بهینه سازی دو هدفه سیستم های تولید JIT در محیط تولید دسته ای: حداقل هزینه موجودی حین فرایند و هزینه اضافه کاری منبع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان