استفاده از تئوری نمونه برداری میان گذر در طراحی یک سیستم رمزکننده صوتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر