ایجاد شکاف و ترک در فیلامنت های پلی استر در اثر ترکیب پروپیل این تنش های موضعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده صنایع نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر