هیدرولیز آنزیمی پارچه های پلی استر قسمت اول : اثرات هیدرولیز بر وزن، استحکام، ضخامت و جذب رطوبت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان