امکان به کارگیری نانولوله کربنی تک دیواره به عنوان یک کانال در ترانزیستورهای اثر میدانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان