بررسی لزوم حفاظت ساختمان های ایران در مقابل رعد و برق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر