بررسی و مقایسه خصوصیات نخ های مغزی دار اکریلیک/ نایلون تولید شده در سیستم های ریسندگی رینگ، سولو و سایرو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان