الگوریتمی براساس اتوماتان های یادگیر برای تعیین حداقل تعداد واحدهای مخفی در یک شبکه عصبی سه لایه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان