کاربرد تکنیک های کنترل کیفیت آماری در صنعت ریسندگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران