بهینه وزن ربات با فضای کاری مشخص

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مهندسی مکانیک دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف