بررسی عددی تاثیر نشت شیرابه بر پایداری محل دفن مواد زائد جامد شهری، به روش فوکوکا، در کهریزک تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان