بررسی آماری مکانیزم پراکندگی برای سطوح ناصاف دی الکتریک براساس تئوری تجزیه هدف در رادارهای پلاریمتری تصویر برداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان