پیش بینی عملکرد و آلایندگی یک موتور گاز طبیعی سوز اشتعال جرقه ای بوسیله یک مدل ترمودینامیکی توسعه یافته با روابط سینتیک احتراق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان