ارائه الگاریتم جدید در حل معادلات غیرخطی و کاربرد آن در حل معادلات دیود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 دانشگاه صنعتی امیرکبیر