دوره و شماره: دوره 36، شماره 1 
کاربرد لیزر ND:YAG در چسبندگی سلولهای استخوان

صفحه 2-2

جواد توکلی؛ سید محمد عترتی خسروشاهی؛ محبوبه محمودی


طراحی و ساخت سیستم چگالی سنج فراصوتی استخوان

صفحه 6-6

نیما همتی؛ محمدجواد ابوالحسنی؛ آریاز برادرانی


مطالعه رفتار الاستیک – پلاستیک ورق در فرآیند یکنواخت کردن

صفحه 12-12

حسن مسلمی نائینی؛ محمد حسین پور گللو؛ حامد دیلمی عضدی


انحنای - متریک ها در هندسه فینسلر

صفحه 42-42

بهروز بیدآباد؛ نسرین صادق زاده


هندسه پایای همدیس روی منیفلد های فینسلر

صفحه 44-44

سینا هدایتیان؛ بهروز بیدآباد؛ بهمن رضایی