مدل پیشروی محلی آبهای شور به طرف آبهای شیرین در زیرزمین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف

2 دانشکده عمران دانشگاه صنعتی اصفهان