کنترل بهینه رباتها قسمت دوم- آلگوریتم بهینه سازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 آزمایشگاه تحقیقاتی ارتعاشات دانشگاه صنعتی امیرکبیر