یک بسته نرم افزاری کنترل کیفیت آماری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی