استخراج پارافین های خطی از نفت سفید با استفاده از آوره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 واحد پژوهش سوخت و احتراق پژوهشگاه صنعت نفت