بررسی تاثیر عرض فیلتر روی مقادیر جذر میانگین مربعی اغتشاشات عرضی و طولی سرعت و تنش های برشی رینولدزی در شبیه سازی عددی دو بعدی لایه اختلاط مغشوش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان