مروری بر آخرین پیشرفتها در تئوریهای مربو به محاسبه خواص ترمودینامیکی گازها و مایعات 1- اصول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 رشته مهندسی شیمی