تجزیه و تحلیل فرآیند تولید نخهای حجیم بوسیله جت هوا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 بخش تحقیقات جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر