توموگرافی جریان الکتریکی با استفاده از روش FEM

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف

2 مهندسی برق ، دانشگاه سیستان و بلوچستان