فرآیندهای ریخته گری با مدل کف (Foam) از میان رونده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران

2 مربی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس