روش های تصفیه پساب کارخانجات نساجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی صنایع نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 دانشکده مهندسی صنایع نساجی در رشته شیمی نساجی و علوم الیاف دانشگاه صنعتی امیرکبیر