کمپانزاتورهای استاتیکی کنترل شده تریستوری و به کارگیری یک سیستم T.C.R در یک شبکه انتقال انرژی الکتریکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده فنی دانشگاه تبریز

2 مجتمع آموزشی علوم دریائی نوشهر