تحلیل المان محدود برای بررسی توزیع تنش در پزروتز کامل دندان (FIXD PROSTHESIS) جهت انتخاب مناسبترین ماده برای ایمپلنت و فریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان