اثر تاخیر برشی در تیرهای صندوقه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده های عمران و کشتی سازی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 عضو هیات علمی دانشگاه تفرش