خستگی در رینگهای آلومینیومی ریختگی چرخ اتومبیل به روش فشار پائین باز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر