یک روش یادگیری برای شبکه های عصبی با استفاده از الگوریتمهای بهینه سازی تصادفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مهندسی برق و کامپیوتر دانشکده فنی دانشگاه تهران

2 دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز