انتخاب محل مناسب برای احداث کارخانه آلومینا- سیمان با استفاده از روش شباهت به گزینه ایده آل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده