بررسی رفتار الاستو- پلاستیک صفحه سوراخدار تحت کشش و راه های کاهش تمرکز تنش به روش اجزاء محدود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده