بررسی اثر زلزله بر تغییر شکل جانبی ساختمانهای فولادی با سیستم مقاوم قاب خمشی و یا مهاربندی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشکده مهندسی عمران