مقایسه رفتار استاتیکی و دینامیکی پیکربندی های مختلف ربات های الاستیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر