تاثیر درصد حجمی فاز تقویت کننده بر استحکام، مدول الاستیسیته و فرایند پیری کامپوزیت زمینه آلومینیوم تقویت شده با ذرات کاربیدسیلیسیم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان