شناسایی دگرسانی ها و عوارض ساختمانی به وسیله تصاویر +ETM و اطلاعات توپوگرافی برای پی جویی کانسارهای طلای هیدروترمال در منطقه دلیجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان