محاسبه دانسیته اسپین الکترون در رادیکال آنیونهای سمیکینون به روش MSCF

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه شیمی دانشگاه گیلان