آمالگام در دندانپزشکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه علم و صنعت

2 جهاد دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت ایرا