دوره و شماره: دوره 32، شماره 2 
4. تاثیر سیمانی شدن بر مقاومت برشی آبرفتهای درشت دانه تهران

صفحه 4-4

سید محسن حائری؛ سید شهاب الدین یثربی؛ علی ارمیه ای؛ ابراهیم اصغری


8. ترکهای ضخامتی در برج خنک کننده بتنی

صفحه 8-8

سعید صبوری؛ سیدرامین اسعد سجادی


17. ساخت ورقهای لحیم دو لایه AA3003/AA 4043 به روش نورد سرد

صفحه 17-17

امیرحسین کوکبی؛ سیدحمیدرضا مداح حسینی؛ محمد حاجی زاده


22. تعیین رابطه بین قابلیت خردایش باند و هاردگرو بر مبنای مطالعات آزمایشگاهی

صفحه 22-22

بهرام رضایی؛ محمد نوع پرست؛ مسعود غراوی؛ مهدی نورمحمدی