دوره و شماره: دوره 32، شماره 2 
تاثیر سیمانی شدن بر مقاومت برشی آبرفتهای درشت دانه تهران

صفحه 4-4

سید محسن حائری؛ سید شهاب الدین یثربی؛ علی ارمیه ای؛ ابراهیم اصغری


ساخت ورقهای لحیم دو لایه AA3003/AA 4043 به روش نورد سرد

صفحه 17-17

امیرحسین کوکبی؛ سیدحمیدرضا مداح حسینی؛ محمد حاجی زاده