کاربرد آنالیز عددی جهت محاسبه توابع چگالی احتمال و توزیع جمعی زمان تکمیل یک شبکه و مقایسه آن با روشهای پرت کلاسیک و شبیه سازی مونت کارلو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی