تولید سیتریک اسید از ملاس نیشکر تیمار شده شیمیایی توسط سلول های تثبیت یافته قارچ آسپرجیلوس- نایجر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان