بررسی فیزیک توربولانس مجاور جدار جامد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده فنی مهندسی-دانشگاه تربیت مدرس

2 مهندسی مکانیک- دانشگاه تربیت مدرس