ارائه توابع مقایسه ای اصلاح شده برای آنالیز ارتعاشی صفحه مستطیلی با ترکی به طور و عمق دلخواه و به موازات یکی از اضلاع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان