زعفران رنگینه گیاهی، خوراکی و درمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده صنایع نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 دانشکده کشاورزی کرج، دانشگاه تهران