تدوین سیکل حرکتی اتومبیل سواری در تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 گروه تحقیقاتی موتور دانشگاه صنعتی امیرکبیر