کنترل بدون سنسور موتور سوئیپ رلو کتانس با استفاده از کنترل کننده PID فازی و رویتگر باینری همراه با شناسایی مستقیم پارامترهای موتور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان