متعادل کردن خط تولید موتور Z-24 در کارخانه زامیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده مهندسی صنایع- دانشگاه صنعتی امیرکبیر