کنترل بهینه رباتها قسمت سوم: کاربرد روش بهینه سازی در رباتیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 آزمایشگاه تحقیقاتی ارتعاشات دانشگاه صنعتی امیرکبیر