسی ایزومری شدن آنزیمی گلوکز به فروکتوز در یک جت راکتور با جریان گردشی پایین رونده [دوره 37، شماره 1، 1385، صفحه 33-33]
 • صالحی، سیدعلی بهبود بازشناسی گفتار پیوسته فارسی با استفاده از خصوصیات پروزدیک گفتار در سطح واج ها [دوره 24، شماره 1، 1379، صفحه 373-378]
 • صالحی، علی اکبر مدیریت سوخت راکتورهای هسته ای PWR با استفاده از شبکه های عصبی [دوره 28، شماره 2، 1381، صفحه 566-572]
 • صالحی، مهدی مقایسه رفتار تریبولوژیکی فولادی ابزار کربنی دارای پوشش هایی از ترکیبات بین فلزی Fe-Al-Ni,Fe-Al [دوره 19، شماره 2، 1376، صفحه 137-143]
 • صالحی، مهدی ساختار میکروسکوپی پوشش های ترکیبات بین فلزی Ti-Ni و Ti-Ni-P آلیاژهای تیتانیم [دوره 22، شماره 2، 1378، صفحه 295-310]
 • صالحی، مهدی اسپکتروسکوپی پلاسمایی پوشش های ترکیبات بین فلزی Fe-AI و Fe-Al-Ni [دوره 23، شماره 1، 1378، صفحه 67-71]
 • صالحیان متی کلائی، مهرداد شبیه سازی مونت کارلو برای مدل هایزنبرگ بعدی [دوره 26، شماره 2، 1380، صفحه 288-294]
 • صالح زاده، علی بررسی رفتار دینامیکی مدل هفت درجه آزادی یک خودرو [دوره 04، شماره 1، 1365، صفحه 212-218]
 • صالح زاده نوبری، علی بررسی تعیین اثرات مودال روی عمر خستگی [دوره 32، شماره 1، 1383، صفحه 5-5]
 • صالحی فتح آبادی، حسن مساله شبکه جریان با حداقل هزینه با روابط خطی اضافی بین جریان کمان ها [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 53-53]
 • صائبی راد، رضا پیش گویی نیروهای برشی در امتداد لبه های برش مته مارپیچ [دوره 35، شماره 1، 1384، صفحه 12-12]
 • صبا، حمیدرضا بررسی عملکرد دیافراگم بتنی مهارشده در خاک تحت اثر زلزله [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 33-33]
 • صبور، محمدرضا دستگاه مطاعه رفتار تک شمعها در آزمایشگاه [دوره 13، شماره 1، 1371، صفحه 35-42]
 • صبور، محمدرضا ارزیابی پارامترهای موثر در میزان تولید گاز متان حاصل از تصفیه شیرابه مراکز دفن [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 21-21]
 • صبوری، سعید ترکهای ضخامتی در برج خنک کننده بتنی [دوره 32، شماره 2، 1383، صفحه 8-8]
 • صبوری، سعید بررسی رفتار دیوارهای برشی فولادی در زلزله در اثر تغییر سختی خمشی تیرها [دوره 34، شماره 1، 1383، صفحه 17-17]
 • صبوری، سعید بررسی رفتار دینامیکی غیرخطی برجهای خنک کن بتنی تحت اثر زلزله [دوره 36، شماره 2، 1384، صفحه 14-14]
 • صبوری، سعید مطالعه آزمایشگاهی دو نمونه دیوار برشی فولادی شکل پذیر سه طبقه [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 27-27]
 • صبوری، سعید بررسی منحنی های پوش دیوارهای برشی فولادی تقویت شده [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 33-33]
 • صبوری، فاطمه بررسی و مدلسازی فاز کریستالی پایدار در ترکیبات بین فلزی GD2X(X=AL,GA,IN) [دوره 37، شماره 2، 1385، صفحه 31-31]
 • صبور روح اقدم، علیرضا تاثیر پارامترهای مختلف نیتروژن دهی پلاسمایی به روش متداول و روش توری فهتل بر روی رفتار فولاد کم آلیاژ 30CrNiMo8 [دوره 37، شماره 2، 1385، صفحه 23-23]
 • صدری، عبدا... مجموعه های فازی روشی برای انتخاب منطقه برتر در اکتشاف بوکسیت [دوره 36، شماره 1، 1384، صفحه 23-23]
 • صدرایی، ناصر اثر مخلوط های مختلف بتنی در پیوستگی بتن های تعمیراتی [دوره 20، شماره 1، 1376، صفحه 346-352]
 • صدرنژاد، خطیب اسلام تشویه و احیاء کنسنترات مولیبدنت مجتمع مس سرچشمه کرمان [دوره 10، شماره 1، 1369، صفحه 119-126]
 • صدرنژاد، خطیب الاسلام طرح شبکه سراسری اطلاعات علمی و فنی [دوره 05، شماره 1، 1365، صفحه 46-47]
 • صدرنژاد، خطیب الاسلام زمینه های نو برای تحقیق در فولاد [دوره 07، شماره 1، 1367، صفحه 22-31]
 • صدرنژاد، خطیب الاسلام بازدهی جذب تیتانیوم توسط فولاد ساده کربنی [دوره 18، شماره 2، 1375، صفحه 240-247]
 • صدقی، ناصر بررسی کلی روش های رمز سیگنال های آنالوگ [دوره 07، شماره 2، 1367، صفحه 79-85]
 • صدقی، ناصر استفاده از تئوری نمونه برداری میان گذر در طراحی یک سیستم رمزکننده صوتی [دوره 15، شماره 1، 1373، صفحه 95-103]
 • صدیق، محمد تحلیل ساختاری سنگ های دگرگونه منطقه موته (خاورگلپایگان) و ارتباط آن با کانی سازی طلا [دوره 27، شماره 2، 1381، صفحه 225-233]
 • صدیقی، امیرسعید تعیین مدل الاستیک بهینه برای توجیه رفتار بیومکانیکی بافت مغز [دوره 37، شماره 2، 1385، صفحه 1-1]
 • صدیقی، علی فرآیند قلیایی پارچه پنبه / پلی استر با هیدروکسید سدیم داغ [دوره 35، شماره 2، 1384، صفحه 17-17]
 • صدیقی، مجتبی کراشینگ دینامیکی پانل های هانی کمب در اثر برخورد پرتابه های استوانه ای [دوره 29، شماره 1، 1381، صفحه 68-79]
 • صدیقی، مجتبی معرفی مکانیزم جدید تا خوردگی در دیوارهای هانی کمب تحت بارگذاری های شبه استاتیکی و تعیین استحکام تا خوردگی کامل هانی کب [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 13-13]
 • صدیقی، مجتبی محاسبه سرعت حد بالستیک پانل های هانی کمب فلزی در برخورد با پرتابه های استوانه ای صلب [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 17-17]
 • صدیقی، مجتبی پیش بینی تاثیر بارهای دینامیکی با سرعت کم در صفحات لایه ای کامپوزیتی و مقایسه نتایج تئوری با تجربی [دوره 35، شماره 1، 1384، صفحه 10-10]
 • صدیقی، مصطفی مدیریت سوخت راکتورهای هسته ای PWR با استفاده از شبکه های عصبی [دوره 28، شماره 2، 1381، صفحه 566-572]
 • صدیقی، مهشید اندازه گیری جرم مخصوص الیاف و پلیمرهای دیگر [دوره 03، شماره 1، 1364، صفحه 28-38]
 • صدقیانی، محمدحسین تحلیل عددی رفتار توده سنگ درزه دار تکیه گاه های سد بتنی قوسی [دوره 28، شماره 1، 1381، صفحه 453-466]
 • صدیقیان، غلامحسین بررسی پارامترهای موثر در لیچینگ کنسانتره اسفالریت [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 26-26]
 • صدیق خاکی، علی طراحی کنترولر مقاوم برای SVC جهت بهبود رفتار دینامیکی موتورهای القایی سه فاز تک قفسی در شرایط راه اندازی به کمک روش خاری تانوف [دوره 20، شماره 1، 1376، صفحه 36-376]
 • صدقی زاده، صبا کنترل بدون سنسور موتور سوئیپ رلو کتانس با استفاده از کنترل کننده PID فازی و رویتگر باینری همراه با شناسایی مستقیم پارامترهای موتور [دوره 31، شماره 1، 1382، صفحه 3-3]
 • صیدنژاد، سعیدرضا توموگرافی جریان الکتریکی با استفاده از روش FEM [دوره 13، شماره 2، 1372، صفحه 99-105]
 • صدوقیان، محمدرضا تعیین اندازه انباشته بهینه اقلام فسادپذیر در یک محیط تولیدی تحت تقاضای وابسته به سطح موجودی [دوره 31، شماره 2، 1383، صفحه 22-22]
 • صدوق ونینی، سیدعلی بررسی تغییر حالت مارتنزیتی در اثر تغییر فرم پلاستیک در یک فولاد ضدرنگ آستنیتی با استفاده از XRD و OM [دوره 11، شماره 1، 1370، صفحه 35-44]
 • صراف ماموری، رسول کنترل پارامترهای موثر در بازیابی پودر کاربید تنگستن از طریق مطالعه منحنی های پلاریزاسیون [دوره 36، شماره 1، 1384، صفحه 26-26]
 • صراف ماموری، رسول پوشش کم تخلخل و نازک پودر زیرکنیا بر روی فلز تیتانیم به روش الکتروفورز [دوره 37، شماره 1، 1385، صفحه 22-22]
 • صراف ماموری، رسول تهیه نانو پودر کامپوزیتی Co3W/Cu به روش مکانیکی- شیمیایی [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 22-22]
 • صرام، مهدی راکتورهای اتمی قدرت [دوره 02، شماره 2، 1348، صفحه 23-30]
 • صفی، مهدی تجزیه و تحلیل و گسترش محدوده تخمین غلظت در مدل رنگی کیوبلکا-مانک [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 51-51]
 • صفایی، نیما حل مساله پوشش مجموعه با استفاده از الگوریتم SIMULATED ANNEALING [دوره 32، شماره 2، 1383، صفحه 15-15]
 • صفایی، نیما ارائه یک مدل ریاضی زمان بندی نیروی انسانی و حل آن با استفاده از روش جستجوی ممنوع (TS) [دوره 35، شماره 1، 1384، صفحه 7-7]
 • صفابخش، رضا جداسازی و شناسایی حروف تایپی فارسی با استفاده از گشتاوردهای مقیاس شده و روش جستجوی ستون به ستون [دوره 16، شماره 2، 1374، صفحه 254-270]
 • صفابخش، رضا اتوماسیون آنالیز سفالومتری جهت تشخیص ناهنجاریهای اسکلتی- صورتی [دوره 22، شماره 2، 1378، صفحه 311-326]
 • صفابخش، رضا شناسایی کلمات دستنویس نستعلیق فارسی با استفاده از تقطیع مبتنی بر گانتور بالایی کلمات و مدل پنهان مارکف [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 6-6]
 • صفایی حائری، نوید آنالیز نویز درتقسیم کننده فرکانس مایکروویو [دوره 24، شماره 2، 1379، صفحه 515-525]
 • صفاری، حامد بررسی پایداری قاب های فضایی تحت اثر بارهای دینامیکی با استفاده از تئوری تیرستون [دوره 24، شماره 1، 1379، صفحه 304-313]
 • صفاران، سارا مطالعه ژئوشیمیایی نفت مخزن فهلیان میدان دار خوین [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • صفاراول، مجید کاربرد بستر روان چرخشی به منظور بازیافت انرژی بررسی تجربی [دوره 13، شماره 2، 1372، صفحه 121-128]
 • صفار اول، مجید شبیه سازی عددی فرآیند خشک کردن ذرات در بستر شناور با استفاده از الگوی دو سیالی و کاربرد آن بر روی بستر فشرده [دوره 25، شماره 2، 1380، صفحه 137-148]
 • صفار اول، مجید شبیه سازی عددی فرآیند خشک کردن ذرات در بستر شناور با استفاده از الگوی دو سیالی و کاربرد آن بر روی بستر فشرده [دوره 28، شماره 2، 1381، صفحه 656-667]
 • صفارزاده، محمود ارزیابی عملکرد آسفالت های بازیافتی ایران [دوره 23، شماره 1، 1378، صفحه 72-78]
 • صفائی، جمشید حل عددی جریان با تقارن محوری و سطح آزاد [دوره 02، شماره 2، 1348، صفحه 31-39]
 • صفی خانی، عبدالرضا تعیین توزیع دما در شمش خروجی از کوره کف گرد پیش گرم [دوره 28، شماره 2، 1381، صفحه 573-579]
 • صفری، جلال تحلیل میانگین ها برای مشاهدات غیرنرمال [دوره 37، شماره 2، 1385، صفحه 10-10]
 • صفرجوهری، مجید خواص مکانیکی نخ های مخلوط [دوره 18، شماره 1، 1375، صفحه 146-162]
 • صفرجوهری، مجید اندازه گیری قطر و تعیین میزان پرز آلودگی نخ به کمک پردازش تصویر [دوره 21، شماره 1، 1377، صفحه 71-80]
 • صفرجوهری، مجید بررسی و مقایسه خصوصیات نخ های مغزی دار اکریلیک/ نایلون تولید شده در سیستم های ریسندگی رینگ، سولو و سایرو [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 46-46]
 • صفرجوهری، مجید بررسی تغییر میزان پرزینگی نخهای سایرو رینگ و سولو توسط نازل هوا [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 50-50]
 • صفرجوهری، مجید مطالعه تاثیر نحوه تغذیه الیاف بر خصوصیات نخ اصطکاکی [دوره 34، شماره 2، 1383، صفحه 16-16]
 • صفوی، حمیدرضا مدل پیشروی محلی آبهای شور به طرف آبهای شیرین در زیرزمین [دوره 14، شماره 2، 1372، صفحه 363-368]
 • صفوی، سید مصطفی تخصیص منابع رادیویی جهت انتقال حداکثر بار ترافیک چند رسانه ای در شبکه های سلولی نسل سوم [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 4-4]
 • صلاحی، احمد نرم افزار مراکز سویچ [دوره 07، شماره 2، 1367، صفحه 89-99]
 • صلاحی، اسماعیل بررسی محدوده تشکیل بیوسرامیک های کلسیم فسفاتی [دوره 21، شماره 1، 1377، صفحه 7-14]
 • صلاحی، اسماعیل بررسی رفتار نیتریده شدن مستقیم پودر آلومینیم در فرآیند تهیه نیترید آلومینیم [دوره 30، شماره 1، 1382، صفحه 22-22]
 • صلای نادری، مهدی روش دقیق برای محاسبه و تخمین مقاومتهای سری و موازی مدل مشروح ترانسفورماتور براساس نتایج آزمایش تست ضربه [دوره 30، شماره 2، 1382، صفحه 2-2]
 • صمدی، بهزاد تخمین سرعت خودرو و نیروی اصطکاک بین تایر و سطح جاده [دوره 25، شماره 2، 1380، صفحه 237-245]
 • صمدانی، مریم تهیه لعاب های فلزی جهت مصرف در کاشی های تک پخت دیواری (منوپروزا) [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 18-18]
 • صمدیان، مرتضی تشویه و احیاء کنسنترات مولیبدنت مجتمع مس سرچشمه کرمان [دوره 10، شماره 1، 1369، صفحه 119-126]
 • صمدزادگان، فرهاد طراحی بهینه شبکه های ژئودتیک به روش الگوریتم ژنتیک [دوره 35، شماره 2، 1384، صفحه 5-5]
 • صمصامی، محبوبه کنترل نقص روش رونگ -کوتا با استفاده از درونیابی [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • صندیدزاده، محمدعلی بهبود سیستم هدایت اتوماتیک قطار با استفاده از بهینه سازی دینامیکی فازی و کنترل چند مرحله ای [دوره 30، شماره 2، 1382، صفحه 6-6]
 • صنعتی، علی محمد بررسی نوع میزان چربی و اسیدهای چرب موجود در بافت و کبد کوسه ماهیان خلیج فارس [دوره 27، شماره 1، 1380، صفحه 106-115]
 • صنعتگر، محمدرضا تحلیل تنش در مواد ویسکوالاسیتک و کاربرد آن در سوخت جامد [دوره 35، شماره 1، 1384، صفحه 9-9]
 • صنیعی منفرد، محمدعلی توسعه روشی جدید برای اندازه گیری کیفیت محصولات نساجی با توجه به نتایج آزمون های کنترل کیفی بر مبنای تابع تاگوچی فازی [دوره 31، شماره 2، 1383، صفحه 25-25]
 • صولتی هشجین، مهران بررسی محدوده تشکیل بیوسرامیک های کلسیم فسفاتی [دوره 21، شماره 1، 1377، صفحه 7-14]
 • صولتی هشجین، مهران ساخت و بررسی خواص سیمان کلسیم فسفاتی حاوی داروی جنتامایسین سولفات [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 8-8]
 • صولتی هشجین، مهران بررسی تاثیر عملیات حرارتی بر ترکیب شیمیایی و مورفولوژی نانوذرات هیدروکسی آپاتیت غیراستوکیومتری سنتز شده به روش شیمی تر [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 6-6]
 • صولتی هشجین، مهران بررسی استحکام بیوسرامیک هیدروکسی آپاتیت در محلول شبیه سازی شده با محیط بدن [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 2-2]
 • صولتی هشجین، مهران سنتز منیزیم هیدروکسی آپاتیت دارای ساختایر نانو به روش بیومیمتیک [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 6-6]
 • صولتی هشجین، مهران سنتز، مشخصه یابی و بررسی رهایش دارو در نانوبیوهیبرید MG/AL-LDH [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 5-5]

ض

 • ضیابری سیدین، سیدمحمد بازسازی طیف جذبی محلول های رنگی دو جزئی با استفاده از روش جدول جستجو [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 37-37]
 • ضابط خصوصی، حمید روشی جدید برای مدل سازی موتورهای تک فاز قطب نگاشته با توان بالا [دوره 27، شماره 2، 1381، صفحه 265-270]
 • ضیا توحیدی، رضا پاسخ لوله های فلزی مدفون در برابر حرکات سه بعدی گسل [دوره 30، شماره 2، 1382، صفحه 10-10]
 • ضیائی موید، مسعود علوم و فنون در خدمت جانبازان انقلاب اسلامی [دوره 12، شماره 2، 1371، صفحه 270-287]
 • ضرابیان، محمد بررسی استحکام فشاری چدن نشکن آستمپر شده [دوره 22، شماره 1، 1377، صفحه 252-266]

ط

 • طاحونی، شاپور تاثیر هندسه جوش بر شکست جوش ورق روسری و زیرسری به ستون در اتصالات صلب تیر به ستون [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 27-27]
 • طالبی، ایرج تعیین ضریب سرریز جریان متغیر مکانی با کاهش دبی با استفاده از بهینه سازی غیرخطی [دوره 29، شماره 2، 1382، صفحه 497-506]
 • طالبی، گودرز ساخت زئولیت H-Beta برای مطالعه واکنش تبدیل متانول به الفین های سبک [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 35-35]
 • طالبی، گودرز سنتز و بررسی اثر کاتالیست دو عاملی زئولیت بتا-پلاتین در واکنش ایزومر شدن هپتان با هیدروژن [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 57-57]
 • طالبی، محمد استفاده از داده های لیتوژئوشیمی و سیالات درگیر در مطالعه کانسار مس پورفیری ایجو، شمال غرب شهربابک [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 24-24]
 • طالبی، مهدی تحلیل المان محدود برای بررسی توزیع تنش در پزروتز کامل دندان (FIXD PROSTHESIS) جهت انتخاب مناسبترین ماده برای ایمپلنت و فریم [دوره 26، شماره 1، 1380، صفحه 2663-268]
 • طاهر، سیدعباس طراحی کنترولر مقاوم برای SVC جهت بهبود رفتار دینامیکی موتورهای القایی سه فاز تک قفسی در شرایط راه اندازی به کمک روش خاری تانوف [دوره 20، شماره 1، 1376، صفحه 36-376]
 • طاهری، حسن حسن [دوره 05، شماره 2، 1365، صفحه 89-95]
 • طاهری، سعید بهینه سازی سیستمهای تعلیق غیرفعال [دوره 17، شماره 1، 1374، صفحه 43-59]
 • طاهری اطاقسرا، میررضا مطالعه تاثیر حذف مراحل چند لاکنی بر روی خواص نخ چرخانه ای [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 47-47]
 • طاهری اطاقسرا، میررضا تولید پارچه از مخلوط الیاف پنبه و مقایسه آن با پارچه های پنبه- پلی استر [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 45-45]
 • طاهرزاده ثانی، محمد کاربرد الگوریتم ژنتیک و پرسپترون چند لایه در پیشگویی ساختارهای موثر در اتصال اتوآنتیبادی ها [دوره 33، شماره 1، 1383، صفحه 1-1]
 • طاهرشمسی، احمد ارزیابی نتایج تحلیل اطلاعات پمپاژ به کمک مدل وارن و روت و مقایسه آن با نتایج روش تیس در سفره های آبدار لایه ای [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 28-28]
 • طائب، عباس ساختمان کمپلکس های مربوط به تری اتانول آمین با یونهای فلزات قلیائی و قلیائی خاکی [دوره 09، شماره 1، 1368، صفحه 16-18]
 • طیبی، اکبر کاربرد هندسه فینسلر در مهندسی و علوم همراه با تعمیمی از الصاق های فینسلری [دوره 31، شماره 2، 1383، صفحه 29-29]
 • طباطبایی، مینا بهبود بهره وری و راهبردی مبتنی بر تاثیر هیدرودینامیک و موازنه جرم در فرآیند تولید اسید گلوتامیک [دوره 29، شماره 1، 1381، صفحه 323-329]
 • طباطبایی، نادر عملکرد آزمایشگاهی مخلوط های آسفالتی با دانه بندی درشت [دوره 27، شماره 1، 1380، صفحه 24-35]
 • طباطبائی، محمد زعفران رنگینه گیاهی، خوراکی و درمانی [دوره 03، شماره 2، 1364، صفحه 120-125]
 • طباطبائی، محمود قاضی کاربرد لیزرل در آزمون الگوی نظری برای سنجش تاثیر یکپارچه سازی [دوره 34، شماره 1، 1383، صفحه 10-10]
 • طباطبائی، نادر بهبود عملکرد مخلوط های آسفالتی حساس در برابر رطوبت [دوره 18، شماره 2، 1375، صفحه 307-319]
 • طباطبائی، نادر بررسی آزمایشگاهی عملکرد مخلوط آسفالت های ماسه ای برای پوشش سیل بندها [دوره 34، شماره 1، 1383، صفحه 16-16]
 • طباطبائیان، مهرزاد بررسی فیزیک توربولانس مجاور جدار جامد [دوره 14، شماره 1، 1372، صفحه 197-209]
 • طبیب، محمد بهبود عملکرد مخلوط های آسفالتی حساس در برابر رطوبت [دوره 18، شماره 2، 1375، صفحه 307-319]
 • طبیبی، عباس بررسی ساختمان نپ در تار عنکبوتی کارد [دوره 28، شماره 2، 1381، صفحه 607-613]
 • طیبی جزایری، سید مهدی آمالگام در دندانپزشکی [دوره 08، شماره 1، 1368، صفحه 147-150]
 • طحانی، ولی ا.. تحلیل سیستم کنترل راکتور در یک نیروگاه PWR [دوره 19، شماره 2، 1376، صفحه 177-201]
 • طریقی، کورش بهره وری در معادن ذغال سنگ ایران [دوره 23، شماره 1، 1378، صفحه 1-10]
 • طلوع، علیرضا مطالعه زیست سازگاری کامپوزیت های سیلیکون/ هیدروکسی آپاتیت و سیلیکون / بتاتری کلسیم فسفات با هدف استفاده از آنها در ساخت کاپ پروتز مفصل ران [دوره 37، شماره 2، 1385، صفحه 3-3]
 • طهماسبی، رسول بررسی زمان بهینه تعمیر یا تعویض قطعات دستگاهها با توزیع های نرخ شکست [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 48-48]
 • طهماسبی، مریم بررسی رسم متعامد سه بعدی با نمای داده شده در چند کلاس مختلف از گراف ها [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • طوبی، حسن یک مدل مخلوط ساده برای سیالات با پیوند هیدروژنی براساس نظریه شیمیایی [دوره 23، شماره 2، 1378، صفحه 188-197]
 • طوسی، بهروز مدلسازی تلفات ناشی از جریان های گردابی به منظور مطالعه حالت گذرا در سیم پیچ فشار قوی ترانسفورماتورهای قدرت [دوره 28، شماره 1، 1381، صفحه 491-498]

ظ

 • ظریفکار، عباس اندازه گیری و آنالیز نویز شدت و فاز در لیزرهای مخابراتی چند مد [دوره 29، شماره 1، 1381، صفحه 249-258]
 • ظریفکار، عباس آنالیز عدی نویز در لیزر نیمه هادی تک مد [دوره 26، شماره 2، 1380، صفحه 437-448]
 • ظفری، علی تاثیر درصد حجمی فاز تقویت کننده بر استحکام، مدول الاستیسیته و فرایند پیری کامپوزیت زمینه آلومینیوم تقویت شده با ذرات کاربیدسیلیسیم [دوره 34، شماره 2، 1383، صفحه 4-4]
 • ظهور، حسن تعیین تابع تبدیل متعادل کننده ژیروسکپی در حالت سه محوره و حل آن برای حالت دو محوره [دوره 08، شماره 1، 1368، صفحه 135-140]
 • ظهور، حسن تحلیل سینماتیکی مکانیزمهای شناور بدون استفاده از نقطه کمکی [دوره 11، شماره 1، 1370، صفحه 16-22]
 • ظهور، حسن روش عددی تحلیل سینماتیکی مکانیزم تماس مستقیم با بکارگیری مکانیزم معادل [دوره 14، شماره 2، 1372، صفحه 359-362]
 • ظهور، حسین میزان خارج از مرکز و تغییر مکان لغزنده در یک مکانیزم لغزنده لنگی هم اصل [دوره 15، شماره 1، 1373، صفحه 45-48]
 • ظهورف، حسن