تعیین تابع تبدیل متعادل کننده ژیروسکپی در حالت سه محوره و حل آن برای حالت دو محوره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف